Du leser:
Radikal kjærlighet: En utfordring til ledere

Radikal kjærlighet: En utfordring til ledere

Avatar photo

Går det an å lede med kjærlighet og samtidig bevare effektiviteten?

De fleste oppgaver vi får som ledere har et tidskrav. Har vi egentlig tid til å vise kjærlighet når jobben er så krevende? Kan jeg overlate omsorgsdelen til de som er litt mer begavet i den retningen? Vi er satt til å produsere resultater. Det er mer enn nok unnskyldninger for oss travle ledere til å «glemme» det viktigste. 

Aldri dårlig tid

Jesus skulle også produsere, men hadde aldri dårlig tid. Hvorfor? Fordi han gjorde bare det som Far ba han om å gjøre. Dermed kunne han ha en overnaturlig fred og betjene noen utvalgte mennesker før han gikk til korset og betjente hele menneskeheten.

Hva med de som står oss nærmest? Ektefelle, nære venner, familie – har vi mistet den første kjærligheten? Jobber jeg bevisst på å holde den varm eller tenker jeg så lite på den at fienden lokker meg til å la den gradvis bli kaldere?

Har jeg en ektefelle/nær venn som stiller meg jevnlig de vanskelige spørsmålene for å holde meg på sporet? Har jeg noen jeg kan bekjenne mine synder til så jeg kan bli helbredet? (Jak 5:16).

Har jeg noen jeg kan bekjenne mine synder til så jeg kan bli helbredet?

Jesus roser Efesermenigheten forat de gjør de riktige tingene. Men den andre generasjons kristne hadde underveis mistet det viktigste: den første kjærlighet. Han ga en klar beskjed: «Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerningene du gjorde før! Ellers kommer jeg og tar lysestaken din bort – hvis du ikke vender om» (Åp 2:4-5).

Paulus har gitt oss en veldig bra sjekkliste i  kjærlighetens kapittel, 1 Kor 13, 4-6 som vi kan bruke til å kontrollere om vi faktisk leverer det viktiste i vår lederhverdag:

Tålmodig

Når jeg delegerer et arbeid som utføres saktere eller dårligere enn det jeg selv kunne ha gjort, hvordan reagerer jeg da? Blir jeg negativt påvirket av tidspress som går ut over mine medarbeidere? 

Hvor tålmodig er jeg med de svakhetene  som finnes hos min ektefelle, mine barn, medarbeidere eller venner? 

Velvillig

Hvor villig er jeg selv til å betjene de som trenger hjelp til å komme videre? Er jeg et forbilde som en god tjener? Tar jeg initiativ til å tjene uten å forvente noe tilbake? Gjør jeg alt villig, som for Herren? Hva med hverdagens små ting, overlater jeg det til de som er rundt meg, eller går jeg foran og gjør dem velvillig?

Misunner ikke

Hva skjer med meg når en jeg leder har gaver og evner som langt overgår mine? Takker jeg Gud for min gode medarbeider og delegerer mye til ham/henne uten å misunne? Hva med de som har mye penger og som det alltid lykkes for selv om de lever på verdens vis? Har jeg Jesu tanker om dem?

Skryter ikke, er ikke hovmodig

Har jeg et ydmykt hjerte selv når jeg har lang erfaring som troende og leder? Gir jeg teamet æren når vi lykkes? Tar jeg skylden på meg som leder når vi mislykkes? Er jeg mer opptatt av å fremheve andre enn meg selv?  Finner jeg gullet og oppmuntrer det fram i hver enkelt som Gud sender i min vei?

Krenker ikke/gjør ikke noe usømmelig

Klarer jeg å lede meg selv på en god måte når det gjelder det annet kjønn? Gjør jeg  Den Hellige Ånd sorg når jeg ser på enkelte skjermbilder? Har jeg noen som hjelper meg med å holde meg borte fra urenhet?

