Du leser:
Årets Livsvernpris-vinner: «Lever med hjertet utenpå legefrakken»

Årets Livsvernpris-vinner: «Lever med hjertet utenpå legefrakken»

Avatar photo

Tirsdag 14. mai mottar den kristne overlegen David K. Bergsaker årets Livsvernpris. Årets pris går til et arbeid som har fokus på mennesker med sjeldne diagnoser.

Organisasjonen Menneskeverd deler årlig ut Livsvernprisen til personer eller organisasjoner som har bidratt positivt til å verne om menneskeverdet.

I følge Menneskeverds magasin «Vern om livet» har David K. Bergsaker i en årrekke stått i bresjen for Frambus viktige kunnskapsformidling om sjeldne diagnoser.

Sprer kunnskap

I både inn- og utland er Frambu anerkjent som et kompetansesenter som samler, utvikler og sprer tverrfaglig kunnskap til personer med sjeldne diagnoser i alle aldre og livsfaser, og til pårørende og tjenesteytere rundt disse. I sitt arbeid som overlege formidler Bergsaker menneskeverdet uavhengig av diagnose og ser funksjon der andre ser et syndrom.

«Bergsaker er en overlege som lever med hjertet utenpå legefrakken, og han møter mennesker med varme og interesse. Han er en enestående formidler av alle menneskers verdi og peker på livsutfoldelse og mening ut fra de forutsetningene som finnes» heter det i Menneskeverds omtale av prisvinneren.

Mennesker som mål

«Bergsaker og Frambu ser alle mennesker som et mål i seg selv, og ikke som en diagnose. Gjennom sitt praktiske arbeid vektlegger de hverdag og funksjon, med det helhetlige menneskesynet som rettesnor» heter det videre i omtalen av årets LIvsvernpris-vinner.

Bergsaker og Frambu ser alle mennesker som et mål i seg selv, og ikke som en diagnose.

«Med personlig engasjement, entusiasme og stor kunnskap bidrar Bergsaker til å gjøre hverdagen for enkeltmennesker og familier med sjeldne diagnoser mer håndterlig. Han synliggjør og løfter opp hvert enkelt menneskes iboende verdi, uavhengig av funksjonsnivå. Han sprer håp, og hjelper familier til å se muligheter i stedet for begrensninger. Han er levende opptatt av å forstå hver person med en sjelden diagnose og deres utfordringer, slik at de kan få de beste forutsetninger for læring og utvikling» står det å lese i bladet Vern om livet.

Les også

Han synliggjør og løfter opp hvert enkelt menneskes iboende verdi, uavhengig av funksjonsnivå.

Ser potensialet i alle

Historiene er mange fra de som har fått hjelp og støtte fra Bergsaker og Frambu. Med fokus på å gjøre det beste ut av situasjonen, slik at mennesker med sjeldne diagnoser kan leve med det de har der de vokser opp, og få hjelp med det de trenger, viser han at vi som samfunn kan få fram potensialet som bor i hver enkelt. Ved å legge til rette med stønadsordninger og helhetlig tenkning, kan flere leve gode og meningsfylte liv.

På denne måten er Bergsaker et medmenneske som er med på å gjøre veien lettere å gå for andre.

Gjennom dette arbeidet og den unike kompetansen på over 450 ulike sjeldne diagnoser, bidrar Bergsaker og Frambu til å bygge ned fordommer, og ser mennesket i stedet for en diagnose. Menneskeverd vil anerkjenne David K. Bergsakers virksomme arbeid på Frambu gjennom en årrekke, og vi gratulerer ham som mottaker av Livsvernprisen 2024, skriver Menneskeverd i sin presentasjon av prisvinneren.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!