Du leser:
Pride: Toleranse kan ikke kreves

Pride: Toleranse kan ikke kreves

Avatar photo

Det er noe parodisk og paradoksalt når det kreves heising av et flagg for å demonstrere toleranse.

Kravet er jo i seg selv intolerant, da toleranse handler om å godta og gi raust rom for uenighet og ulik praksis.

Toleranse er ikke å pålegge andre en ensrettet dominerende praksis over flere uker. Å stemple mennesker som intolerante fordi de ikke vil flagge er i seg selv et uttrykk for intoleranse og hersketeknikk.

På den annen side synes jeg det både er intolerant, dumt og fordummende å brenne eller gjøre hærverk mot andres flagg.

Totalitære tendenser

Krav om flaggheising av andre flagg enn det historisk opparbeidede og allment aksepterte og respekterte norske, kan minne om totalitære tendenser. Historisk sett har totalitære stater før vår tid påført hele samfunn og nasjoner en tvungen ensretting under bare ett gyldig politisk flagg. Det skapte mer ufrihet enn toleranse.

Krav om flaggheising av andre flagg enn det historisk opparbeidede og allment aksepterte og respekterte norske, kan minne om totalitære tendenser.

Det norske flagget

Hvis Norge ønsker framstå som en inkluderende og tolerant nasjon, og det vil vi jo, bør dette være verdier vi tillegger vårt fremste nasjonale symbol – det norske flagget. Nasjonalflagget uttrykker samlende og inkluderende våre felles verdier. Med det flagget til topps utrykker vi Norges demokratiske frihet, lov og rett, respekt for våre demokratiske institusjoner, mangfold og enhet, inkludering og toleranse.

Det er forøvrig fullt mulig å være tolerant uten å flagge det. Viktigere enn flomlysets godhetsposering, politisk korrekthet, symbolsk overfladiskhet, tabloide stereotyper, majoritetens applaus og minste motstands vei, er at vi uavhengig av egne preferanser og overbevisninger viser toleranse i praktisk hverdagsliv mot våre medmennesker hele året.

Med det norske flagget til topps utrykker vi Norges demokratiske frihet, lov og rett, respekt for våre demokratiske institusjoner, mangfold og enhet, inkludering og toleranse.

Les også

Toleranse er ikke meningstvang

Toleranse er ikke meningstvang, men innenfor lovens rammer å gi rom for menings- og ytringsfrihet. Det er ikke ved meningslikhet at toleransen kommer best til sin rett eller er som mest viktig og nødvendig. Der meninger og overbevisninger spriker, behøves toleranse desto mer.

Toleranse kan ikke framtvinges, men framelskes. Jeg vil derfor fremheve en kvalitet og verdi som veier mye tyngre, er rausere og når lengre enn toleranse, og det er kjærligheten. Det er ikke toleranse som skaper kjærlighet, men kjærlighet som gir toleranse.

Elsker alle mennesker

Mobbing, hat, trakassering, skjellsord, undertrykkelse, hån og spott vil være fremmed der kjærligheten rår grunnen mellom mennesker med ulike meninger. Ydmykhet og respekt vil prege rommet der kjærligheten virker.

Når vi elsker mennesker annerledes enn oss selv vil vi dem ikke noe vondt, for kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri slutt.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!