Du leser:
Del 3: «Kampen om hvem jeg er»: Uten rett og galt blir det kaos

Del 3: «Kampen om hvem jeg er»: Uten rett og galt blir det kaos

Avatar photo

Når vi baserer våre valg på om vi føler godt eller ikke, ender vi opp med et liv uten fundament

Hva med abort? Hele vårt syn på abort bestemmes av det narrativ vi tar med oss inn i debatten. Er et embryo en person med et potensiale eller en potensiell person. Når vi har med oss et syn på livets ukrenkelighet og hellighet inn i denne debatten vil vi ha en oppfatning av at allerede fra unnfangelsen er dette embryoet en bærer av Guds bilde.

Det som er sant når det kommer til abort kan også overføres til andre områder. Når seksualitet kun blir et spørsmål om «vil dette gjøre meg mer lykkelig» i stedet for: «vil det bære med seg en risiko? Kan det virke ødeleggende for den andres følelser og trygghet».

Når følelsene styrer

Når vi baserer våre valg på om vi føler godt eller ikke, ender vi opp med en etikk som mangler fundament. Vi styres av en ide om at ingenting er større enn mine følelser og min lykke.

Vi styres av en ide om at ingenting er større enn mine følelser og min lykke.

Når etikk ikke lenger kobles til objektiv sannhet, blir resultatet, at ingen oppførsel eller moral lenger kan fordømmes. Verden. Rundt oss har over tid har beveget seg bort fra rett og galt. Om det føles ok er det ok. Det har blitt den nye sannheten. Dette har plassert oss inn i en verden der ustabilitet og store endringer knyttet til det vi regner som rett og sant endres.

Når grunnlaget for rett og galt blir borte er etisk kaos resultatet.

I kristen tro er ekteskap, sex og forplanting satt inn i tydelige rammer av livslange forhold mellom mann og kvinne. Dette har vært en bære av tradisjoner som har påvirket samfunnets syn på familie. Når så språket endrer seg og moral beveger seg bort fra mening og over til nytte, vil vi trekke feil slutninger.

«Det bare føles rett» Jeg vet i mitt hjerte at det er rett å gjøre». Slike slutninger peker alle mot den subjektive og emosjonelle delen i oss. Men ofte mangler det et moralsk fundament i beslutninger som tas.

Stikker av

Når så resultatet ender opp med uventet graviditet eller følelser som ikke bare forsterker min lykke, nekter vi å ta konsekvensen for valgene våre. Vi konstruerer «løsninger» som gjør at vi kan unngå dem eller stikke av.

Moderne kultur kjennetegnes av «selvterapi» Du gir deg til og forsterker det som får deg til å føle deg lykkelig. Vår tid preges av en slik tilnærming. Det som er godt, handler med andre ord om indre lykke.

Etikk og rette valg kobles dermed utelukkende til subjektive følelser og valg. Det blir våre egne preferanser som gjelder. En etikk utenfor selvet er begravd og lagt død.

Hvor tar det oss? I retningen av at universitet og høgskoler ikke lenger holder fast på det vi gjennom århundrer har bygd vårt etiske grunnlag på. Alt er i oppløsning og det oppmuntres til destabilisasjon og fjerning av alle tidligere kulturelle tradisjoner. Vi ser en anitkulturell bevegelse som på død og liv river ned alt det tidligere generasjoner har holdt fast på som hellig.

Vi ser en anitkulturell bevegelse som på død og liv river ned alt det tidligere generasjoner har holdt fast på som hellig.

Pornografi og fremveksten av denne industrien har sprengt alle rammer. Nettopp fordi etiske rammeverk for seksualitet mangler. Porno løsriver sex fra intimitet og forpliktelse.

Skitner til det hellige

Den skitner til alt som er hellig og sant. Den løsriver seksuell aktivitet fra ethvert moralsk rammeverk. Den presenterer sex som målet i seg selv, mens jeg tror at den hører hjemme innen rammen av relasjon og forpliktelse.

Les også

Porno skitner til og opptrer blasfemisk fordi den ødelegger noe Gud plana som noe av det vakreste mellom to mennesker.

Både fremveksten av porno og kampen for det ufødte menneske er eksempler på hvordan hele vår etiske dekning har forflyttet seg fra noe som er sant og rett, til noe som er nyttig for meg og mine følelser.

Når ingenting lenger regnes som hellig vil det moderne menneske overlates til en etikk som kun baseres på det som tjener våre følelser.

I ytterste konsekvens ender vi opp i barbariet. Vi beveger oss med god fart inn i en tid der livets ukrenkelighet ikke lenger er rammeverk for politiske beslutninger, men den sterkestes rett. Et liv som ikke er ukrenkelig kan tas bort eller kobles med A1 og vi ender opp i transhumanisme.

Hold fra Bibelens sannheter

Vi må våge å holde opp bibelens sannheter høgt og tydelig. Denne verdens ideologi har ikke håp og fundament å tilby våre unge. Fordi hele verdens ideologi er bygd på et opprør mot Guds sannheter. Den styres av tyven som har kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Og grunnleggende vil djevelen stjele det Gud ser på som mest verdifullt. Menneskeverdet. Uskylden. Identiteten. Renheten. Livet.

Når jeg bruker tid på dette er det fordi jeg vil vekke deg til å bli bevisst hvem DU ER!

La Gud definere hvem du er

La ikke verden rundt deg definere din verdi. Gå til han som har skapt deg og les hva han forteller om deg. SALME 139, 13-14 «For det er du som eier meg. Du har skapt meg i mors liv. Jeg vil lovprise deg, for du har skapt meg som et underverk. Det du gjør er mirakuløst, og det vet min sjel så vel»

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!