Du leser:
Kampen for livet | En kortfilm om abortspørsmålet

Kampen for livet | En kortfilm om abortspørsmålet

Avatar photo

Når regnes fosteret i mors mage for et liv?

I denne sterke filmen tar vi opp det kontroversielle emnet rundt abort, sett fra et kristent perspektiv. Gjennom personlige historier og perspektiver fra ulike aktører som har stått nært abortspørsmålet, utforsker vi dyptgående spørsmål om barnets rettigheter og alternativer til abort.

Vi får høre fra blant annet kommuneoverlege, jordmor, psykologistudent, pastor og høre to vitnesbyrd som har hatt en nær tilknytning til abortspørsmålet. Gjennom deres historier og innsikt får vi et unikt innblikk i de ulike perspektivene og dilemmaene som oppstår når man står overfor en uønsket graviditet, og hvordan Gud gjenoppretter.

Vi tror at livet er en verdifull gave fra Gud som begynner fra unnfangelsen. Dermed betraktes det ufødte barnet som en person med iboende verdighet og rett til liv. Vi tror at Gud har en plan og hensikt for hvert individuelt liv, inkludert de ufødte.

Vi ønsker å belyse viktigheten av å støtte og hjelpe de som befinner seg i en uønsket graviditet. Gjennom filmen blir det tydelig at det finnes alternative veier og støttesystemer tilgjengelig for de som ønsker en annen løsning enn abort. Vi ønsker å løfte frem budskapet om at det finnes mennesker og organisasjoner som er klare til å tilby støtte, omsorg og veiledning til de som står overfor en vanskelig beslutning.

Velg Livet er et hjelpearbeid startet ut fra menigheten Filadelfia Vennesla for jenter som er uventet eller uønsket gravide. De tilbyr samtale, oppfølging og praktisk hjelp for kvinner som opplever utfordringer knyttet til graviditet. Tilbudet er for alle og er helt gratis.

Les også

Er du uønsket eller uventet gravid?

Ta kontakt på www.filadelfiavennesla.no/velg-livet for tilbud om samtale, praktisk hjelp og oppfølging.

Filmen utfordrer seerne til å reflektere over spørsmålet om menneskets ukrenkelige verdighet og retten til liv. Gjennom sterke historier og en dyp tro på Guds kjærlighet og barmhjertighet, gir denne filmen et håpefullt og opplysende perspektiv på abortspørsmålet. La deg bli inspirert til å sette pris på hvert menneskes verdi og viktigheten av å beskytte og støtte livet fra unnfangelsen av.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!