Du leser:
Den subtile faren: Er egoet ditt klar for utfordringen?

Den subtile faren: Er egoet ditt klar for utfordringen?

Avatar photo

Hva skjer med mange av oss ledere når vi får mye ros, eller vi møter på livets stormer?

Rosen kan gjør oss stolte i oss selv, stormen frister til å trekke oss tilbake. Samme resultat:  vårt ego stenger for Herrens vei.

Stolthet

De fleste vet at Herren står de stolte imot, og de ydmyke gir han nåde. Jeg har selv forkynt det utallige ganger. Allikevel er det av og til vanskelig å takle fremgang og seier riktig. Jeg kan til og med si de riktige ordene: «all ære til Herren», men allikevel tenke altfor høye tanker om meg selv. Og jeg vet jo at Herren ser til hjertet, og der finner han at Arnvid sitt ego ikke var helt korsfestet med Kristus. 

Det er rett og slett farlig å bli stolt. Jeg har sett mange sterke kristne ledere  falle fra troen, vanligvis gradvis over år. Symptomene er at de slutter å gå på bønnemøter, de skifter stadig menigheter, de vil ikke underordne seg en pastor, ikke la seg disippelgjøre, vil ikke bruke tid på å tjene i menigheten, mer og mer opptatt av egen karriere, vanskelig å få kontakt med osv.

Medisinen mot stolthet

Hva er medisinen mot stolthet? Johannes og Paulus fanget opp dette: Å være i Kristus. Løftene kommer tilbake i operativ virksomhet når våre tanker og ord er i Ham:

«Dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det» (Joh 15:8). «I ham ble dere merket med seglet: Den Hellige Ånd som var lovet oss» (Ef 1:13), «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg»(Gal 2:20) og «Gled dere alltid i Herren!..Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus» (Fil 4:4-7).

Vår fiende djevelen kaster gjerne noen tanker av egen stolthet på oss, men vårt våpen mot det er å vende blikket mot Herren og prise ham. I det øyeblikket vi sier «takk, Jesus» med hele vårt hjerte, er våre tanker på rett spor. Enklere blir det ikke.

I det øyeblikket vi sier «takk, Jesus» med hele vårt hjerte, er våre tanker på rett spor. Enklere blir det ikke.

Allikevel er det lett å la seg rive med verdens måte å tenke på, og skulle realisere seg selv, finne verdens «gode liv» og synes det er greitt at mange rundt oss priser vår suksess. Men hvis vi går den veien, vil vi snart møte Herren som refser den sønn han har kjær. Han vil at vi skal være avhengig av ham, også når vi praktiserer våre sterke gaver. Det er jo han som ga oss talentene. 

Vi alle gjør feil, men for Kristi domstol skal det vi gjorde i Ånden, i Kristus bli stående, og vi får belønning for det. Alt vi produserte i egen kraft brenner opp. Det er ikke dumt å ha det i tankene når vi går gjennom vår lederdag.

Falske grunnlag for autoritet

I vår iver etter å lede er det lett å gå foran Herren og ta noen snarveier. Autoritet må vanligvis bli gitt oss før vi kan lede. Dersom vi tar autoritet, står vi i fare for at vårt ego plutselig blir i førersetet.

Det er særlig lett å trå feil hvis vi bygger på et feil grunnlag for vårt lederskap.  Min erfaring er at falske grunnlag for autoritet er veltalenhet, rikdom, posisjon, evne til manipulasjon, tittel, sjarme etc.

De ekte grunnlagene er tro på Gud, en visjon fra Gud, trofasthet, integritet, menneskekunnskap, disiplin, omsorg, utdanning, trening, erfaring etc.

Jesu tjener er ikke egoist

En leder kalles til å ha samme sinnelag som Herren og ikke bare tenke på seg selv. Vi kalles til å tenke motsatt av det verden gjør. Vår høyeste prioritet er ikke å nyte livet når du kan, men å tjene Jesu plan for våre liv hver dag. Egoisten i oss er bare vårt gamle menneske som forsøker å få oss ut av veien. Vi må velge å følge Ham som har kalt oss til et radikalt annerledes liv i Krist ånd. Belønning venter oss.

Livets stormer

Som testflyger i Forsvaret er jeg vant til at uventede vanskelige hendelser oppstår plutselig. Når det kom på et rødt lys i cockpit (noe som jeg har opplevd mange ganger), betydde det at noe svært alvorlig var feil med flyet hvis lyset fungerte som det skulle.

Da var det tre enkle ting som gjaldt: Behold kontroll på flyet, analysér situasjonen og ta riktige beslutninger. Noen ganger handlet det om sekunder, av og til hadde jeg bedre tid. Men det var svært viktig at jeg bevarte evnen til å tenke raskt og riktig midt i en truende situasjon.

Les også

En troende unngår ikke å møte «den onde dag» av og til i dette livet, heller ikke vi ledere. Men de negative konsekvensene blir større hvis vi ikke takler stormene.

Saken er at Herren tester oss i stormer. Selv om det ikke er han som kastet de på oss, vil han gjerne se at vi tar vår tilflukt i ham og ikke prøver å gjøre alt på «våre» måter.  

Hva slags stormer snakker jeg om? Noen eksempler på stormer i mitt lederliv har vært traumatiske opplevelser som dramatiske dødsfall i nær familie, økonomisk kollaps, dype eskalerende konflikter, moralsk kollaps, krig/terror, mediestorm, alvorlige trusler og cyberangrep. Andre opplever helt andre type stormer.

Paulus

Paulus hadde tydelig lært å takle stormer, både fysiske og åndelige: «Er de Kristi tjenere? Jeg sier i mitt vanvidd: Jeg er det enda mer. Jeg har hatt større strev, vært oftere i fengsel, fått flere slag og mange ganger vært i dødsfare. Av jødene har jeg fem ganger fått de førti slagene på ett nær. Tre ganger er jeg blitt pisket, én gang steinet, tre ganger har jeg lidd skipbrudd, og jeg drev en gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring, i fare på elver og i fare blant røvere, i fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger, i fare i byer, i fare i ørkenen, i fare på havet og i fare blant falske søsken, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte fastende og uten klær i kulden. I tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på meg, omsorgen for alle menighetene.  Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem faller fra uten at det brenner i meg?» (2.Kor 11:23-29.)

La ikke ditt ego seire

Det kan koste mye å være pioner og salvet for viktige lederoppgaver. Den onde dag dukker opp på alle slags måter. I stedet for å synes synd på seg selv og trekke seg tilbake, gyver Paulus på videre for å fullføre løpet. 

Mange setter seg på sitt åndelige gjerde og hopper av det løpet som Herren kaller dem til

Men mange setter seg på sitt åndelige gjerde og hopper av det løpet som Herren kaller dem til. Vårt ego får for stor plass, og vi lar oss friste av verdens gode liv når vi synes alt blir for vanskelig. Det er tragisk fordi Herrens arm er aldri for kort til å hjelpe en leder ut av alle slags vanskelige situasjoner.

La den trofaste troen på Herren og Den hellige ånds utholdenhet fylle oss.  Da lar vi ikke vårt ego seire i denne viktige åndelige kampen som varer livet ut.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!