Du leser:
Politi med skarpladd pistol tok imot Jesus på gata i Egypt

Politi med skarpladd pistol tok imot Jesus på gata i Egypt

Avatar photo

Poliltimann i sivilt skulle kontrollere kristen konferanse i byen Luxori Egypt. I stedet tok han imot Jesus. Det forteller evangelist Harald Mydland i denne artikkelen.

I februar hadde jeg igjen gleden av å forkynne og undervise på møter og misjonskonferanser på tre ulike steder i Egypt. Min kollega, Moody Girgis, som er en av de nasjonale lederne for Assemblies of God i Egypt, hadde lagt opp kampanjen.

Strategisk misjonskonferanse

Etter to kirkemøter i Assemblies of God i Kairo, dro vi sammen med rundt 50 personer, ut på en åtte timers busstur gjennom natten fra Kairo til Luxor.

I Luxor gjennomførte vi den første misjonskonferansen i lokalene til Free Methodist Church. Pastor Victor Youssef deltok på konferansen i spissen for 40-50 andre nøkkelpersoner fra Luxor-distriktet.

Fra møte i Assemblies of God, Kairo.

Mange søker frelse

Pastor Youssef kunne fortelle at fem kirker i Luxor jobber sammen for evangelisering og misjon i denne delen av landet. For tiden driver de utadrettet virksomhet på hele 17 steder i området, og vinner dyrebare sjeler med muslimsk og ateistisk bakgrunn.

Foruten de mange som var med i bussen fra Kairo, samlet konferansen tilsvarende antall deltakere fra fire ulike kirker i Luxor og omegn. Undervisningen ble mottatt med stor glede og begeistring, hvorav deltakerne ble inspirert og utfordret til å fortsette utbredelsen av evangeliet på unådde steder midt i landet Egypt.

Evangelisering i turistmagnat

Luxor, i oldtiden kjent som Teben, er en av verdens eldste fortsatt befolkede byer, og var i sin tid hovedstad i Egypt. Her fins monumenter, templer og graver i de berømte Kongenes dal og Dronningens dal. Tusenvis av turister strømmer årlig hit fra hele verden for å besøke disse meget severdige attraksjonene. 

Teben var den storartede byen til guden Amon, og også kjent som «byen med de hundre porter.» Luxor har en befolkning på 1 333 000 (2020). Byen ligger om lag 680 kilometer sør for Kairo, og ca. 200 kilometer nord for Aswan.

Politimann tok imot Jesus

I en av pausene under konferansen gikk jeg en tur utenfor for å trekke litt frisk luft. På motsatt siden av veien satt to menn; den ene i politiuniform med skarpladd våpen. Den andre sivilkledd. Jeg tok med meg en arabisk tolk, hilste vennlig, og hadde en fin samtalte med dem. 

Begge hadde lyttet til undervisningen og var positivt innstilt. Jeg benyttet anledningen til å presentere kjernen i evangeliet for dem, og endte opp med å spørre om de ville ta imot Jesus som frelser. Politimannen i sivil reiste seg opp og var ikke helt klar for dette.

Den andre derimot svarte ja, hvoretter jeg ledet ham i frelsesbønnen. Etterpå ga jeg ham et nytestamente på arabisk.

Først da så jeg at også denne mannen hadde skarpladd våpen og var politimann i sivilt på post, for å følge med som foregikk inne i kirken.

Mine venner på seminaret uttrykte sin bekymring etterpå, og sa forsiktig at vi kunne ha blitt arrestert hele gjengen. Isteden ble det stor glede i himmelen over den ene som vendte om, og fikk sitt navn skrevet i Livets bok.

Harald Mydland sammen med pastor Victor Youssef i Free Methodist Church Luxor.

Sprengfull kirke i Aswan

Den andre strategiske misjonskonferansen ble holdt i den for anledningen sprengfulle apostoliske kirken i Aswan, Egypts sørligste by. Aswan, med sine 1 568 000 innbyggere (2020), ligger ved Nilens østlige bredd, ikke langt fra grensen til Sudan. 

Til denne konferansen var invitert 50 personer, men 110 møtte forventningsfullt opp, med Pastor Philip Kamele i spissen. Deltakerne var nøkkelpersoner i fire kirker i Aswan. Også her ble undervisningen særdeles godt mottatt, og samtlige frammøtte tok imot utfordringen om å bringe ut evangeliet om Jesus til de omkringliggende distrikter rundt Aswan.

Også Aswan besøkes årlig av tusenvis av turister fra hele verden. Byen fungerer som endepunkt for jernbanen fra Kairo. Dagens Aswan ligger på samme sted som oldtidsbyen Syene. Like sør for byen finns de berømte Aswandemningene.  

1 500 inspirert for misjon

Med unntak av tiden under koronapandemien, har jeg besøkt Egypt en til to ganger i året siden 2012. Hovedsatsningen har vært misjonskonferanser og seminarer på strategiske steder for nøkkelpersoner i menighetene på tvers av ulike kirkesamfunn.

Flere konferanser har vært gjennomført ulike steder i hovedstaden Kairo. I tillegg har jeg besøkt Aleksandria og Port Said i nord, Suez ved Rødehavet, samt Luxor, Aswan, Assiut, Hurghada og El Minya med flere lenger sør i landet. Målet har vært å inspirere menighetene til å bli regionale kraftsenter for misjon utover i landet Egypt.

Les også

Målet har vært å inspirere menighetene til å bli regionale kraftsenter for misjon utover i landet Egypt.

Ett eksempel: En pastor jeg snakket med i Kairo i februar, kunne fortelle at fem av deltakerne på fjorårets seminar i Aleksandria, hadde tatt utfordringen på alvor. Disse fem var nå engasjert i ulikt misjonsarbeid på flere steder i Egypt. 

Lignende rapporter har kommet inn tidligere. Enkelte deltakere har endog krysset Egypts landegrenser, og utbrer nå evangeliet om Jesus Kristus i nabolandene.

Muslimer og ateister gir sine liv til Jesus

Den nasjonale lederen, Moody Girgis, anslår at det for tiden trolig fins nær 20 millioner som kan betegnes som «navnekristne» i Egypt. Landet har i dag ca. 110 millioner innbyggere. Antall evangeliske Jesus-troende antas derimot å utgjøre et sted mellom 3-5 millioner. Antallet er økende.

Antall evangeliske Jesus-troende antas derimot å utgjøre et sted mellom 3-5 millioner. Antallet er økende.

For mange av de nye Jesus-troende oppleves overgangen fra Islam og ateisme, som svært utfordrende. Det er ofte vanskelig å stå fram med sin tro offentlig, samt å leve troen ut i det daglige sammen med andre levende kristne. En del møtes derfor i husgrupper i hjemmene. 

Ba til frelse med 100 muslimer

Felles for de fleste er at de har avslørt hulheten i Islam, ikke minst grunnet det beryktede muslimske brødrefellesskapet, som har nære røtter og bånd til Hamas, og opptrer svært jødefiendtlige.

Under et møtebesøk i Assiut for et par år siden, ba jeg til frelse for omkring 100 på to møter i løpet av en helg. Evangeliet fortsetter å gå fram blant Ismaels etterkommere.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!