Du leser:
Vinner etiopiske jøder for Jesus

Vinner etiopiske jøder for Jesus

Avatar photo

Den amerikanske organisasjonen Jewish Voice Ministries International utgjør en meget stor forskjell i dagens Etiopia. De har bevist at det er mulig å ha to tanker i hodet på en gang: De tilbyr tusener av etiopiere gratis helsehjelp i vid forstand.

Samtidig tilbyr de den jødiske delen av befolkningen, som viser interesse, å dele evangeliet om Jesus Messias med dem. På den måten har de bedt til frelse med hundrevis av jøder, og grunnlagt flere messianske forsamlinger i dagens Etiopia.

Etiopiske Habte Mulugeta, født i den gamle keiserhovedstaden Gonder, var grunnskolelærer før han kom i kontakt med Jewish Voice. Han kom for behandling ved et av sykehusene drevet av Jewish Voice, da han ble introdusert for organisasjonens banebrytende arbeid. Habte forstod fort hvilken enorm velsignelse denne tjenesten var for tusener av hans landsmenn, både fysisk og åndelig.

            Habte begynte først som frivillig medarbeider, men har de siste ti årene hatt fast stilling i staben. I dag ivaretar han en meget viktig og mangesidig rolle som logistikkansvarlig. Jewish Voice Ministries International ble grunnlagt av rabbineren Jonathan Bernis, som kom til Etiopia for første gang for omkring 25 år siden.

Habte Mulugeta jobber som logistikkansvarlig i den amerikansk/jødiske organisasjonen Jewish Voice i Etiopia.

Helsehjelp og evangeliet om Jesus Messias

-Da Jonathan Bernis kom til Gonder, hadde jødenes Aliyah blitt intensivert på grunn av tiltagende forfølgelse og undertrykkelse. Etiopiske jøder forlot sine bondegårder og enkle kår, og strømmet til Gonder. Der ventet de på muligheten for å reise hjem til Det lovede land.

            -Bernis ble fort klar over situasjonen. Han begynte straks å tenke ut på hvilken måte han best kunne hjelpe den jødiske befolkningen. Han forstod at sykehus og helsehjelp var meget viktig for å imøtekomme de menneskelige behovene på kort sikt. Men han var like opptatt og bekymret for jødenes åndelige situasjon på lengre sikt. Hva ville skje med dem når de kom hjem til Israel?

-Ville de finne sin Jesus Messias der? Eller ville de bare bringe sin religiøse og kulturelle arv med seg, og fortsette sin religiøse vandring i Israel på leting etter den lovede Messias? Bernis innså at han måtte imøtekomme begge disse grunnleggende behovene her i Etiopia, før jødene gjorde Aliyah til Israel, forteller Habte Mulugeta.

Fra ortodoks jøde til tro på Jesus som jødenes Messias

Rabbineren, Jonathan Bernis, vokste opp i et tradisjonelt jødisk hjem i USA. I sin barndom visste han lite og ingenting om Jesus fra Nasaret, før han etter hvert ble overbevist om Jesus som jødenes Messias, og tok imot Ham som frelser.  I sin bok: «A Rabbi looks at Jesus of Nazareth», skriver Bernis blant annet:

            «Jeg visste ikke at Jesus var sent til de fortapte får av Israels hus. For meg var Jesus en fjern guddom; de kristnes Gud. Jeg hadde ikke noe mer felles med ham enn jeg hadde med Buddha, Mohammed, Krishna eller andre guder. Jeg ble ofte fortalt at det var umulig for en jøde å ta imot Jesus. Hvis du gjorde det, ville din jødiske identitet forsvinne i samme øyeblikk.

            Selv om jeg ikke var religiøs, var min jødiske identitet viktig for meg. Jeg var født som jøde og ville dø som jøde: Ikke minst; jøder tror jo ikke på Jesus!» Så langt Bernis!

Delte visjonen om helsehjelp og evangelisering

-Bernis reiste hjem til USA og delte snart sin visjon for Etiopia. På kort tid rekrutterte han frivillige leger, tannleger, ulike legespesialister, sykepleiere og andre helsefagarbeidere. I tillegg fikk han økonomisk hjelp fra flere hold til innkjøp av medisiner og viktig utstyr, forteller Habte.

