Du leser:
50 verdensevangelister til Sarons Dal

50 verdensevangelister til Sarons Dal

Avatar photo

50 evangelister fra mange land møtte hverandre til internasjonal evangelistkonferanse i Sarons Dal nylig.

Evangelistene kom fra USA og Brasil, fra Pakistan og mange europeiske land, samt Skandinavia og Norge. 

De møttes for gjensidig inspirasjon, nettverksbygging, og deling av misjonsrapporter fra den store verdensinnhøstningen, som nå er på gang i store deler av verden.

Association of Campaign Evangelists (ACE)

ACE-nettverket består av evangelister, som hver for seg, har sine individuelle tjenester og virksomheter. De finner det formålstjenlig å komme sammen en gang om året, for på denne måten å styrke hverandres tjenester, befeste vennskapet og legge planer for nye evangeliske framstøt, for å nå flest mulig av verdens unådde folkegrupper med evangeliet.

Evangelistene bærer alle på et gudgitt kall, nød og visjon, og utøver sin misjonstjeneste i en ånd av enhet og samarbeid, samt gjensidig kjærlighet og respekt.

Fokus er særlig folkegruppene i det såkalte 10/40-vinduet, der de fleste gjenstående unådde gruppene finnes.

Evangelistene brakte svært oppmuntrende misjonsrapporter fra mange land, og presenterte nye muligheter for evangelisering og misjon i flere verdensdeler. Under konferansen ble nye, spennende framstøt for evangeliet planlagt for de kommende årene.

Under konferansen ble nye, spennende framstøt for evangeliet planlagt for de kommende årene.

Grunnlagt i 2002

ACE ble grunnlagt i 2002 av evangelist Richard Gunning fra Belfast, Nord Irland. Richard gikk i sin tid ett år på bibel- og misjonsskolen i Sarons Dal, hvor han blant annet møtte Peter Karangu fra Kenya. 

Noen år senere dannet disse to misjonsorganisasjonen Reach the Unreached (RTU), som gjennom årene har plantet hele 1.400 menigheter i Kenya. Etter et besøk på sommerstevnet i Sarons Dal i 2001, fikk Richard visjonen om ACE-nettverket.

16 evangelister fra mange land deltok på den første ACE-konferansen avholdt i Belfast høsten 2002. Siden den gang har nettverket økt til i dag cirka 50. Gjennom årene har et titalls personer vært innom ACE-konferansene, og en kjerne har vært med siden begynnelsen.

I 2016 ble lederskapet i ACE overlatt til Jonas Andersson fra Sverige. Han har ledet nettverket på en svært flott måte de siste årene, og viderefører arven etter grunnleggeren Richard Gunning, som fortsatt sitter i styret for ACE.

Under ACE-konferansen ble evangeliet forkynt live, digitalt fra Kvinesdal til Pakistan. ACE-leder, Jonas Andersson forkynte evangeliet, tolket av Jabran Inayat. Mange tok imot Jesus som frelser, og flere oppsiktsvekkende helbredelser og mirakler skjedde.

Sju grunnverdier

ACE har nedtegnet sju grunnverdier, som er felles for alle som vil være en del av nettverket. Den første er gjensidig ære og respekt. Evangelistene ser på hverandre som likeverdige, og ser alltid etter det beste i hverandre.

Neste verdi er sjenerøsitet. Evangelistene oppfordres til å vise romslighet, raushet og sjenerøsitet, for eksempel gjennom å støtte hverandres tjeneste og møtekampanjer økonomisk. Gjensidig kjærlighet er en forutsetning og grunntone i alt som skjer. Tjenesten utøves i kjærlighet og positivitet, som representanter for Guds rike.

Sannhet og ekthet er viktige verdier som også settes høyt. Dette gjelder både evangelistene mellom, samt under utøvelsen av tjenesten utover i verden. Tro er også en sentral verdi; evangelistene lever ved tro og tillit til en allmektig Gud, som sørger for at behovene dekkes, og for ledelse i veien videre.

Evangelistene lever ved tro og tillit til en allmektig Gud, som sørger for at behovene dekkes, og for ledelse i veien videre.

Les også

Oppmuntring og inspirasjon er viktige ingredienser i ACE. De årlige konferansene tjener som en enorm inspirasjonskilde for å løfte hverandre opp, be for hverandre, og forsterke båndene evangelistene imellom.

Sist, men ikke minst, bygger fellesskapet i ACE på integritet og troverdighet. De stoler på hverandre, følger opp de avtaler som inngås, og ber for hverandres tjeneste og ledelse.

Kari Edvardsen var æresgjest

Et av konferansens absolutte høydepunkter, var fredag kveldsmøte med Kari Edvardsen, som sammen med nå avdøde Aril Edvardsen i sin tid grunnla Troens Bevis Verdens Evangelisering og misjonssenteret Sarons Dal.

Kari ble intervjuet av Hans Martin Skagestad, som av Rune Edvardsen i sommer, ble utpekt som den neste lederen av den totale misjonsvirksomheten ut fra Sarons Dal. Kari fortalte om pionertiden i 1960-årene, da misjonsvirksomheten steg for steg ble bygget opp, og etter hvert bredte seg ut til en verdensvid virksomhet av dimensjoner. 

Kari Edvardsen intervjuet av Hans Martin Skagestad og tolkes til engelsk av Richard Gunning. (Foto: Harald Mydland)

Oppmuntret

ACE-evangelistene ble mektig imponert og oppmuntret av å høre Karis mektige vitnesbyrd og historie. «Misjonseventyret» ut fra Sarons Dal er et mektig vitnesbyrd om hva Gud kan utrette gjennom enkeltmennesker, som stiller seg villige til å følge Hans kall, og gjøre det umulige mulig. 

Som sedvanlig ble ACE-konferansen avsluttet med et mektig bønnesamvær, der Guds kraft ble åpenbart, og Hans mektige nærvær kunne merkes av alle! All ære til Ham som har kalt disse evangelistene, og som sørger for kraft og utrustning til å fortsette tjenesten!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!