Du leser:
«Jesus sa ikke et ord om homofili, så…»

«Jesus sa ikke et ord om homofili, så…»

Avatar photo

En vanlig innvending mot et kristent syn på homofili er dette: “Jesus sa aldri noe om homofili, så da må det jo være greit.” Hvorfor bry seg om det hvis ikke Jesus noen gang sa noe om det? 

Når kristne i dag sier at de tror at homofil atferd er synd, hvorfor mener de det, når selv ikke deres egen Mester sa noe om det?

Hva Jesus aldri sa noe om

Jesus sa heller aldri et ord om tortur eller bestialitet. Det er mange ting Jesus aldri sa noe om, i alle fall ikke ut fra hva vi kan lese i evangeliene. Det betyr verken at Jesus var likegyldig til det eller at han aksepterte det.

Jesus ble født inn i denne verden som sann Gud og sant menneske. Han kom inn i en kulturell og historisk kontekst. Dermed var det noen ting som var mer naturlig å si inn i den konteksten. 

Andre ting ble tatt for gitt i denne kulturelle og historiske konteksten. Hvordan man skulle forstå homofili var en av de tingene som ble tatt for gitt blant jøder i antikken. 

Jødenes lov, Toraen, forbød det, og ingen av jødenes rabbier hadde kommet med noen revolusjonerende tolkning som utfordret forbudet mot homofili i Det gamle testamentet. 

Hvorfor sa apostlene noe om homofili?

Ser vi derimot til den konteksten Jesu apostler opererte i, som i stor grad var det videre Romerriket, var homofili ikke uvanlig. 

Der hadde man ikke en konsensus om at homofil atferd var galt, og flere keisere hadde homofile og biseksuelle relasjoner. 

I en kontekst der også ikke-jøder ble kristne og dermed var vant med en annen etikk, er det naturlig å forvente at homofili blir omtalt. 

Og det er nettopp det vi ser. Paulus omtaler homofili som synd både i Romerbrevet 1, i 1. Korinterbrev 6 og i 1 Tim 1, der vi vet at mange av dem han skriver til, ikke opprinnelig var jøder.

Paulus kjente utvilsomt til stabile homofile relasjoner, så hans forbud kan ikke forstås som forbud mot bare ikke-stabile homofile relasjoner.

Jesus snakket indirekte om homofili

Jeg nevnte ovenfor at Jesus heller aldri snakket om tortur. Men stemmer det? Ja og nei. Det er sant at Jesus aldri snakket direkte om tortur. 

Men indirekte sa han noe om det. Han snakket om å elske sin fiende og sin neste, noe som også bør få konsekvenser for hvordan man tenker om tortur. 

Ofte når vi mennesker sier eller skriver noe, så forventer vi at folk skal forstå implikasjonene av det, uten at vi alltid omtaler alt direkte. En mor som sier til barna, «Vær snille mot hverandre nå!» har ikke direkte sagt at det er forbudt å slå lillesøsteren sin. Men hun har sagt det indirekte. 

Påstanden om at homofili må være greit fordi Jesus aldri sa noe direkte om det, sier mer om holdningen til den som kommer med påstanden, enn det sier om Jesus sitt syn på homofili. 

Les også

Slik sa også Jesus mye indirekte, uten å omtale det direkte. Jesus siterte Det gamle testamentet og sa at Gud skapte mennesket som mann og kvinne, og at mannen skal forlate far og mor og holde seg til sin hustru (Matt 19, 1-12). 

Ut fra dette drar Jesus slutningen at mann og kone aldri skal skille seg. Dette står ikke ikke direkte i Det gamle testamentet, men Jesus mente at det var implisert, fordi det stod. «Derfor skal mannen… holde seg til sin hustru».

Jesu ord om ekteskap mellom mann og kvinne innebærer at både samliv og ekteskap er mellom mann og kvinne. Jesus og hans samtidige kjente ikke til noe gyldig samliv utenom samliv i ekteskap. Jesus og hans samtidige kjente heller ikke til noe gyldig ekteskap enn ekteskap mellom mann og kvinne.

Smutthull eller fast grunn?

Det er flere ting vi mennesker kan være usikre på. Og noen ganger kan det også være vanskeligere å vite akkurat hvordan et bibelvers skal forstås. 

I tilfellet med homofili, er det derimot vanskelig å forstå Jesus og apostlene annerledes, dersom man ønsker å forstå dem slik de mente det.

Påstanden om at homofili må være greit fordi Jesus aldri sa noe direkte om det, sier mer om holdningen til den som kommer med påstanden, enn det sier om Jesus sitt syn på homofili. 

Den som ønsker at noe skal være greit vil alltid forsøke å finne smutthull. Men for den som ønsker å ha Jesus som Herre i sitt liv, handler ikke livet om å finne smutthull, men om å bygge på fast grunn (Matt 7, 24-29).

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!