Du leser:
Del 8 «Pinsens venner»: Dehydrerte troende med drikkeproblemer

Del 8 «Pinsens venner»: Dehydrerte troende med drikkeproblemer

Avatar photo

Hvordan forløses strømmer av levende vann fra vårt indre? Gjennom å tale i tunger.

Mange av oss har opplevd det, i større eller mindre grad. Vi oppholdt oss i varmere strøk, vi var aktive, men glemte å drikke nok. Plutselig stopper det opp. Det kan være farlig. For lite tilførsel av vann fører til dehydrering, den medisinske betegnelsen for uttørring. Slik er det i det fysiske, og slik er det det i det åndelige livet. Vi har et reelt drikkeproblem: Vi drikker ikke nok. 

1 Kor sier i vers 13: «Og vi har alle fått én Ånd å drikke». Setningen ble utgangspunktet for tittelen på Peter Halldorfs klassiker om Den hellige ånd: «Drikk dypt av Ånden».

Aktiv handling

Tenk at vi kan få drikke av Ånden! Hvis vi kan drikke er det åpenbart at dette er en aktiv handling som vi regulerer. Vi kan drikke mye eller vi kan drikke lite. Hvor mye drikker vi?

I Efeserbrevet skriver Paulus: «Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av Ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger og synger og spiller for Herren i deres hjerter og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn« (Ef 5, 18-20).

Det å drikke seg full av vin står som motsats til det å bli fylt av Ånden. Hvilket velsignet imperativ. En befaling som må tas på største alvor. Drikkes skal det – men vi drikker av Ånden og fylles av Åndens liv. Å drikke seg full på vin fører til utskeielser, å bli fylt av Den hellige ånd gjør at man strømmer over av lovsang og takknemlighet til Herren. Åndsfylde er merkbart – og hørbart. 

Å drikke seg full på vin fører til utskeielser, å bli fylt av Den hellige ånd gjør at man strømmer over av lovsang og takknemlighet til Herren.

Levende vann

Jesus beskriver også Åndens liv i sammenheng med å drikke vann: «Men på den siste, den store dagen i høytiden, sto Jesus og ropte ut: Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Dette sa han om den Ånd som de skulle få, de som trodde på ham. For Ånden var ennå ikke gitt, fordi Jesus ennå ikke var herliggjort (Joh 7, 37-39). Jesu ord om å komme og drikke beskriver livet i Den hellige ånd som de som trodde på ham skulle velsignes med. Strømmer! Av levende vann!  

Paulus undervisning i 1.Kor om Åndslivet i menigheten må leses i sammenheng. Vi har fått en Ånd å drikke. Hvordan drikker vi? Hvordan forløses strømmer av levende vann fra vårt indre? Gjennom å tale i tunger. Åndens bønnespråk. 

På pinsedag heter det seg at «de ble alle fylt med Den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale» (Apg 2, 4).

Det var ikke et engangstilfelle, de skulle fortsette å bruke gaven som Gud hadde gitt dem. De ble fylt, og de talte i andre tunger. Det motsatte er også tilfelle: Tal i tunger og bli fylt! Slik beskrives det i 1 Kor 14 1-4: «Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk. For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter i Ånden. Men den som taler profetisk, taler for mennesker, til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler med tunger, oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk, oppbygger menigheten«.

Når vi taler i tunger, taler vi hemmeligheter i Ånden, og vi oppbygger oss selv. Som er en annen måte å si at vi drikker, eller blir fylt. 

Paulus fortsetter med å si at han ønsker at alle talte med tunger, at når man ber i tunger er det vår ånd som ber, at vi skal be i Ånden og med forstanden, og at han taler mer med tunger enn alle andre i menigheten (utrykk fra vers 12-18).

Paulus var fylt! Han var oppbygget og han sa til de samme korinterne litt tidligere i sitt brev: «Bli mine etterfølgere, likesom jeg etterfølger Kristus!» (1 Kor 11, 1).

