Du leser:
Gud er på ferde i Nord-Korea

Gud er på ferde i Nord-Korea

Avatar photo

I Nord-Korea må de troende hviske bibelvers og sanger til hverandre. De siste årene har imidlertid kristne tatt i bruk digitalt materiale for å få åndelig føde.

I nesten 30 år har Broder Simon* vært koordinator for Åpne Dørers arbeid blant nordkoreanere. Vi tok en prat med ham for å høre om situasjonen i landet som igjen er nummer én på World Watch List.

Under pandemien ble grensen stengt, noe som gjorde det enda vanskeligere å få tak i informasjon om Nord-Korea.

Vanskelig å overleve

– Nord-Korea beskrives alltid som et lukket land. I realiteten er det mye trafikk mellom Nord-Korea og Kina og Russland. Viktige varer eksporteres – både lovlig og ulovlig.

Da koronaviruset begynte å spre seg, ble grensene stengt og handelen opphørte. Dette resulterte i mindre mat og andre nødvendigheter. Prisene skjøt i været og det ble stadig vanskeligere for vanlige folk å overleve.

– Hva gjorde staten for å hindre spredningen av koronaviruset?

– De visste at koronaviruset var i landet, men myndighetene hadde ikke covid-tester. Alle med symptomer ble brakt til et isolasjonssenter. Dette er forferdelige steder. Kanskje du bare hoster eller nyser, men du er fortsatt ‘fengslet’ med dem som faktisk bærer viruset. Det finnes ingen medisinsk behandling, og familien din må gi deg det du trenger. Mange døde på disse sentrene.

Brukte korona som unnskyldning

– Hva med nedstengninger?

Det har vært mange nedstengningsperioder, men ble de bare brukt for å stoppe spredningen av viruset? Kim Jong-un ser ut til å ha makten, men det er krevende å holde folket under kontroll. Misnøyen mot regimet er stor. Nedstengningene var et enkelt verktøy for å begrense folks bevegelser, og han kunne bruke covid-19 trusselen som en unnskyldning.

Hvordan har situasjonen vært i landet de siste to årene?

– Folket har det vanskelig. I 2020 kunngjorde myndighetene en ny ‘anti-reaksjonær tankelov’. Loven har som formål å straffe besittelse og bruk av utenlandsk propaganda. Dette gjelder også materiale som går mot deres kultur, for eksempel sørkoreansk popkultur.

Strengere straff

Men dette var allerede forbudt, var det ikke?

– Jo, men før loven ble offentliggjort, var straffen vanligvis lettere. I noen tilfeller kunne man unnslippe straff dersom man bestakk tjenestemenn. Nå er straffen mye strengere.

Hvordan påvirker den nye loven kristne?

– Å eie og lese Bibelen har vært ulovlig i årevis, og straffes hardt. Man arresteres og tortureres i fengsel gjennom flere måneder. Deretter sendes man til en omskoleringsleir eller en leir for politiske fanger. Førstnevnte er mulig å overleve og løslates fra. Men havner du i en politisk fangeleir, blir du aldri løslatt. De fleste kristne havner her.

Å eie og lese Bibelen har vært ulovlig i årevis, og straffes hardt. Man arresteres og tortureres i fengsel.

Det er interessant at den nye loven nevner eksplisitt Bibelen. Den er definert som en ulovlig bok. Du straffes med ti år i arbeidsleir eller henrettelse, om du har importert større mengder. Dette illustrerer Kim Jong-uns krig mot kristne. Den nordkoreanske staten ser på dem som en trussel.

Kristne anses som forrædere

Hvorfor anses kristne som farlige?

– De kristne er glade i landet sitt, men de ser ikke på Kim Jong-un som en gud. Alle som ikke gjør det, er en forræder i statens øyne.

– Siden andre verdenskrig har Nord-Korea forfulgt kristne. Dette forsterket seg
etter Korea-krigen mellom 1950 og 1953. Hvordan har kirken overlevd?

Les også

– Det er ved Guds nåde at kirken har overlevd. Troende møtes sjelden, bortsett fra i familiesammenkomster. Barna holder vakt utenfor, mens de troende hvisker bibelvers og sanger. Bibler må holdes skjult, men de siste årene har kristne tatt i bruk digitalt materiale for å få åndelig føde. Det er vanskeligere å avsløre hva du lytter til på øret enn om du sitter med en fysisk bok i hendene.

Hvilke forventinger har du for 2023?

– Vi ber om at grensene åpnes, slik at vi kan nå flere nordkoreanere gjennom våre nettverk i Kina. De har sårt behov for mat, medisiner, klær og åndelig materiell.

Trener kvinnelige ledere

Hvordan hjelper dere nordkoreanske kristne?
– Vi driver ‘safe houses’ i Kina. I 2022 var vi i stand til å hjelpe mer enn tusen gjennom disse stedene. Vi har også støttet og trent rundt hundre nordkoreanske kvinner som er tvangsgiftet med kinesiske menn. Noen av dem kommer til å bli ledere i den fremtidige nordkoreanske kirken.

Radioarbeidet fortsetter å vokse, og vi distribuerer forkynnelse, bibelseminar og opplæring for kristne foreldre. Vi har også et program der nordkoreanske flyktninger diskuterer ulike temaer.

Hvordan kan vi be for tjenesten du står i?

– La oss begynne med å takke Herren for Hans forsyninger og velsignelser. Det er et mirakel at støtten når frem. Be om at Gud fortsetter å åpne dører, så vi kan stå sammen med og hjelpe den nordkoreanske kirken.

Denne artikkelen ble først publisert i Åpne Dørers sitt magasin Nr. 3 mars 2023.

«De siste årene har vært utfordrende; samtidig har det vært år med seier! Gjennom
å holde Guds ord høyt, har vår tro blitt styrket. I stedet for bedrøvelse, har vi sunget salmer. Vi går fremover med tillit og glede i Kristus. Vi er stolte av det Kirken gjør gjennom din støtte. Den er som et springbrett for vår nordkoreanske kirke! På tross av store prøvelser følger vi Herren. Vår tro på Kristus er vakker og uendelig verdifull!»

– NORDKOREANSK KIRKELEDER

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!