Du leser:
LHBTQ-tallene som utfordrer

LHBTQ-tallene som utfordrer

Avatar photo

Serie: «Guds menighet og LHBTQ» Del 1

LHBTQ saken i norsk frikirkelighet inviterer til teologisk havari, kaos i barne-og ungdomsarbeid og forvirring i misjon og internasjonale relasjoner på grunn av prinsippspørsmål som statistisk sett angår nesten ingen.

Med jevne mellomrom tas det til orde for at homofile og lesbiske bør kunne vies også i frikirkelige sammenhenger.

Kirkesamfunn går igjennom opprivende debatter om medlemskap for samkjønnede par. I Norge, men også internasjonalt, kan Metodistkirken stå som et eksempel på dette. Kirkesamfunnet rystes på grunn av grunnleggende uenighet i læren. 

Det kan være interessant å se på hva man faktisk snakker om. I Norge bor det rundt 5,5 millioner mennesker. Av disse er cirka 4.1 millioner over 20 år. Det er få som gifter seg før de er 20 i dagens Norge, så man kan vel si at 4.1 millioner nordmenn er i alderen der ekteskap er aktuelt.   

I 2022 ble det inngått 20.769 ekteskap, det vil si at 41.538 personer ble gift. Samme år ble det viet 443 likekjønnede par i Norge, altså 886 personer.    

I 1993 ble partnerskapsloven inngått. Tretti år med homofile og lesbiske partnerskap etterfulgt av såkalte «ekteskap» har ifølge Statistisk Sentralbyrå gitt oss 6.864 slike par. Det er til sammen 13.728 personer, og et gjennomsnitt på 228 par i året.

Bare 0,25 prosent

Der kommer det også fram at det flere år er minst 25 prosent av disse parene som skilles, så det er grunn til å tro at det er rundt 10.000 personer som lever i likekjønnet «ekteskap» i Norge i dag. Det er rundt 0.25 prosent av den voksne befolkningen. 

Metodistkirken i Norge har 9.623 medlemmer. Av 9.623 metodister skulle man tro at et par tusen var barn og unge under gifteklar alder, slik at man kanskje snakker om rundt 7.500 voksne medlemmer. Aktive medlemmer er trolig langt mindre, slik det er i de fleste kirker. 

Det bør være grunn til å tro at det er langt færre homofile og lesbiske i Metodistkirken enn hva gjennomsnittet er i Norges befolkning, men om det også i Metodistkirken skulle være 0.25 prosent som var aktuelle for samkjønnede ekteskap, snakker vi om et potensial på 18 personer eller ni par.

Så skal vi legge til at det i Norge har tatt 30 år å komme til denne andelen av befolkningen, så for Metodistkirken snakker vi om én likekjønnet «vigsel» hvert tredje år de neste 27 årene for å komme til 0.25 prosent. 

Fiktiv problemstilling

Misjonsforbundet hadde per 2022 11.118 medlemmer, så eksemplet er ikke langt unna å kunne overføres dit. Baptistene hadde 10.657 medlemmer samme år, og Frikirken 19.561, så her inviteres pastorer og ledere inn til litt fellesregning. Det er med andre utrolig få personer det er snakk om. Derfor kan vi snakke om «hypotetisk teologi.» 

LHBTQ saken i norsk frikirkelighet inviterer til teologisk havari, kaos i barne-og ungdomsarbeid og forvirring i misjon og internasjonale relasjoner på grunn av prinsippspørsmål som statistisk sett angår nesten ingen. Kirkesamfunn og bevegelser står i fare for å splittes på grunn av fiktive problemstillinger! 

Kirkesamfunn og bevegelser står i fare for å splittes på grunn av fiktive problemstillinger

Propaganda i mediene

Samtidig fortsetter propagandaen i mediene med uforminsket styrke. Det males et bilde av hvor hjerteløse kirkesamfunnsledere er som ikke vil endevende kirkene de leder, på grunn av historiene til sårede personer som står fram med navn og bilde. 

Ved å spille på følelser tar mediene parti for «kjærligheten», mens menighetene som står fast på Guds Ord framstilles som kalde, intolerante og i utakt med tiden.

På grunn av det fullstendige misforhold mellom mengden publisitet og kalde fakta, forledes kristne til å tro at spørsmålet om medlemskap for personer med en LHBTQ livsstil og samkjønnet vigsel i frikirkene, er et stort og viktig anliggende som berører mange mennesker. Men det er en fabrikkert storm i et mikroskopisk vannglass som samsvarer helt og holdent med all propagandas hensikt: Å lure massene til å tro at falske påstander er ekte. 

Les også

Hva er det som får noen kristne ledere til å tro at homofile og lesbiske skal løpe ned dørene til menighetene hvis de får lov til å bli medlemmer? Det er ikke akkurat noen kø av heterofile som vil inn?

Et usedvanlig lite antall mennesker setter agendaen, presser fram sine saker, kraftig hjulpet av velvillige journalister, aktivister og full medvind fra tidsånden. Skal noen få LHBTQ forkjempere virkelig få rive i stykker kirkesamfunn etter kirkesamfunn?

En illusjon

Det er illusjonenes illusjon at det å åpne opp for at homofile og lesbiske kan være medlemmer i frikirkene, eller at de skal kunne «vies» vil føre til at flere vil bli en del av det kristne fellesskapet. Tvert imot, det vil kun føre til et ytterligere tap av medlemmer og menigheter. Og de som går først, er de som nå bærer menighetene i bønn, tjeneste og giverglede. 

Det er oppløftende at de fleste frikirkelige bevegelser i Norge formelt sett har satt foten ned og er tydelige på sin forpliktelse til et klassisk ekteskapssyn, men presset for at «LHBTQ-rettigheter» skal settes på agendaen vil ikke minske. Derfor kan ikke kristne ledere møte dette med stillhet eller frykt. 

   

 

 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!