Å be i tunger

Paulus har gitt oss et eksempel. Det å be i Ånden er altså ensbetydende med å be i tunger, som står i motsetning til å be med forstanden. Begge deler er selvsagt viktig. Slik beskrives det i Judas brev: «Men dere, kjære: Oppbygg dere på deres høyhellige tro, be i Den hellige ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv» (v. 20-21).

Oppbyggede troende ber mye i tunger. Hva skal til for å stanse den åndelige dehydreringen? Drikk av Ånden! Tal i tunger! Da lades vårt indre menneske med hans kraft. På samme måte som mobiltelefonene våre daglig må settes til ladning for å kunne kommunisere med omverdenen, trenger du og jeg også å lades. Hver dag. Skjønt bønnen i Den hellige ånd er ingen teknisk øvelse, det er personlig fellesskap med den levende Gud. 

For meg ble det et fullstendig før og etter da jeg som trettenåring ble døpt i Den Hellige Ånd på et ungdomsmøte i Filadelfia, Horten. Jeg skammet meg ikke lenger over evangeliet, alle møter ble med ett kjempeinteressante, Bibelen ble helt ny og hungeren etter undervisning var nær sagt umettelig.

I stedet for å følge gjengen jeg var en del av ut i et stadig villere liv, ble livet Jesus noe som overskygget alt annet. Siden da har jeg talt i tunger daglig. Hvilken velsignet kilde til nåde og kraft gjennom 40 år. 

En lørdagskveld for en del år siden da jeg skulle preke på Ufestivalen på Hedmarktoppen, fikk jeg en sterk bønnebyrde for dåpen i Den hellige ånd. Jeg satte meg i bilen og kjørte noen timer mens jeg ba om et gjennombrudd for Åndens dåp. Da innbydelsen ble gitt etter prekenen, kom halve forsamlingen fram. Åndens vind blåste friskt og mange talte i nye tunger. Det var herlig og samtidig tankevekkende.

Les også
Chroma Worship - Holy Spirit (Official Lyric Video)

Åndsdåp må forkynnes

Jeg hadde nok ikke forventet at hundrevis av landets pinseungdom ikke hadde fått erfare dåpen i Den hellige ånd. åndsdåp må forkynnes, det må undervises om tungetalens velsignelser – også i søndagsgudstjenestene, og det må finnes arenaer for betjening i Den hellige ånd i menighetene. Pinsebevegelser er best med pinse!

Jeg hadde nok ikke forventet at hundrevis av landets pinseungdom ikke hadde fått erfare dåpen i Den Hellige Ånd.

Tungetalens velsignelse er mange, og mange problemer løses når Guds folk blir fylt!  

Mennesket er høyst sammensatt og har åndelige, sjelelige og kroppslige behov. Vi trenger samtale, forbønn, åndelig veiledning og rikelig med undervisning. Vi trenger hvile og påfyll, vi trenger å komme til ro midt i en stressende hverdag.

Kraftkilde

Midt i alt dette har Gud gitt oss en utømmelig kraftkilde, der du selv kan «åpne opp krana, tal i tunger, pris din Herre av fulle lunger» som en gammel sang sier det. Kjenner du deg åndelig inntørket, er det på tide å komme tilbake til en av urkristendommens fantastiske kraftkilder: tungetalen. «Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål» (Mark 16, 15).

På Every Nation Tour med Jesus Revolution som pågår akkurat nå, ser vi det skje hver kveld i hvert eneste land gjennom Europa; En ny generasjon får erfare den livsforvandlende dåpen i Den hellige ånd. Hvilken nåde! 

Les mer fra samme serie:

Del 1: Fra vekkelse til produksjonsmøter – hva skjedde?
Del 2: Hvordan havnet vi her?
Del 3: Farlig forakt
Del 4: Drakampen på LED
Del 5: Kom, Hellige Ånd – du har 90 minutter på deg
Del 6: Kontorisert kristendom
Del 7: Møtet som forsvant – og hva det har ført til

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!