Du leser:
Ny ordning for godkjenning av forkynnere i Pinsebevegelsen

Ny ordning for godkjenning av forkynnere i Pinsebevegelsen

Avatar photo

Pinsebevegelsen i Norge har kunngjort en ny og oppdatert ordning for godkjenning av forkynnere.

Ordningen tar sikte på å sikre at forkynnere er anbefalt av en lokal menighet og opererer innenfor rammene av trosgrunnlaget og de eksisterende ordningene. Denne oppdateringen markerer et viktig steg mot større forutsigbarhet og trygghet for både forkynnere og menigheter.

Det melder Pinsebevegelsen på sine nettsider.

Tidligere ble forkynnere godkjent gjennom et anbefalingsbrev, men oppfølgingen har vært varierende. Nå ønsker Pinsebevegelsen å skape mer forutsigbarhet og trygghet for både forkynnere og menigheter.

Kontinuerlig tilsyn og veiledning

Den nye ordningen legger vekt på kontinuerlig tilsyn og veiledning. Etter godkjenning skal det minst hvert annet år holdes en oppfølgingssamtale mellom forkynneren og en utpekt tilsynsperson. Dette skal sikre at forkynneren opplever støtte, får nødvendig veiledning, og opptrer i tråd med Pinsebevegelsens prinsipper. Forkynneren kan også frasi seg godkjenningen når som helst, og ved flytting til en annen menighet skal det være dialog mellom de involverte menighetene.

Oppstart og gjennomføring

Ordningen trer i kraft fra 1. september 2024, og alle forkynnere vil bli inkludert i årets medarbeidersamling på Gardermoen 18. oktober. Daglig leder Fred Emil Bjerke understreker viktigheten av rask oppstart.

Les også

Den nye godkjenningsordningen omfatter forkynnere over 18 år som har en tjeneste utover den lokale menigheten, inkludert forstandere, pastorer, misjonærer, og reisepredikanter. Både lønnede og ulønnede tjenester omfattes. Ordningen gir menighetene mulighet til enkelt å innhente oppdatert informasjon om forkynnere før de engasjeres, og sikrer at forkynnerne er ansvarlige og troverdige representanter.

En viktig utvikling

Denne oppdaterte godkjenningsordningen representerer et viktig skritt for Pinsebevegelsen i Norge. Ved å sikre at forkynnere får nødvendig støtte og veiledning, samt legge til rette for kontinuerlig tilsyn, håper bevegelsen å styrke både forkynnere og menigheter. Dette vil bidra til å opprettholde høye standarder og fremme tillit og trygghet innen bevegelsen.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!