Du leser:
«Sex-revolusjonen» Del 2:3: Brutal bekjempelse av kristen kjønnsideologi

«Sex-revolusjonen» Del 2:3: Brutal bekjempelse av kristen kjønnsideologi

Avatar photo

Queer-ideologien skaper forvirring for tusener av unge mennesker i en svært sårbar fase der de skal forme sin seksualitet og identitet.

Queer. Det engelske ordet kan oversettes med kunstig eller uklart. Querteori står for å synliggjøre ulike normer, men også hvordan disse kan bli utestengt fra det som er allment godkjent som normen.

Hbtq-bevegelsen er nemlig kritisk mot hele ideen om normalitet. Det er et oppgjør med at heteroseksualitet eller en kjønnsbinær norm skal være utganspunktet. Rent historisk har dette vokst frem i skjæringspunktet mellom feminismen og homofiles rettigheter. Men de har tatt det mye lengre, fordi de taler om seksualitet og kjønn som noe flytende.

Underkjenner biologien

Judith Butler i queer-bevegelsen underkjenner den oppdeling som kobles til biologi og tradisjonell genus og kjønnsforståelse. De er kun konstruksjoner, sier hun. Det finnes ikke noe som heter mannlighet eller kvinnelighet. Det er bare en iscenesettelse av vår egen oppfatning.

Trenden vi nå står overfor er idéen om at såkalt naturlig seksualitet egentlig er undertrykkende. Om noe er naturlig må alt være naturlig. Det påfallende er at de ikke er fornøyd med å opprette toleranse og forståelse. De velger kamp mot det som har blitt oppfattet som normalt. Det finnes med andre ord ingen unormal måte å leve ut sin seksualitet på.

Trenden vi nå står overfor er idéen om at såkalt naturlig seksualitet egentlig er undertrykkende.

Queer-teori innbærer dermed ikke en kamp for seksuelle minoriteter. Målet er å kaste vårt rådende norm system overbord.

Det vi ser spesielt i de nordiske land er at de som forfekter queer-teori og staten omfavner hverandre i ekspressfart. I skolene kobles den direkte til antidiskriminerings-arbeid.

Inkludering på avveie

Der vi før snakket om toleranse for hverandre, er ikke det lenger språket. Fordi ordet toleranse samtidig bærer med seg idéen om at noe er normalt. Queer stiller jo spørsmål ved selve begrepet normalitet og av den grunn innføres begrepet normkritisk pedagogikk.

Det kjempes ikke lenger en kamp for toleranse, men for at alle alternativ, kjønnsidentiteter og seksuelle legninger skal betraktes som likeverdige. Å være hbtq er like normalt som å være hetero.

Det kan være lett å sympatisere med idéen om inkludering. Men det vi nå ser er en ideologi som etter min mening vil få en svært høy prislapp. Denne såkalte normkritiske tilnærming vil få store konsekvenser. Her er noen eksempler:

RIver ned familien

Det fører til at minoriteter og deres måte å leve ut sin seksualitet på blir en ny norm. De river ned noe av det mest sentrale med hele vår samfunnsordning nemlig forståelse av familie. Språket for mannlighet og kvinnelighet forsvinner.

Queer ideologien skaper forvirring for tusener av unge mennesker i en svært sårbar fase der de skal forme sin seksualitet og identitet. Alt som flyter skaper en utrygghet på hvem en er.

Tryggheten som ligger i å være en gutt eller en jente forsvinner. Det er mer enn nok av utfordringer for våre tenåringer å stå i, om ikke også en uklarhet på sin egen seksualitet.

Les også

Det er mer enn nok av utfordringer for våre tenåringer å stå i, om ikke også en uklarhet på sin egen seksualitet.

Vennskap seksualiseres

Vennskap og relasjoner seksualiseres. Det finnes ikke lenger nøytrale soner. Du kan ha sex med den du føler for, uavhengig av kjønn. Denne såkalte frihet presses på de unge som en selvfølge.

Queer ideologien har koblinger til marxistisk ideologi. Makt fremfor sannhet blir bærende. Det tales om en queer-revolusjon. Om du ikke aksepterer deres syn på virkelighet vil konfrontasjonen bli brutal. Midt i alt snakket om at alle er like verdifulle gjelder det bare om du deler deres narrativ.

Kristne er en del av den gruppen som må bekjempes på grunn av deres foreldede syn på seksualitet.

Følg med når siste del av serien om «Sex-revolusjonen» kommer snart.

livshjelpen.no

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!