Du leser:
Møt den nye Daniel-generasjonen: Å følge Gud i en verden i forandring

Møt den nye Daniel-generasjonen: Å følge Gud i en verden i forandring

Anna Jakobsen


Bibelens Daniel tjente Gud, midt i en tid og en kultur preget av helt
andre verdier enn det han selv sto for.

Daniel hadde bestemt seg for ikke å la seg forme av omverdenens verdier. I stedet fikk han nåde til å påvirke sin tid og sitt samfunn. I dag reiser det seg en ny Daniel generasjon. 

I begynnelsen av 2020 så jeg tilbake på tiåret som hadde passert og ba over tiåret som skulle komme. Det er mye som skjer på 10 år! Vi fikk vårt tredje barn i 2010. Hun ble altså 10 år 2020, og i 2030 er hun 20 år og voksen. Ti år er mye i et barns og en ungdoms liv. Dette fikk meg til å tenke på hvilket miljø jeg ønsker at barn våre skal vokse opp i, og hvilke ideer, tanker og holdninger som skal få prege dem.  

Nå er vi allerede godt i gang med dette tiåret og hvem kunne ha forutsett hva som ventet oss da vi gikk inn i 2020? År med pandemi, isolasjon og nedstengning. Det har brutt ut en storkrig midt i Europa og millioner har måtte flykte fra sine hjem.

Samtidig kan jeg bli ganske urolig med tanke på den påvirkning våre barn kontinuerlig møter gjennom sosiale medier, fra såkalte influensere og i samfunnet forøvrig. Kroppspress, spørsmål om identitet og kjønn, økende ensomhet og psykiske utfordringer blant unge. Det er mye forvirring på områder som tidligere generasjoner ikke har behøvd å forholde seg så mye til.  

Akkurat som Jesusvekkelsen skyldte inn over våre land under 60- og 70-tallets ungdomsopprør, gjør Gud noe unikt i vår tid. 

Et annerledes folk

Midt i dette ser jeg også et annet bilde. Jeg ser at Gud reiser opp en ny generasjon – et annerledes folk. Akkurat som Jesusvekkelsen skyldte inn over våre land under 60- og 70-tallets ungdomsopprør, gjør Gud noe unikt i vår tid. 

Da jeg var tenåring hørte jeg en preken som gjorde stort inntrykk på meg. Den har fulgt meg i valg jeg har tatt, og når jeg nå skal skrive mitt første innlegg i Jesus People kommer disse tankene tilbake igjen. 

Jeg husker ikke alle punktene fra prekenen men jeg husker hovedbudskapet. Den handlet om Daniel og hvordan han i stedet for å bli påvirket av samfunnet rundt seg fikk være med å påvirke et helt imperium.

Daniel levde og arbeidet i et samfunn med helt andre verdier, skikker og kultur enn han selv hadde. Daniel hadde gått i trening, og fått en høy utdannelse. Ikke minst var Daniel kjent for sin gudsdyrkelse og hengivenhet til Gud!  

La oss be om at vi skal se unge menn og kvinner, gutter og jenter reise seg i Norge, Europa og verden – midt i en kultur som blir stadig mer fremmed for kristne verdier og etikk. At vi midt i vår tids «Babylon» får se en ny Daniel-generasjon.  

Hva var Daniel kjent for?

Daniel bestemte seg for å følge og lyde sin Gud. 

Han bygget sitt liv på Guds lov og valgene han tok var preget av en forpliktelse til og trofasthet til Guds ord. Daniel hadde satt seg fore i sitt hjerte å leve helt og fullt for Gud, og ikke gjøre seg uren med kongens mat (Dan 1,8). Det kommer til å reise seg en slik generasjon som sier nei takk til hva denne verden har å tilby av «lekre retter». En generasjon som lever helt og fullt for Gud.

Daniel hadde bestemt seg for hvem han tjente. Dette var en bestemmelse han hadde tatt lenge før han valgte å be til Gud (Dan 6,10), selv om landets nye lov sa at det bare var tillatt å be til kongen (Dan 6,6-9). Daniel hadde en høy ånd og slik som Daniel kommer ikke denne generasjonen til å la seg forme av denne verden. 

Daniel hadde visdom og en høy ånd

Daniel gikk i trening, og var meget dyktig. Bibelen sier at kong Nebukadnesar fant at Daniel var  «ti ganger bedre» enn vismennene i landet (Dan 1,20).

Daniel tjente fire forskjellige konger i to forskjellige riker. Han jobbet for Nebukadnesar og Belsasar i det Babylonske riket, og Darius og Kyros i det Medo-persiske riket. Konger kom og konger gikk men Daniel sto støtt. Daniels fiender fant ikke noe feil eller grums i hans tjeneste.

