Du leser:
Når menigheten mister sin gnist: lærdommer fra Laodikea for ledere

Når menigheten mister sin gnist: lærdommer fra Laodikea for ledere

Avatar photo

Jesus hadde ikke noe godt å si om Laodikea-menigheten. Mange sier den beskriver den frafalne endetidsmenigheten.

Ytre sett er den rik, har overflod og mangler ingenting. Men Jesus beskriver den som lunken, elendig, ynkelig, fattig, blind og naken (Åp 3, 4-17).

Denne artikkelen skriver jeg til deg som har et lederansvar i en eller annen form i en slik menighet. Det er dessverre mange lokale menigheter som har mer eller mindre slike egenskaper. Jeg har selv opplevd det flere ganger siden jeg har flyttet mye rundt i landet med Forsvaret. 

Krevende å være i en religiøs menighet

Det er en spesielt krevende oppgave å være i en menighet som har blitt religiøs og stivnet i et mønster som er menneskeskapt.

Når de unge spør meg om de bør forlate slike menigheter, sier jeg at de må spørre Herren og være helt sikker på at han er enig før de gjør det. Normalt forlater vi ikke vår familie, selv om den er aldri så ille.

Jesus ba ikke folk forlate menigheten selv om de hadde en religiøs prest eller pastor. Dessverre setter mange ledere seg på det åndelige gjerdet eller shopper viljeløst menigheter etter som det passer uten å ta ansvar noe sted.

Dessverre setter mange ledere seg på det åndelige gjerdet eller shopper viljeløst menigheter etter som det passer uten å ta ansvar noe sted.

Det kan være langt mellom den trofaste leder på mange plasser. Den perfekte menighet finnes ikke før vi er i himmelen.

Laodikea

Jesus brukte byens egenskaper til å forsterke sitt budskap til menigheten der. Vannforsyningen til byen kom fra de høye fjellene rund. Men det kalde, isklare vannet rant gjennom et område med varme kilder før det kom til byen slik at det ble til en lunken guffe.

Byen var rik på grunn av sin produksjon av ullstoffer og handel. Etter et jordskjelv klarte de å bygge opp igjen byen opp igjen uten hjelp av romerne. Den produserte også en spesiell helbredende øyesalve som ble berømt.

Vår tids Laodikea-menighetet

Hvor finnes det slike menigheter i dag? Min erfaring er at de er over alt, i de fleste kirkesamfunn, men kanskje mest i statskirken.

Det kan være svært krevende åndelig sett å være en leder i en slik  menighet. Det er enkelt ytre sett: Fast lønn, flotte lokaler/kirker, høyt nivå på det musikalske, alt er regulert både det som skal prekes og det som skal gjøres av praktiske ting.

Møtene har lite rom for improvisasjon. Det enkleste er å underordne seg alt dette, sitte stille i båten og forsterke frafallet som Jesus beskriver.

Jesu vei ut av frafallet

Men som alltid peker Jesus på en vei ut denne religiøse fellen. Han er full av både nåde og sannhet.

Det er tre ting som må gjøres forat ledere i slike menigheter kan berge livet: 

Gull

Les også

  • Kjøp gull av Jesus, renset i ild så du kan bli rik. Gullet er Jesu tro og kjærlighet. !.Pet 1, 6-9: «Derfor kan du juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er så mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Han elsker dere, enda dere ikke har sett ham…» 
  • Uten tro er det umulig å behage Gud. Vi må lære oss hva tro er slik Hebr 11 underviser. Så må vi ha denne tilliten til Herren som elsker å stadfeste sine løfter og gjør villig sine mirakler når det tjener Guds rike. Da kan våre bønner bli frimodige og vi kan tro uten å se: Mark 11, 23-24
  • Forkynn sannheten i Ordet, vær forberedt på å stå alene i perioder, men bevar din kjærlighet til alle.

Hvite klær

  • Hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam. Det hvite klærne er rettferdigheten som vi får gjennom Jesu blod.  En skikkelig omvendelse er påkrevet. Matt 16, 24-25 «Hvis noen vi komme etter meg, må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» 
  • Noen kirkesamfunn, særlig statskirken, forkynner bare nåde og at alle tilhører Guds rike fra barnedåp til graven. Dette er en grov vranglære som villeder tusenvis av mennesker til at de har ingenting å frykte fra Guds side. Men ingen kan komme til Gud uten omvendelse fra sin synd, og ved å la Jesu blod rense alt bort. Ingen kommer til Gud uten gjennom å følge Jesus. 
  • Ikke vær stolt av dine gjerninger, det er bare de ydmyke som får Guds nåde. Det må være Jesus som er din identitet. Det er ikke lenger du som lever, men Kristus lever i deg, Han som ga sitt liv for deg (Gal 2, 20).

Salve

  • Salven er Den hellige ånd. Bli fylt av Ånden hver dag. Hvordan? Oppskriften står i Ef 5, 19-20: «Syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.» Nøkkelordet her er hjertet. Sang og takk fra hjertet må ikke være en religiøs øvelse, men noe vi legger vår sjel i. Så kan vi lytte til hva Ånden forklarer oss fra skriften vi leser hver dag, hvilke ord vi kan meditere på, hva vi kan si til mennesker som Gud sender i vår vei og begynne å fungere med åndens kraft og kjærlighet i de gavene Han gir oss.
  • Jesus kaller oss til å være brennende i Ånden. Når vi tilber ham, må vi tilbe i Ånd og sannhet. Livet som en Jesus-etterfølger er et radikalt liv, fyllt av nye opplevelser fordi Herren ønsker å åpenbare sin herlighet gjennom oss hver dag.

Konklusjon

Det er krevende å være en leder i en Laodikea-menighet, men i de fleste tilfeller er det rett å ikke forlate den.

Jesus fortalte om veien ut av det religiøse, og han må bruke noen som kan demonstrere dette. Normalt går det nok bra å være lys og salt etter den nåde som Herren gir hver enkelt av oss. Han vil ikke at noen skal gå fortapt, og vi som er på hans lag, må søke å redde flest mulig fra fortapelsen.

Det er krevende å være en leder i en Laodikea-menighet, men i de fleste tilfeller er det rett å ikke forlate den.

Men for å bevare troen frisk og stadig fornye oss i troen slik Den hellige ånd vil, er det viktig at vi har et godt nettverk rundt oss av gode brødre og søstre i troen. La oss disippelgjøre, finn mentorer og disippelgjør noen selv.

Ikke la oss friste til å svelge religiøse kameler og sitte stille i båten for ikke å skape støy i Laodikeamenigheten!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!