Du leser:
Tid for «sivil ulydighet»?

Tid for «sivil ulydighet»?

Avatar photo

Guds menighet og LHBTQ Del 6

Straks er juni her, og «Pride-måneden» gjør seg gjeldende i skoler og barnehager rundt om i landet. Nå har vi valget: Resignasjon eller handling!

Aksept eller aksjon?

«Så dumt at mine barn må høre på undervisning som går imot alt jeg tror på.» «Jeg skulle virkelig ønske at mine barn slapp å høre at de kan skifte kjønn hvis de føler at de er født i feil kropp.» «Jeg synes det er trist at små barn skal måtte bli introdusert til den seksuelle verden. Men sånn er jo samfunnet blitt.» Slik lyder de resignertes stemmer. Og hvis det er slik du resonerer, er det dette ditt eget aktive valg.

Det er du som velger å la barna dine høre dette. Det er du som aksepterer at skolen indoktrinerer dine barn på vegne av den norske stat. Det er du som stilltiende aksepterer at barna dine går i «pride-tog» i barnehagen. Og det er du som må se deg tilbake om ti og tjue år og tenke: «Jeg gjorde ingenting!» For det å ikke gjøre noe er også et valg.

Fra bekymring til besluttsomhet

Du kan be om å få et møte med skolenes ledelse. Du kan be om å få treffe rektor. Du kan begjære fritak i undervisningen, akkurat som human-etikerne har fått fritak fra undervisning om kristendom opp igjennom tidene. Du kan holde dine barn hjemme fra skolen, dersom de ikke hører på deg. Du kan protestere mot at den radikale kjønnsideologien undervises i barnehagen for dine barn. Ja, for det er DINE barn. Ikke statens barn.

Samfunnet utvikler stadig mer totalitære trekk ovenfor annerledes tenkende og troende som ikke aksepterer statens credo. Det er som om en neo-kommunistisk vind har blåst inn over landet. Den kulturelle marxismen som de fleste politiske partier aksepterer, tres ned over hodet på landets borgere om man vil eller ikke.

Samfunnet utvikler stadig mer totalitære trekk ovenfor annerledes tenkende

Derfor er det tid for «sivil ulydighet.» Leserinnlegg og debatter er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Nå trenges det noen titusener av kvinner og menn som setter ned foten i bygder og byer.

Nok er nok! Vennlige, respektfulle, men tydelige og bestemte krever vi vår rett som samfunnsborgere. Vi må overvinne frykten for å være annerledes, for å bli uglesett, for å bli mislikt.

Samvittighetsdiktert lovbrudd?

Skjønt sivil lydighet er det egentlig ikke. Det defineres slik i Store Norske Leksikon:

Les også

«Sivil ulydighet er et politisk virkemiddel i form av lovbrudd eller brudd på andre offentlige bestemmelser (vedtak) som begås i full åpenhet fordi de som begår lovbruddene, føler seg mer forpliktet av andre verdier og normer enn de som ligger til grunn for den aktuelle loven. Sivil ulydighet kan betraktes som samvittighetsdiktert lovbrudd. Lovbruddene må imidlertid, for å kunne karakteriseres som sivil ulydighet, være ikke-voldelige.

De må også være avgrenset til en bestemt sak: Den som begår sivil ulydighet, aksepterer og følger som regel det øvrige regelverket og er ikke revolusjonær. Selv om sivil ulydighet er en form for samvittighetsdiktat, vil den ofte også ha et strategisk-politisk siktepunkt: Den kan være ledd i en aksjon for å forsøke å omstøte den aktuelle loven, vedtaket eller bestemmelsen, eksempelvis demonstranter som hindrer anleggsmaskiner for å komme inn i et område eller inngår ulovlige avtaler.»

Oppropet for barnas beste

Å kreve at ens egne barn ikke indoktrineres i den radikale kjønnsideologien er ikke å bryte en lov, skjønt uttrykket er beskrivende i forhold til det å gå til handling, å aksjonere, å kreve forandring i forhold til den gjeldende praksis. Rektorer og lærere har fått være i fred lenge nok.

Nå må de få høre med all tydelig at dette ikke er greit! Vi aksepterer det ikke. Opp igjennom historien er det ofte noen få som har hatt mot til å stå opp imot styresmakter og politiske vedtak som er urettferdige. Noens mot har blitt de mange til gode.

Seksualiseringen av barn har ingenting å gjøre med toleranse eller likeverd. Voksnes ideologiske overbevisninger tvinges på uskyldige barn. Det er et kollektivt, statlig overgrep som ikke lenger kan aksepteres.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!