            -Snart begynte helsepersonell i vid forstand å valfarte til Etiopia for å virkeliggjøre visjonen til Bernis. De betalte reisene sine og oppholdet selv, og jobbet gratis. De benyttet mobile telt i begynnelsen. Reiste fra sted til sted og tilbød gratis helsehjelp. Folk fikk hjelp i tusentall.

            -Regjeringen innførte lover som gjorde at det ikke var lovlig å tilby helsehjelp og forkynne evangeliet på sykehusene. Behandlingen skulle være fri for religiøs påvirkning. Dermed tok teamet til Bernis i bruk egne kirker og konferansesentre, der pasientene fikk tilbud om å komme for å evangeliet om Jesus Messias.

            -De etiopiske jødene fikk forkynnelse og undervisning om Bibelens Jesus Messias. Flere og flere ble overbevist og tok imot Jesus som frelser. De ble lagt til lokale menigheter, som vokste i antall. Men meget viktig: Sykehustilbudet var for absolutt alle, ikke bare den jødiske befolkningen. Alle får gratis behandling, selv om organisasjonen Jewish Voice har jødisk forankring, sier Habte.

            Jewish Voice arbeider i dag over hele Etiopia, særlig blant den fattigste delen av befolkningen. De har kapasitet til å betjene inntil 18 000 mennesker på ei uke. Alt dette er gratis hjelp. I tillegg sender de forkynnere og bibellærere til landet som underviser de Jesus-troende fra Bibelen.

Oppruster lokale sykehus

 -I tillegg til sine mobile klinikker, hjelper Jewish Voice landets egne sykehus. Mange er forfalne og mangler mye. Dette gjelder både vedlikehold og rent vann. Teamet vårt oppgraderer sykehusene og hjelper dem med medisiner og utstyr. Dessuten gir vi råd og veiledning til bedre og mer effektiv behandling av pasientene, fortsetter Habte.

Les også

            -Inspirert av all frivilligheten som blir vist fra det amerikanske helsepersonalet, kommer også leger og helsepersonell fra Etiopia og trer støttende til. De jobber også frivillig ute i bushen når det trengs, side om side med amerikanerne.

            -I tillegg til den genuine medisinske behandlingen jobber Jewish Voice også med rensing av vann på sykehus, skoler, helsesentre og andre steder. Lokalehjelpere læres opp til å betjene vannanleggene, sier Habte.

Spredning til andre land

Den frivillige helsehjelpen har blitt slik en suksess i Etiopia, at vi har videreført hjelpearbeidet til flere afrikanske land, som Zambia og Zimbabwe, men har også arbeid i India. Tanken om mobile sykehus ble første gang introdusert i tidligere Sovjetunionen, som et tilbud til den jødiske befolkningen der.

            -Vi har gode relasjoner til alle, både nasjonale myndigheter og lokalbefolkningen. Den største utfordringen i dag er inflasjonen og det økende behovet for sikkerhet. Vi følger landets lover og er åpne og ansvarlige i alt det vi gjør.

            Habte vet selv ikke 100 % om han er jøde. Men på grunn av sin dype kjærlighet til det jødiske folket, tror han innerst inne at han er jøde. Ikke alle som er jøde vet det med sikkerhet i dag, fordi de er mikset sammen med mange andre kulturer.

Men her er spennende ting på gang. På grunn av den rivende teknologiske utviklingen innen DNA-forskning, kan DNA-prøver i dag bevise hvorvidt en person er jøde av avstamning. Og ikke nok med det; ved hjelp av DNA kan til og med din stammetilhørighet fastsettes. Hvilket fantastisk skaperverk vi er vitne til!

Jewish Voice Ministries International

Jonathan Bernis er i dag president for Jewish Voice Ministries International og leder et ukentlig TV-program fra Phoenix, Arizona, som kringkastes til mange land i verden.

            Hans tjeneste har brakt tusener av jøder til tro på Jesus Messias, og løftet tusener ut av fattigdom og dårlig helse.

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!