Du leser:
Del 4: «Kampen om hvem jeg er» Når sannhet blir en følelse

Del 4: «Kampen om hvem jeg er» Når sannhet blir en følelse

Avatar photo

I en ideologi der sant er det som føles sant, er det bare et spørsmål om tid før vi ender opp i anarki og med despotiske herskere som vil bestemme og sette retning for rett eller galt.

Verden rundt oss preges av ideen om individuell frihet. Alt som vil legge føringer eller som vil begrense min rett til denne frihet oppleves som undertrykkende. Dette er tanker som kom med Rousseau på slutten av det attende århundre.

Men hvordan har dette menneskesynet klart å etableres så dypt i oss at vi ikke engang er bevisst over måten vi tenker?

Noe av årsaken er at religion blir oppfattet som undertrykkende. Noe en maktelite brukte som et verktøy for å oppnå innflytelse over folket. Gud selv ble en prototype på tyranni og undertrykkelse av selvet. Gud og kristen tro ble også oppfattet som en motstander for fri seksualitet.

Personlig frihet?

Når seksuell frihet fra kirkens side ble kritisert, kom oppfatningen av at den kristne troen arbeider mot seksuell frigjøring. Forståelsen av at kirken er mot sex ble sementert i kulturen.

Den kristne tro har i flere hundre år holdt frem monogamiet.

Men dette ble oppfattet som en konstruksjon som strider mot personlig frihet. Rammer vi må fri oss fra. Frihet vil aldri oppnås om mennesker fremdeles er kontrollert av kristne tradisjoner. Dermed må slike verdier dekonstrueres og kristne verdier blir en skyteskive, fordi den hindrer mennesket i å bli gud. Å bli akkurat den jeg føler meg som.

Religion og moral må dekonstrueres og ekteskaps lovgivningen endres. Dette for å gi rom og frihet for at alle mennesker skal få leve ut sine følelser. Som jo gjør oss lykkelige.

Hvor finner jeg lykke?

Kristen tro og kristne verdier blir dermed også en hovedmotstander når det gjelder seksuell undertrykkelse. Kristen etikk fører dermed til at alt fra homofile til enslige mødre ender opp undertrykte og med mentale lidelser og i verste fall står i fare for å ta sitt eget liv.

Ideen bygger på at vår verden må løsrives fra alle slike religiøse hindringer for å kunne leve ut sin seksualitet fritt. Det er bare i denne friheten personlig lykke kan oppnås.

Vår utfordring er «smak» Smak, altså når dette kastes ut, overlates vi til oss selv og drifter rundt på et hav av relativisme. Det som føles sant er sant. I en slik ideologi er det bare et spørsmål om tid før vi ender opp i anarki og med despotiske herskere som vil bestemme og sette retning for rett eller galt.

Etisk har det som smaker godt blitt sannhet. Igjen en arv etter Friedrich Nietzsche som påpekte at ettersom Gud er død kreves det en etisk revolusjon som plasserer lyst og begjær som det sentrale i etisk tenkning.

Les også

Smak i stedet for sannhet

Når så det hellige kollapser vil en stå igjen med en etikk som handler om smak og ikke om sannhet. Dette igjen fører til at Når dette kastes ut, overlates vi til oss selv og drifter rundt på et hav av relativisme. Det som føles sant er sant. I en slik ideologi er det bare et spørsmål om tid før vi ender opp i anarki og med despotiske herskere som vil bestemme og sette retning for rett eller galt.

Kristen tro og etikk la grunnlag og vekstvilkår til det beste for individet

Historisk, når den kristne tro har smuldret opp, vil fruktene bli dårlige. Om du leser vekkelseshistorie, ser du igjen og igjen at kristen tro og etikk la grunnlag og vekstvilkår til det beste for individet.

Kristen etikk løfter frem menneskeverdet og vår ukrenkelige verdi. Den er bestemt av en objektiv kraft og sannhet som står utenfor mennesket selv. Noe vi må forholde oss til som rett.

Når dette kastes ut, overlates vi til oss selv og drifter rundt på et hav av relativisme. Det som føles sant er sant. I en slik ideologi er det bare et spørsmål om tid før vi ender opp i anarki og med despotiske herskere som vil bestemme og sette retning for rett eller galt.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!