Du leser:
Vil nå Afrikas unådde: Forbereder store kampanjer i Uganda

Vil nå Afrikas unådde: Forbereder store kampanjer i Uganda

Avatar photo

Hvordan forbereder en norsk misjoner en møtekampanje i Afrika? I denne artikkelen tar evangelist Harald Mydland deg med på sin første møteserie i Uganda.

Forberedelsene til min første møtekampanje i Uganda er godt i gang. Kampanjen gjennomføres siste uka i august, og er lagt til oljebyen Hoima, cirka fire timers biltur fra Kampala, landets største by og hovedstad. Kampala regnes å være en av Afrikas mest hurtigvoksende byer for tiden.

Jeg har snart gjennomført møtekampanjer, seminarer og konferanser i 40 land, hvorav mange i Afrika. Men dette blir mitt første besøk i Uganda, med sine 50 millioner innbyggere. Hoima-distriktet hadde i 2020 i underkant av 400 000 innbyggere, og ligger i Western Region, en av fire regioner i Uganda.

Lederseminar og skolebesøk

Møtekampanjen består av fire store utendørs møter, fire dagers misjonsseminar & lederkonferanse samt hele fem dagers skolebesøk hvor vi skal fortelle om Jesus, og be for elever & lærere. Daniel Heimstad, som nylig debuterte på bokmarkedet med boka «Robust» blir med og deler forkynnelsen med meg. 

Verdens laveste gjennomsnittsalder

Uganda har verdens laveste gjennomsnittsalder på kun 15 år. Dette gir et meget godt grunnlag for å møte den yngste delen av befolkningen med evangeliet om Jesus Kristus. Våre nasjonale arrangører har gjort avtale om hele fem dager med skolebesøk i grunn- og videregående skoler. På skolene vil vi forkynne om Jesus og be for de syke. 

Uganda har verdens laveste gjennomsnittsalder på kun 15 år.

Skoleevangelisering som dette lar seg vanskelig gjennomføre i Norge, men jeg har erfart effekten av dette i flere land de senere årene. I Catité, Brasil gjennomførte vi flere dager med skolebesøk og gikk fra klasserom til klasserom og forkynte evangeliet.

Fra skoleevangelisering i Brasil 2019.

Hele klasser tok imot Jesus som frelser og mange ble mektig møtt av Gud under forbønn. På en av skolene var rektor den første som rakk hånda i været under frelsesinnbydelsen.

I Togo møtte 300 elever og lærere opp på lørdagen, som var skolens fridag. Samtlige ville ta imot Jesus, noen av dem var muligens troende fra før.

300 elever og lærere ville ta imot Jesus som frelser i Togo i 2020

Hele klassen søkte frelse

Under min kampanje i Monrovia, Libera skjedde det samme. Avgangsklassen ved skolen vi besøkte hadde rundt 40 elever. Alle hendene i været under frelsesinnbydelsen. Kort tid etter bestod samtlige avgangseksamen, noe som var høyst uvanlig. Dette vakte naturlig nok stor oppsikt og begeistring.

Salomos Ordspråk 22, 6 sie: «Lær den unge den vei han skal gå. Så viker han ikke fra den selv når han blir gammel».

Åpne kveldsmøter

Arrangøren har tilrettelagt for fire åpne kveldsmøter, der vi forventer å forkynne evangeliet for tusener. Våre kveldsmøter er inspirert av Jesu misjonsbefaling fra Mark 16,15: «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle mennesker».

Kveldsmøtene under kampanjer som dette er alltid et høydepunkt. Det å sitte på plattformen og se inn i tusener av afrikanske øyne, der de fleste oftest aldri har hørt de gode nyhetene om frelse og evig liv i Jesus Kristus, er enormt inspirerende.

Etter frelsesbønnen ber vi for syke og skrøpelige. Også dette med inspirasjon fra Mark 16,17, der Jesus sier: «Og disse tegn skal følge dem som tror. I Mitt navn skal de drive ut demoner og legge hendene på de syke…». 

De frelsessøkende vil bli fulgt opp av det lokale arrangementsteamet, og etter hvert tillagt lokale menigheter. Oppfølgingsarbeider har alltid prioritet, for å at de som er nye i troen ikke skal falle tilbake til sitt gamle liv.

Oppfølgingsarbeider har alltid prioritet, for å at de som er nye i troen ikke skal falle tilbake til sitt gamle liv.

Les også

Misjonsseminar og ledertrening

Fire formiddager er satt av til misjonsseminar, der vi vil inspirere og motivere de lokale til å nå enda lengre ut med evangeliet til unådde områder. Vi samler pastorer og nøkkelpersoner med lederansvar, med tanke på å styrke deres tjenester ikke minst med tanke på et enda sterkere misjonsfokus. Dette er slik Jesus ba oss om i Matt 28,19. «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler».

Predikantseminar i Egypt 2022

Her vil Daniel og jeg utfylle hverandre på en fin måte. Jeg er i disse dager i ferd med å avslutte min bok om misjon til unådde folkegrupper, der jeg har samlet de viktigste tema jeg har undervist i en årrekke på seminarer som dette.

Daniel kommer med frisk ungdommelig mot, og vil kunne tilføre de lokale nøkkelpersonene verdifull entusiasme og matnyttig undervisning. Mange ganger kommer lokale kristenledere til seminarer som dette, slitne og med stort behov for ny inspirasjon og ny giv. Derfor ser vi fram til også denne delen av kampanjen med stor spenning og glede. 

56 folkegrupper

Min lokale koordinator heter Moses Mutongole. Sammen med hans team og flere andre menigheter intensiverer de nå arbeidet med å tilrettelegge kampanjen.

Uganda ble for øvrig uavhengig fra britene i 1962. Ifølge Operation World har landet mer enn 56 etniske folkegrupper, hvorav 26 av dem tilhører hovedgruppen Bantu. Det offisielle språket er engelsk, men det fins minst 46 ulike språk i landet.

Under General Idi Amins beryktede terrorstyre etter militærkuppet i 1971, opplevde den kristne delen av befolkningen mangeårig forfølgelse. Nå i dag har Uganda religionsfrihet.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!