Du leser:
For woke – for mye!

For woke – for mye!

Avatar photo

Verden er radikalt endret siden årtusenskiftet – hva er i ferd med å skje? Noe av det som opprører meg mest er den såkalte «politiske korrektheten». Det er på tide at vi manner oss opp brødre! I hvert fall vi som har baller! 

Heldigvis har vi også sterke, frimodige kvinner som ikke er redd for å stå på barrikadene for sine overbevisninger og forsvare den kristne kultur som har bygd landets grunnmur.

Gode eksempler er politikeren Jenny Klinge, som redaktør Vebjørn Selbekk i sommer omtalte som «Norges modigste politiker», spaltist og lærer Sofie Braut, og fylkesleder i Agder Kr F. Jorunn Gleditsch Lossius.

Rommet for ytringer er blitt mindre. Folk i Norge – i et vestlig demokratisk samfunn – tør ikke lenger flagge sine meninger! Det er dramatisk. 

Rommet for ytringer er blitt mindre. Folk i Norge – i et vestlig demokratisk samfunn – tør ikke lenger flagge sine meninger! Det er dramatisk. 

Noen er frimodige

Noen er sterke og frimodige og lar seg ikke skremme av slike trusler, for eksempel den politiske kometen i KrF Finnmark, Truls Olufsen-Mehus, idrettslærer Jarle Mong, tidligere rektor ved Kvitsund Gymnas og pensjonist Jon Kvaldbein, redaktør Vebjørn Selbekk i Dagen, professor emeritus i europerisk kunsthistorie og medlem av Den katolske kirke, Bernt Oftestad.

Heldigvis har det politiske og kristelige Norge ganske mange fyrtåen langs kysten og tente varder i innlandet.

Men generelt er vi kristne for engstelige og feige. Dette kan trekkes helt inn på prekestolene i mange menigheter, der altfor mange av Herrens tjenere har latt seg svøpe i fryktens kappe.

Generelt er vi kristne for engstelige og feige.

Resultatet er betydelige mangler i forkynnelsen: La israelsvennene få høre bibeltimer om det profetiske ord om Israel og Jerusalem hjemme i menighetene sine.

La ikke slike viktige temaer kun bli åndelig mat for deltakere på spesielle stevner, selv om organisasjonene i seg selv er svært verdifulle.

Imidlertid – det åndelige kostholdet vi tilbyr i menighetene bør i tillegg til forkynnelse om Israel og det profetiske ord, selvfølgelig dreie seg om selve kardinalpunktet i kristen forkynnelse – Jesus, død, begravet og oppstanden! Selvfølgelig er vi alle klar over at Guds kjærlighet og ditto frelsesbudskap også gjelder arabere og palestinere. 

Problemet woke

Wokebølgen som skyller innover oss – også pastorer og menigheter – er en medfølgende årsak til at tydelig og distinkt forkynnelse om viktige temaer forsvinner, forkynnelsen står i fare for å bli bli tam og margløs.                                                                                                                                                                                         Woke fører til at frimodigheten forvitrer med tanke på betydningen av å fastholde Bibelens lære om skaperordningen med mann og kvinne, om ekteskap og familieliv, om at Guds kjærlighet og nåde som omfatter alle mennesker fører til påfølgende omvendelse og nytt liv.

Utydeligheten brer seg også i forståelsen av Guds klare ord om menighetens bortrykkelse før trengselstiden, og om Guds vrede og dommen som en gang vil komme.

Tilbake til uttrykket woke: Selv Raymond Johansen, inntil høstens valg byrådsleder i Oslo, tok et oppgjør med dette tidligere i høst og innrømmet at «vi er blitt for mye woke».                                                                                                                              

Jeg nikket i begeistring over at venstresidens general i Oslo ga forbilledlig klar melding, «Vi oppfattes som veldig politisk korrekte, det er stor avstand mellom venstresidens budskap og det gutter og unge menn oppfatter som sine idealer og utfordringer i livet». 

Skolevalget rystet byrådslederen som selv har to sønner. Johansen mener at høyresidens valgseier i skolevalget kan ha som årsak at de røde partiene feiler strategisk – de skyver gutter og menn fra seg. 

Kanselleringskultur

Hva mener den kjente politikeren med woke? – for øvrig ett av mange nye uttrykk, som vi alle må lære oss. Han svarer ganske tydelig, «kanselleringskultur, moralsk fordømmelse av feil holdninger og strenge regler for hva som er lov å mene».

Les også

Dette kjenner vi igjen fra hverdagen. Mange trues til taushet, de har ikke ryggrad til å stå i stormen. Men det må vi ha skal vi overleve som kristne. 

Tidligere katolsk pater, Kjell Arild Pollestad, skrev nylig i avisen Dagen om woke og kalte det «ein religion utan nåde». Den er «immun mot all vitskapeleg og rasjonell kritikk», sier han. 

Noe fryktelig galt

Når ungdommer gruer seg til å gå på skolen, til å ta del i samtalen, til å hevde sine meninger om de skulle gå på tvers av de siste nye radikale strømninger innen etikk, kjønn og samliv, åpenbares at noe er fryktelig galt!                                                    

Vår lærer på folkeskolen, som senere ble en av toppene på venstresiden i norsk politikk, fostret oss elever til å ha «mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer» – kort sagt, til å hevde og stå for være meninger. I dag skal du utestenges for det samme – hvilken galskap!

Pastor i Sørlandskirken, Peter Haltorp, underviser om dette i boken «Djerv tro i en etterkristen kultur» og setter blant annet søkelyset på diskusjonen om kjønn og nevner politikere som som jobber for å innføre et tredje kjønn: «Du kan forsøke å diskutere dette eller abort med kjønnsradikale. Lykke til! Du kommer til å oppleve utestengelse (cancelling) latterliggjøring og få mange skjellsord og benevnelser på deg». 

Våg å stå som Daniel!

Denne kulturen er utbredt i ungdomsskolen, uten de «korrekte meningene» risikerer du å bli utestengt fra den sosiale krets. 

Vi trenger å løfte fram idealet vårt fra søndagsskolen. I mitt barnesinn stod han på pidestall – Daniel, jøden som ble bortført, som sammen med jevnaldrende kamerater ble forsøkt hjernevasket for all judaistisk barnetro.

Guttestemmene ljomet i søndagsskolerommet, da vi reiste oss og sang sammen, «Jeg vil ligne Daniel» eller «Våg å stå som Daniel, hjelp fra himmelen vent! Fatt som han et hellig forsett, Gjør det fritt bekjent». 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!