Du leser:
Del 2 «Familien i fokus»: Lær å tilgi og gjøre det til en god vane

Del 2 «Familien i fokus»: Lær å tilgi og gjøre det til en god vane

Avatar photo

Nøklene til å håndtere konflikter er å bygge sterke relasjoner med tillit og respekt.

(Les del 1 her: Er kjærlighet blitt forbruksvare?)

Det å forstå betydningen av tillit og respekt i relasjoner, og å lære seg hvordan man kan løse en konflikt som har oppstått, vil gjøre livet enklere for oss. Ofte er det kommunikasjonen som svikter når det oppstår en konflikt. Og heldigvis er kommunikasjon et fag som kan læres.

Skal vi bygge et sterkt ekteskap, må vi først bygge et solid og sikkert fundament. Det tar tid, og kan forårsake litt støy i underveis i prosessen. Kanskje er det nødvendig å utvikle nye måter å kommunisere på og justere litt hvordan man snakker om følsomme temaer? I alle tilfeller må tilgivelse bli en god vane.

Så lenge vi omgås mennesker, vil det oppstå konflikter. Skal vi skjerme oss fra konflikter, må vi isolere oss totalt. Det å ha venner som vi kan stole på til det ytterste, som kjenner våre beste og verste sider, og som likevel bryr seg om oss på tross av våre svakheter og feil, er en stor gave.

Ofte er det kommunikasjonen som svikter når det oppstår konflikter. Vi kan misforstå hverandre, dobbeltkommunisere eller såre hverandre uten å mene det. Heldigvis er kommunikasjon et fag som kan læres, og familien er en super treningsarena. Her lærer vi å være høflige, vennlige, respektere hverandre og gjenvinne tillit ved å be om tilgivelse.

Diskuter forskjellige synspunkter

Det å forstå betydningen av tillit og respekt i relasjoner, og å lære seg hvordan man kan løse en konflikt som har oppstått, vil gjøre livet enklere for oss. Vi kan alle lære oss å ta ansvar i konflikter og tørre å ta opp problemet når noe er vanskelig. Det handler ofte om å diskutere de tingene vi ser forskjellig på. Når vi gjør det begynner vi å forstå hverandre, og oppdagerat det som truet med å splitte oss, i stedet drar oss nærmere og styrker vennskapet.

Når konflikter oppstår, er det lettest å trekke seg unna og bearbeide saken på egen hånd. Slik bygges muren rundt hjertet ditt seg tykkere etter hvert som tiden går. En annen løsning er angrep på alle fronter, noe som skaper stor ufred. I et ekteskap må vi forhandle om forskjellighetene våre, fremfor å si «det er bare sånn jeg er». Vi trenger å forstå at vi bare kan forandre oss selv.

Hva gjør vi når din måte og min måte ikke lar seg forene? Vi kan velge mellom å angripe, kapitulere, kjøpslå eller forhandle. I en uløst konflikt kan spørsmål som dette hjelpe oss: Hva dreier konflikten seg egentlig om? Når er den beste tiden å snakke om saken? Har vi lyttet til hverandre og forsøkt å se den andres perspektiv? Hvilke mulige løsninger kan vi se? Hva bør vi prøve først?

Tillit begynner med en selv. En god relasjon handler om å bygge opp egen troverdighet. Hvis jeg ikke er ærlig med meg selv, er det vanskelig å være ærlig med andre. Setter jeg sunne grenser? Oppfyller jeg forpliktelsene mine? Det er ikke lurt å be andre om å stole på deg hvis du tror du kan svikte dem.

Tillit begynner med deg selv

Tillit er som en følelsesmessig bankkonto. Noen ganger går ting galt – vi gjør et stort uttak og havner på minus. Det trengs mange innskudd for å bygge tilliten opp igjen, og jo lenger tid som går før vi gjør opp, jo vanskeligere kan det bli.

Du skal ikke nødvendigvis ta hele skylden i en konflikt, men ta ansvar for det du gjorde galt. Selv om det skulle være en liten prosent, kan man ta initiativ til forsoning. Ikke vent på at den andre skal be om tilgivelse. Det trengs én for å be om tilgivelse, men to er nødvendig for å skape forsoning.

Guds nærvær kan føre til at tilliten blir gjenopprettet, kjærlig omtanke kan fortrenge egoismen og destruktive reaksjonsmønster kan forvandles.

Hvis jeg kommuniserer at min mening er mer verdt enn din, har jeg satt deg lavere enn meg selv. Ved å stadig påpeke hverandres feil, står man i fare for at begge går i forsvar, angriper og sårer hverandre. Dette gir ingen god kommunikasjon.

Les også

Uttrykk hvordan du opplever det som har skjedd uten å komme med påstander om den andre. Snakk for deg selv og prøv å unngå unyanserte ord som; man, alle, ingen, de fleste. Og alltid og aldri.

Lytt til det den andre sier og gjenta det de sier. Slik sjekker du at du ikke misforstår det som blir sagt.

Tilbakemeldinger

Legg egne argumenter til side. Det å forholde seg til kritikk er ofte smertefullt, og en kilde til konflikt. Lær deg å gi og ta imot tilbakemeldinger på en ordentlig måte. Tenk på hvilken sinnstilstand du er i når du gir tilbakemeldingen.

Guds nærvær er en kilde til liv. I konflikter kan det være vanskelig å ta initiativet til å be sammen, men det gjør underverker. Bare Gud kan bøye våre hjerter og gjenopprette dem. Guds nærvær kan føre til at tilliten blir gjenopprettet, kjærlig omtanke kan fortrenge egoismen og destruktive reaksjonsmønster kan forvandles. Slik blir relasjonen vannet innenfra og får næring fra en kilde utenfra.

Husk at det oftest er mer givende å løse en konflikt enn å oppløse en relasjon.


Tips for å løse en konflikt:
Vær løsningsorientert og ikke problemfokusert.
Kommuniser at begges meninger er gyldige.
Vær bevisst på kroppsspråket.
Benytt deg av jeg-budskap.
Bruk lytte- og taleteknikk.

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.