Søker ikke sitt eget

Har jeg samme sinnelag som Jesus, han som tenkte ikke bare på sitt eget beste, men på de andres? Er jeg mer opptatt av andre enn meg selv? Egoistisk? Har jeg oppmuntret noen i dag?

Er ikke oppfarende

Har jeg en svakhet ved at jeg lett blir sint og sier ting som skader mer enn bygger opp? Snakker jeg mye uten å tenke før jeg snakker?

Gjemmer ikke på det onde

Hvor lett glemmer jeg det som andre gjorde galt, særlig mot meg? Har mine medarbeidere lov til å prøve og feile? Tåler jeg negativ kritikk? Tilgir jeg slik som Jesus har tilgitt meg?

Gleder seg ikke over urett

Gleder jeg meg over en seier som ble vunnet med falskhet? Tar jeg selv noen hvite løgner for å oppnå noe hvis prosjektet stopper opp? Bryr jeg meg om de fattige slik som Herren gjør, de som er nederst på den sosiale rangstigen? 

Har sin glede i sannheten

Tør jeg å være frimodig på sannheten i Guds ord? Også når det gjelder likekjønnet ekteskap, seksualitet, Israel/jødene, det ufødte barnet osv? Er jeg virkelig glad forat jeg er frelst og tilhører Guds rike og fryder meg slik David gjorde?

Utholder og tåler alt

Tåler jeg å bli forfulgt, baksnakket, frosset ut på jobben eller i familien etc fordi jeg er en troende som elsker Jesus? Er jeg klar for fysisk forfølgelse, lidelser slik som mange trossøsken opplever?

Les også

Tror alt

Tar jeg sjansen på å stole på mennesker som Gud gir meg? Tror jeg på alt som står i Guds ord, inkludert løftene? Tror jeg at Gud har en fantastisk plan for mitt liv, at Jesus bor i meg ved den Hellige Ånd, og at alt er mulig for den som tror? Er kjærligheten til Ordet så sterk at jeg må studere det hver dag? 

Håper alt

Har jeg full visshet om et evig liv i himmelen, at Jesus kommer snart tilbake og  at Gud hører mine bønner uansett hva jeg føler? Starter jeg hver dag med å komme inn i Guds nærvær?

Denne sjekklisten kan vi jobbe med hele livet, slik det er med mye av Guds ord. For meg har livet gått i faser, hvor Den hellige ånd har minnet meg om spesielle deler av kjærligheten som jeg må fokusere på for å vokse mot modenhet i Ham.

Kjærligheten skal vi ha med oss inn i himmelen. Først da skal vi utøve fullkommen kjærlighet. I mellomtiden har vi en viktig jobb å gjøre her på den gamle jorden: vinne flest mulig sjeler for Jesus, vår konge.

Det er vår viktgste lederjobb, uansett hvor vi er eller hvem vi er. Alle trenger å høre at de er elsket. Våre ord om Guds kjærlighet må stadfestes av Den hellige ånd og våre handlinger. Da lønner det seg å ha et rent hjerte så vi kan praktisere og forkynne Ordet med frimodighet: «Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud» (Matt 5, 8).

Jesus var superradikal i sin bergpreken: «Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere» (Matt 5, 44). Jesus dikterte Johannes i brevet til menigheten i Smyrna om å være tro til døden, ikke å ta dem ut av forfølgelsene: «Vær tro til døden, så skal jeg gi deg livets seierskrans» (Åp 2, 10).

Tenk annerledes

Vi er satt til å tenke helt annerledes enn verden. Fordi Gud elsker alle mennesker og lot Jesus dø for alle. Men han hater synden, like mye som han hater syndens ophavsmann: Satan.

Vi som ledere må gå foran og vise radikal kjærlighet slik Jesus underviste og demonstrerte

Vi som ledere må gå foran og vise radikal kjærlighet slik Jesus underviste og demonstrerte. I denne endetiden før Jesus kommer og henter sin menighet blir dette superviktig. Høsten er moden og det er på tide å komme opp av stolen og finne noen vi kan øse Guds godhet over.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!