Det eneste de kunne bruke for å ta ham, var hans hengivne gudsdyrkelse. For å sette han ut av spill lagde de derfor en lov som forbød ham å be til Gud.

Jeg tror det kommer en generasjon som lik Daniel og hans venner har en sterk karakter, som lar seg trene og har stor kunnskap innenfor sine yrker, men som kun bøyer seg for Gud og bare har en Herre.  

Jeg tror Gud reiser opp en generasjon som forstår seg på hva Gud gjør, kjenner tidene og kan peke ut retningen. 

Daniel var profetisk

Daniel forstod seg på tiden han levde i og fikk tale til flere av kongene han tjente om ting som skulle komme. (Dan kap. 2 og 5) Denne gaven reddet han og hans kolleger fra døden (Dan kap. 2).

Daniel fikk også drømmer og visjoner om endetiden som fortsatt velsigner oss i dag. Videre husket han på det profetiske ord som Gud hadde gitt gjennom Jeremia og bad om tilgivelse og nåde for folket og om at hans folk og land skulle gjenopprettes (Dan kap 9).

Uten åpenbaring, uten profetisk syn, blir folket ustyrlig sier Ordsp 29,18.  Jeg tror Gud reiser opp en generasjon som forstår seg på hva Gud gjør, kjenner tidene og kan peke ut retningen. 

Daniel ba til Gud

Daniel elsket bønn, og han prioriterte fellesskapet med Gud! «Tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort» (Dan 6,11). 

Hvert år underviser vi om Herrnhutterne på Troens Bevis Bibel og Misjonsinstitutt (TBBMI), der jeg er daglig leder. Dette var en vekkelsesbevegelse på 1700-tallet i Tyskland, og for å gjøre en lang historie kort fikk denne gruppen troende et livsforvandlende møte med Gud når de bestemte seg for å tilgi hverandre.

Bønnebevegelse

En gruppe av dem ble enige om å starte en bønnekjede for å be 24/7. De fordelte ansvaret mellom seg slik at de ba en time hver i løpet av døgnet. Dette bønnemøtet varte i 100 år. Det som er så interessant er at ut fra denne bønnebevegelsen kom det en misjonsvekkelse. John Wesley, metodismens grunnlegger, fikk møte Gud gjennom misjonærer fra denne bevegelsen. William Carey, den moderne misjonens far, var også sterkt påvirket av Herrnhutterne og denne vekkelsen som ble født fram i bønn.  

I disse dager er det fantastisk å lese om og se hva Gud gjør på Asbury University i USA. Gud kom med sin ånd og store nåde under «Chapel» på dette kristne universitet. Det gjorde at bønnen og lovsangen ikke tok slutt, men varte og varte i over to uker.

Jeg tror virkelig at Gud reiser opp en generasjon i vår tid som forstår kraften i bønn og elsker fellesskapet med Jesus.  

Daniel hadde gode venner 

Har du hørt uttrykket «Daniel og hans venner»? Solide vennskap og venner som ber sammen tror jeg er en nøkkel for vår tid. Ved et tilfelle ville kongen i Babylon drepe alle vise menn i Babylon dersom de ikke klarte å fortelle ham hva han hadde drømt om. I denne kritiske situasjonen går Daniel til sine venner, Sadrak, Mesak og Abednego (Hananja, Misjael og Asarja).

Det står at Daniel gikk hjem «og forklarte saken for vennene sine» (Dan 2,17).  Daniel spurte om forbønn og sa til dem at nå må vi be sammen. «De skulle be Gud i himmelen om å vise barmhjertighet og åpenbare dette mysteriet» (Dan 2,18). Jeg tror dette er en viktig nøkkel. At vi står sammen. At vi er venner. Det er en stor styrke i vennskap og enhet. Daniel og hans venner hadde tatt noen valg sammen!  

La oss be om at våre barn skal ha venner som de kan be sammen med. At de får være med i et menighetsfellesskap der de står skulder til skulder med disipler av Jesus i alle generasjoner.  

En ny generasjon som ber

La oss be om at de skal oppdage hvor godt det er å ha felleskap med Gud – Hvordan de kan lukke døren til sitt rom og be til den levende Gud. 

La oss be om at de skal få være med å betjene sin generasjon i Den Hellige Ånds kraft, visdom og liv. 

La oss be om at våre barn og deres venner skal gå ut på ulike områder av samfunnet, innenfor kunst og kultur, næringsliv og akademia, politikk og samfunn, hjem og familie, menighet og misjon, og tjene Gud på en “eksellent” måte der. At de skal påvirke sin kultur, sitt samfunn og sin tid, og ikke la seg forme av enhver strømning og trend i tiden. 

La oss be om at våre barn skal være blant disse som ikke tilpasser seg denne verden, men har bestemt seg for å følge Jesus.  

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!