Du leser:
Bare én prosent av jødene vet at Jesus er deres Messias

Bare én prosent av jødene vet at Jesus er deres Messias

Avatar photo

Den messianske bevegelsen i Israel har fokus på å forkynne evangeliet om Jesus for jødene.

Det fins mange kristne enkeltmennesker og organisasjoner i Norge som støtter Israel, og som uttrykker en dyp medlidenhet med det jødiske folk. Mange av disse velsigner Israel og uttrykker sin støtte på ulike måter; ved å besøke landet, støtte prosjekter i Israel og mye annet.

Men visste du at 99 prosent av jødene fortsatt ikke vet at Jesus er deres Messias? I dag, 2000 år siden Jesus gav Sitt liv på korset for alle verdens mennesker, lever fortsatt Hans eget folk, jødene, i den største uvitenhet om deres sjels frelser. Hvilken urettferdighet!

Visste du at 99 prosent av jødene fortsatt ikke vet at Jesus er deres Messias?

Forutinntatte meninger

Mange følger nyhetsdekningen av den politiske utviklingen i Israel. Det er ikke så rart, fordi Israel og Midtøsten til stadighet er i medias søkelys, ikke minst i disse dager etter den fryktelige massakren som rammet landet 7. oktober 2023. 

Det triste er at flere norske nyhetsmedia synes å ha forutinntatte oppfatninger om den pågående konflikten mellom jødene og araberne, og har derfor vanskelig for å formidle en balansert framstilling av situasjonen.

En ting er i alle fall sikkert: Medias oppmerksomhet omkring Israel og Midt Østen vil ikke bli mindre i årene som kommer.

Jesus fokuserte ikke på politikk

Har du tenkt på at Jesus under sin jordiske tjeneste, ikke var opptatt av den politiske siden av landet Israel? Israel var okkupert av romerne på Jesu tid, men de fire evangeliene omhandler ingen episoder hvor Jesus konfronterte romerne. Tvert imot ser vi at Han helbreder den romerske høvedsmannens tjener (Matt 7,5-13).

Jødene ville flere ganger ta Ham med makt og gjøre Ham til Konge, men Han trakk seg unna hver gang (Joh 2, 24 og 6, 15, Matt 10, 16 og 14.23). Hans kongerike var ikke av denne verden. 

Da fariseerne spurte Jesus om tiden for Guds rikes komme, svarte Han: «Guds rike kommer ikke slik at en kan se det med øynene. Heller ikke skal dere si: Se her! Eller: Se der! For sannelig, Guds rike er inne i dere» (Luk 17, 20-21).

Da Jesus på slutten av sin tjeneste, besvarte disiplenes spørsmål om staten Israels gjenopprettelse, gav Ham dem følgende svar: «Det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. 

Evangeliet er viktigst

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere. Og DERE SKAL VÆRE VITNER OM MEG, I JERUSALEM, OG I HELE JUDEA OG SAMARIA, og like til jordens ende. Jesus levner oss her liten tvil, men gir oss den rette prioritering! Evangeliet til det jødiske folk, foruten alle verdens folkeslag. (Apg 1, 7-8 og Matt 24, 14). 

På pinsefestens stod apostelen Peter fram sammen med de 11, og formante «jødiske menn og alle som bor i Jerusalem», til å ta imot Jesus som frelser. Resultat: 3.000 tok imot Jesus, ble døpt og lagt til den første menighet. )Apg 2, 14:41).

Harald Mydland forkynner evangeliet i den Messianske forsamlingen i Eilat, november 2021.

Paulus bønn og sorg

Apostelen Paulus deler sitt hjerte med oss i Romerbrevet. Hans beskrivelse av den nøden han opplever for det jødiske folks frelse er rett ut sagt oppsiktsvekkende. Hør hva han sier:

«Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for Israel, er at de MÅ BLI FRELST!» Rom 10:1. Paulus takker ikke Gud for at jødene allerede er frelst, at Gud har en spesiell frelsesvei for jødene, utenom det å ta imot Jesus ved tro. 

Nei, han forsetter og sier: «For det er INGEN FORSKJELL på jøde og greker, for Han er den samme Herre over alle. Han er rik nok for alle som kaller på Ham. For hver den som kaller på Ham, skal bli frelst» Rom 10:12-15. Også jødene må påkalle Jesu navn, og ta imot Ham i tro (Johs 1:12)

Men Paulus går enda lengre i Rom 9:2-5 og sier: «Jeg har en stor sorg og stadig nød i mitt hjerte. For jeg kunne ønske at jeg selv var forbannet bort fra Kristus for mine brødres skyld, mine landsmenn, eller kjødet, de som er israelitter, 

Les også

Dem tilhører barnekåret, herligheten, paktene, lovgivningen, gudstjenesten og løftene. Også fedrene tilhører dem, og fra dem er Kristus kommet etter kjødet, Han som er over alle, Den evig velsignede Gud. Amen». Dette er litt av en bekjennelse, og nesten ikke til å tro. 

Jesus Messias er Israels trøst

Jøder i bønn foran Vestmuren. Jødene trenger våre forbønner i disse dagene.

Mange kjenner profeten Jesajas’ ofte siterte ord i Jes 40, 1 «Trøst, trøst mitt folk», og velsigner Israel ut fra disse ordene. Men dersom vi leser videre i kapittel 40, ser vi allerede i vers 2 at Jesaja forklarer hva han mener med trøsten i vers 1. «Tal kjærlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er fullført, at hennes misgjerning er godtgjort. For ifra Herrens hånd har hun fått dobbelt del for alle sine synder».

Som mange vet er disse versene en Messias-profeti. Det er vår frelser Jesus Messias som blir omtalt som Israels trøst! Det er på grunn av Jesus at vi skal rope ut vår trøst til Israel. Dette ser vi på en meget vakker måte i Lukas evangelium, i fortellingen om Simon i templet.

Det er på grunn av Jesus at vi skal rope ut vår trøst til Israel.

Bibelen forteller at Simon var rettferdig og gudfryktig, og HAN VENTET PÅ ISRAELS TRØST. Den hellige ånd var over ham. (Luk 2,25). Det var åpenbart for ham at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens Kristus. 

Mine øyne har sett din frelse

Så kom han ledet av Den hellige ånd inn i templet. Og da foreldrene førte barnet Jesus inn for å gjøre med Ham etter lovens skikk, tok Simon tok Jesusbarnet i sine hender og utbrøt: Herre, nå kan du fri din tjener ut til å dra herfra i fred, etter ditt Ord: FOR MINE ØYNE HAR SETT DIN FRELSE, som Du har gjort ferdig for alle folks øyne, et lys som gir åpenbaring for hedningefolkene og herlighet for Ditt folk Israel».

Han som gav Simon freden i hjertet, er den samme som skal fylle dagens jødiske befolkning med fred. Bare Han kan gi evig fred og frelse, både for jøde og hedninger. 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!