Du leser:
«Sex-revolusjonen» Del 1:3: Et sosialt eksperiment uten sidestykke

«Sex-revolusjonen» Del 1:3: Et sosialt eksperiment uten sidestykke

Avatar photo

Barn og unge utsettes nå for et sosialt ekspriment uten sidestykke.

Den verden som barn vokser opp i nå likner lite på det jeg vokste opp med på 60-70 tallet.

Sex-revolusjon

Det har også skjedd en revolusjon koblet til sex, kjønn og identitet. Vi vokste opp i stor grad skjermet for porno. I dag er den et tastetrykk unna. Konsumet er gigantisk og majoriteten av våre tenåringer får mye av sin utdanning knyttet til sex via nettet.

I tillegg har undervisningen på våre skoler endret seg allerede i barneskole alder. Vi vokste opp med en biologisk forståelse av kjønn som ble definert ut fra våre indre og ytre kjønnsorgan, samt ut fra kjønns-kromosomer og hormon-sammensetning.

I dag er dette «gammeldags».

Variablene i dag består også av 1) Juridisk kjønn, det som står i passet ditt. 2) Kjønnsidentitet, det kjønnet du identifiserer deg med. 3) Kjønnsuttrykk, hvordan du utrykker deg gjennom klær, kroppsspråk og sosial væremåte.

Flytende kjnønnsideologi

Utfordringen slik jeg ser det er at dagens unge vokser opp med en kjønnsideologi som er flytende. Alt er ikke slik det ser ut eller hva du er født som. Med andre ord, vi bedømmer virkeligheten ut fra andre kriterier enn når jeg vokste opp.

En viktig årsak er den påvirkning som hbtq-bevegelsen har.

Jeg vokste opp med homobevgelsen og deres kamp for rettigheter. Denne kampen er avklart. I de siste 30 årene har de andre grenene på hbtq-treet begynt å strekke seg mot lyset, for å bruke ordene til Olof Edsinger.

Transbevegselen har blitt mye mer synlig i det offentlige rom og påvirker i langt større grad enn tidligere. Hva betyr så begrepene trans og queer? De er ikke bare begreper for to seksuelle minoriteter. De representerer et radikalt forandret syn på hva kjønn og kjønnsidentitet faktisk er.

Trans-økning

Det har i alle tider vært mennesker som sterkt har identifisert seg med det motsatte kjønn. Det har også vært dem som har hatt en opplevelse av å være født i feil kropp. Det som like fullt er en kjensgjerning er at vi de siste årene har sett en voldsom økning i antall personer som identifiserer seg som trans. Det har i tillegg fått en ideologisk overbygning.

Om du sjekker ut «transkriget» på svt får du sett den dramatiske økningen de ser i Sverige bare de siste fem årene.

Parallellt med dette har trans blitt endel av populærkulturen og barn og unge påvirkes nå av en medieverden der dette er normalisert, men også løftes frem som den nye normalen. Å være trans har blitt et symbol på den nye friheten som er så sentral i vår kultur. Nemlig retten til å definere seg selv.

Trans er blitt endel av populærkulturen og barn og unge påvirkes nå av en medieverden der dette er normalisert, men også løftes frem som den nye normalen.

Dette er et uttalt behov for å ta et oppgjør med fortidens fengsel og tradisjoner. Å løsrive seg fra det du er skapt til å være. JEG vil ikke la meg begrense av biologi eller gamle kjønnsmønster. Jeg vil selv definere hvem jeg er.

Diagnose eller ideologi

Her ser vi også den store forskjellen på trans som diagnose og trans som ideologi. I deler av transbevegelsen er definisjonen at en ikke identifiserer seg med det kjønn en er tildelt ved fødsel. Kjønnsidentitet bli av mer metafysisk art. Vi velger vårt kjønn. Helt uavhengig av vår kropp, biologi, kromosomer og hormon sammensetning.

Mot den bakgrunn skjønner vi at unge mennesker som skal finne og befeste sin identitet er ekstra sårbare og lar seg påvirke av transideologien.

Facebook opererer nå med over 70 ulike kjønnsidentiteter. Så du har noe å velge i. Rosa kompetanse og fri bevegelsen kommuniserer at det er naturlig og på noen måter bra at du er usikker på din identitet. Det har blitt in å tenke ikkebinært. Og hvem, hvis ikke jeg selv, kan definere hvem jeg vil være?

Les også

Kjønnsforvirring

«Rapid onset gender dysphoria». Dette er et engelsk begrep som sier noe om en rask påført kjønnsdysfori. Det innebærer en stor forskjell fra tidligere, der noen få allerede i veldig tidlig alder hadde tegn på dette.

Nå ser vi at mange, spesielt jenter både i forkant av og etter pubertet, utvikler kjønnsforvirring. Spesielt unge jenter som raskt utvikler en opplevelse av å ikke identifisere seg med sitt eget kjønn. Forskning som er utført på dette av blant andre svenske Lisa Littman sier at det typiske er at jentene påvirkes av hverandre. Hele grupper kommer nå ut som trans.

Forskningen sier også at mange opplever det lettere å identifisere seg som trans fordi det har blitt populært. De blir «fredet» i skolen fordi normen er å unngå at noen blir mobbet på bakgrunn av sin seksualitet. Dette er et ganske nytt fenomen.

Forskningen sier også at mange opplever det lettere å identifisere seg som trans fordi det har blitt populært.

Faren, slik jeg ser det er at unge mennesker formes av en ideologi der kjønn defineres som flytende. Noe du kan velge selv. Det som svt og «transkriget» også påpeker er den voldsomme økningen i unge mennesker som nå ønsker å skifte biologisk kjønn.

Hva vil dette innebære fremover. Del 2 vil inneholde mer om det.

livshjelpen.no

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!