Du leser:
Etiopia akkurat nå: Mektige mirakler og tusenvis som søker frelse

Etiopia akkurat nå: Mektige mirakler og tusenvis som søker frelse

Avatar photo

Døvstum jente fikk hørselen tilbake. Det var bare et av miraklene som skjedde under Harald Mydlands kampanje i Konso.

Bibelens profetier er trolig i ferd med å bli oppfylt i dagens Etiopia. Salme 68,32 sier: «Kush skal skynde seg å strekke sine hender ut mot Gud». Kush var omkring 1.000 år f. Kr. et afrikansk rike i øvre Nubia, som på sitt høydepunkt strakte seg over sørlige deler av Egypt, Etiopia og Sudan. 

Sammen med kollega Svein Egil Fikstvedt, holdt evangelist Harald Mydland nylig møtekampanje med seminarer og store utendørs vekkelsesmøter i Konso, i den sørvestlige delen av Etiopia. Konso er navnet både på byen og det dominerende folkeslaget i området, som teller cirka 451.000 i hele landet.

Lokal arrangør for kampanjen var Joshua Campaign Ethiopia, en misjonsorganisasjon grunnlagt av svenske misjonærer. Disse arrangerer lignende kampanjer over hele Etiopia for å nå mest mulig av landets befolkning med evangeliet.

Over 1.000 søkte frelse

Møtekampanjen ble innledet med predikantseminar for pastorer og ledere i en av byens kirker. De 400 deltakerne kom fra ulike evangeliske kirker i byen. I forkant av kampanjen var samholdet disse imellom heller dårlig. Men møtekampanjen med de norske predikantene brakte kirkelederne sammen i en lenge etterlengtet enhet.

Folkemengden på de åpne møtene utendørs økte dag for dag. Søndag kveld var det trolig 5-6.000 mennesker til stede, langt flere enn hva de lokale arrangørene hadde våget å håpe på. Kirkene avlyste sine møter søndags formiddag, og samlet seg på møteplassen i en stor og meget fargerik forsamling. 

I alt 1011 ble registrert som frelsessøkende. I tillegg kom flere fram hver dag og vitnet om helbredelser av ulike slag.

Døvstum fikk hørsel og taleevne tilbake

Det mektigste miraklet var trolig ei ung jente som hadde vært døvstum. Under forbønnen for de syke kunne jenta plutselig høre. Hun ble brakt til plattformen, og hjulpet til å framsi de første ordene. Folkemengden reagerte spontant i sterk begeistring med klappsalver og høye tilrop.

Døvstum jente helbredet

Grunnet manglende tilgang på medisiner på steder som dette, går mange i årevis med smerter og infeksjoner i kroppen. Flere vitnet om at Guds kraft satte dem fri fra smerter i rygg, bein og knær, nyresmerter og migrene. 

Kvinne jubler etter at mange års smerter i beina forsvant

En mann hadde gått på måfå i fem kilometer i omtåket tilstand. Han kom til seg selv på møteplassen. Under forbønnen ble han momentant helbredet, og fortalte etterpå at han noen ganger blødde neseblod på grunn av sterk migrene og svimmelhet.

Kampanjen skapte enhet blant kristne

Etter møtekampanjen samlet arrangementkomiteen seg, og rettet en varm takk til de norske predikantene for at de tok turen til Konso. De fortalte om vanskelige samarbeidsforhold før kampanjen, men var nå innstilt på å stå sammen i felleskirkelig enhet i tiden som kommer. 

De lokale arrangørene kunne fortelle at evangeliet kom til Konso-distriktet for omkring 60 år siden, brakt hit av islandske misjonærer. På den tiden var forholdene svært primitive, og mørkets krefter rådde grunnen.

Ettersom evangeliet gikk fram i kraft ble de åndelige kreftene fordrevet. Flere kirker skjøt opp ettersom folk kom til troen på Jesus Kristus. Også svært primitive kulturer og tradisjoner inspirert av onde åndskrefter, ble etter hvert utvannet og erstattet med sunnere og mer etisk livsførsel.

Fortsatt lever store deler av befolkningen i fattigdom og har behov for mye hjelp framover. Men den evangeliske kampanjen brakte nytt mot, håp og optimisme blant lokalbefolkningen. Nå følger kirkene opp de mer enn tusen som kom til troen på Jesus, og integrerer disse i de lokale kirkene.

Les også

Tørkekatastrofe

Etiopia er med sine 120 millioner innbyggere er Afrikas nest folkerikeste land (etter Nigeria). Landet ligger i det såkalte 10/40-vinduet, hvor størstedelen av verdens unådde folkeslag befinner seg. Etiopia er dessuten et av verdens fattigste og minst utviklede land, og rangert som nummer 157 av 169 på FN’s liste over verdens minst utviklede land.

Ifølge tall fra FN lever 44 prosent under nasjonal fattigdomsgrense, 41 prosent er underernærte og 39 prosent lever i ekstrem fattigdom.

Normalt samles det ikke inn offer under Harald Mydlands møtekampanjer, men i dette tilfellet ble det gjort et unntak. Grunnen var en regional tørkekatastrofe i nærheten av Konso, med derav stor hungersnød blant befolkningen. Derfor ble det i flere av frilufstmøtene samlet inn en kjærlighetsgave til de nødlidende.

Etiopia, som ligger på Afrikas horn, har mer enn 90 ulike folkegrupper som snakker nesten like mange språk. Under møtekampanjen ble forkynnelsen tolket på to av de lokale språkene i Konso. 

Svein Egil Fikstvedt og Harald Mydland

Harald Mydland og Svein Egil Fikstvedt er invitert tilbake med ny møtekampanje i Etiopia senere dette året. 

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!