Du leser:
Ny bok: Viktig verktøy for troen skal gjøre kristne mer frimodige

Ny bok: Viktig verktøy for troen skal gjøre kristne mer frimodige

Avatar photo

Pastor og forfatter Sten Sørensen synes det lenge har vært behov av ei bok som kan sette ord på hva den kristne troen inneholder. Derfor kommer nå «Dette tror vi», utgitt på Hermon forlag.

– Dette gjelder både i forhold til hva vi tror på, hva vi tror om, og hva vi tror i etiske spørsmål, sier Sten Sørensen.

Mange skribenter

Sørensen er redaktør for boken, der han har fått med seg en rekke forkynnere til å skrive kapitler om ulike temaer i den kristne troen. Blant skribentene er blant annet Egil Svartdahl, Jarle Waldemar, Anne Lise Søvde Valle, David Aanje, Arnfinn Clementsen, Øystein Gjerme og Fred Håberg.  

– Påvirkningen i det daglige livet er formidabel både i lunsjrommet på jobben, blant studenter og tenåringer i nærmiljøet. For noen tiår siden hadde mange i våre menigheter et godt trosgrunnlag å ta med seg. Nå er bibelkunnskapen blitt mindre, og vi invaderes av informasjon i alle retninger, sier Sten Søresen.

Han tror derfor at nye kristne og unge mennesker trenger et verktøy som kan gi dem hjelp i møte med dagens utfordringer.

– I dag er den klassiske kristne tro utfordret, derfor håper vi at boken kan være til hjelp med sin undervisning og veiledning, sier Sørensen.

Han håper boken vil bli en ressurs og at den vil være til hjelp når spørsmål dukker opp. 

I dag er den klassiske kristne tro utfordret, derfor håper vi at boken kan være til hjelp med sin undervisning og veiledning

Ikke komplett

Forfatteren understreker at boken er ikke komplett og tar ikke opp alle emner som dukker opp. Men den vil belyse noen av de viktigste sidene ved den kristne tro.

– Vi vil dessuten vise til boken: «DJERV TRO i en etterkristen kultur», Hermon Forlag 2022, som tar opp andre aktuelle tema. Særlig temaet «Hvorfor ikke likekjønnet ekteskap», blir tatt opp grundig i den boken, opplyser Sørensen. 

Han er fornøyd med å ha fått med seg dyktige frikirkelige teologer og forkynnere som skriver hver sine kapitler.

– De som skriver har stor innsikt og kunnskap innenfor sitt fagfelt, mener forfatteren.

Les også

Han tror nedslagsfeltet for boken vil i hovedsak være de som tilhører de klassisk evangelikale kristne, som de fleste frikirkelige og de lavkirkelige tilhører. Det er også et kapitel om dåpen. Her skinner det gjennom det baptistiske dåpssyn. Om man har ulikt dåpssyn, bør man kunne forenes i at dåp er en viktig bibelsk sannhet – og ikke minst bør vi vise respekt for andres overbevisning, heter det i forordet til boken.

Sørensen påpeker at dette er en bok for vanlge folk, og ikke et akademisk publikum.

Skape frimodighet

– Den er skrevet godt forståelig slik at legfolk kan få utbytte av å lese den. Vi tror både godt voksne og yngre mennesker vil hente god lærdom her.   

Forfatterens ønske er at boka skal bli til velsignelse slik at troen kan vokse, Bibelen bli mer levende og frimodigheten bli større blant kristenfolket i Norge.

– Vi har en klokketro på at Gud vil gi oss guddommelige sannheter gjennom sitt ord! Men vi vil også være ydmyke for at det kan finnes noen variasjoner av tolkninger. Heldigvis er det slik i dag at alle som vil, kan studere Guds ord og trekke egne slutninger. Til syvende og sist vil vi alle stå ansvarlige for våre egne tanker og liv. Så la oss vise respekt for hverandre – om vi av og til skulle konkludere noe ulikt, sier Sørensen.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!