Du leser:
«Sex-revolusjonen» Del 3:3: River skaperordningen i filler

«Sex-revolusjonen» Del 3:3: River skaperordningen i filler

Avatar photo

Hvordan har det gått til at denne radikale ideologien nå har blitt et bærende element i det offentlige Norge?

Det er slik jeg ser det en kombinasjon av flere ting. Mye har vært i bevegelse over flere år. I en postmoderne verden har det pågått en dekonstruksjon av tidligere generasjoners oppfatning av virkelighet, inklusiv ideen om at det bare finnes to kjønn.

Mennesket definerer seg selv

Det er i tillegg en kobling til nyfeminisme og ideen om at kjønn kun er en sosial konstruksjon. Kjønn er noe du gjør mer enn noe du er. Dette kobles til sterk individualisme. Det er en menneskerett å definere seg selv.

I en postmoderne verden har det pågått en dekonstruksjon av tidligere generasjoners oppfatning av virkelighet, inklusiv ideen om at det bare finnes to kjønn.

Lovene i Norge endres nå i rask rekkefølge med ideen om at all kjærlighet er bra kjærlighet. Den kjønnsnøytrale ekteskaps loven har innført at biologisk kjønn ikke lenger henger sammen med hvem vi burde tiltrekkes av seksuelt.

En forvirret ungdomsgenerasjon

Når en fjerner heteroseksualitet som det normgivende, skapes det rom for stor forvirring som nå påvirker hele den oppvoksende slekt.

Fra Guds side er vi som menn og kvinner skapt i hans bilde for å komplettere hverandre.

Når en fjerner heteroseksualitet som det normgivende, skapes det rom for stor forvirring som nå påvirker hele den oppvoksende slekt.

Følelsene i sentrum

Det ligger innebygd i vår biologi og vår psyke. Nå eksisterer ikke lenger denne virkelighet. Ekteskapet som samfunnsbyggende institusjon er fjernet og erstattet av «all kjærlighet er like verdifull» På den måten havner følelser i sentrum. Kjerra settes foran hesten og den biologiske virkelighetsforståelsen av kjønn har blitt fjernet.

Jeg tror at for mange som heier på queer-bevegelsen, er intensjonene gode. Men mitt kristne menneskesyn på seksualitet innebærer at hele skaperordningen rives fra hverandre med en slik ideologi.

Vi er i ferd med å endre en av de mest grunnleggende verdier som samfunnet er bygd på gjennom å ødelegge den biologiske og psykologiske komplementariteten mellom kjønnene. Hvis vi kvitter oss med sannheten om at det finnes to kjønn, fjerner vi også rammene, noe Facebooks 70 kjønnsidentiteter bekrefter.

Les også

Dobbeltmoralen

Det er betegnende å se del 2 i den svenske tv-serien «Transkriget» hvor interesseorganisasjoner totalt dominerer og gir råd til barn og unge. Flere står nå frem og angrer dypt.

Det paradoksale både i Sverige og Norge er også dobbeltmoralen. Vi er nå i ferd med å få et lovverk som forbyr konverteringsterapi med trusler om bøter og fengsel. Samtidig utsettes barn og unge med våre politikeres velsignelse for en massiv påvirkning fra FRI-bevegelsen med tesen: «føler du deg som trans er du trans» Dette skjer i skolene våre og starter allerede i barnehagene.

Minoritetene har litt normgivende

Så er ikke intensjonen å sende noen tilbake i skapet. Om vi er litt selvkritiske har kirken også et ansvar for måten vi har håndtert mennesker av en annen oppfatning på. Det jeg stiller spørsmål med er at minoritetens oppfatninger av identitet og seksualitet nå har blitt normgivende. Det er dagens barn og unge som lider under dette.

Den militante utgaven av trans- og queer-ideologi er direkte farlig for barn og unge.

Min påstand er at den militante utgaven av trans- og queer-ideologi er direkte farlig for barn og unge. Den gjør vårt biologiske kjønn om til et problem å overvinne, mens sannheten er at den skulle fungere som en trygg grunn for vår identitet. Det lanseres en forståelse av minoritets oppfatninger som skal overføres som en allmengyldig sannhet. Noe det faktisk ikke er.

Hva om det hele er et gigantisk sosialt eksperiment?

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!