Du leser:
Menigheten, samfunnet og individet 

Menigheten, samfunnet og individet 

Avatar photo

Serie Del 4: Guds menighet og LHBTQ

En utfordring for dagens menighetsledere er å vite hvordan man skal forholde seg til henholdsvis menigheten, samfunnet og individet i møte med LHBTQ problematikken.

Det er behov for en klargjøring. 

Menigheten

Pastoren som hyrde skal sørge for at «flokken» får den mat, tilførsel, og beskyttelse den trenger. Beskrivelsen av pastoren som hyrde rommer mange dybder. Gjennom forkynnelsen av Guds Ord bygges vår tro, og forsamlingen får god næring. Hyrdestaven angir både det å gi retning for flokken og det å beskytte den mot «ulver, tyver og inntrengere.» Her hviler det et stort ansvar. Menigheten må også beskyttes mot vranglære, som Jesus kaller surdeig.

I 1. Korinterbrev kapittel 5 beskrives en situasjon der en person i menigheten lever i seksuell umoral. Paulus gir klar beskjed om hvordan slike situasjoner skal håndteres: 

«Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden. Det jeg mente med det jeg skrev, var at dere ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med. Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor, dere skal dømme? Dem som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere! (vers 9-13)

Han understreker altså at han ikke snakker om «mennesker i denne verden» som lever i seksuell umoral – da hadde vi måttet forlate den! Nei, det er mennesker som «kaller seg en bror», men som lever i seksuelle synder, fyll, avgudsdyrkelse osv.

Han konkluderer i vers 12: Hva har jeg med å dømme dem som er utenfor? Det er de som er innenfor (i menigheten) som skal dømmes. Gud skal selv ta seg av dem som er utenfor menigheten. Hva er vårt budskap til «den som er utenfor?» Bli forsont med Gud, la deg frelse, vend om og ta imot syndenes forlatelse. Men den som er «i Kristus» kan ikke samtidig leve i seksuell umoral.

I det følgende kapittelet sier Guds Ord med all tydelighet at dette inkluderer homoseksuelle handlinger: «Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. (1. Kor 6.9-11).

Gjennom forkynnelse, disippelgjøring og veiledning skal et åndelig lederskap være tydelige på at all seksuell omgang utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne, er synd mot Gud som den som har Jesus som Herre må vende seg bort fra.  

Gjennom forkynnelse, disippelgjøring og veiledning skal et åndelig lederskap være tydelige på at all seksuell omgang utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne, er synd mot Gud

Samfunnet

Vi er samfunnsborgere, og vi har borgerplikt til å delta i de demokratiske prosesser som samfunnet er bygget på. Skal en menighet engasjere seg politisk? For å sitere Mahatma Ghandi: «Den som sier at religion og politikk ikke har noe med hverandre å gjøre, vet ikke hva religion er.»

Det er åpenbart at sekulære politikere arbeider aktivt for å dytte troen inn i den private sfære (det er det samme hva du tror, bare du holder det for deg selv) , samtidig som man presser på for å skyve sin egen ideologi innover kirken. En menighet som gjør krav på den kirkeskatten som rettmessig tilhører den (å kalle det statsstøtte er helt feilaktig) står ovenfor stadig mer inngripende spørsmål fra det offentlige om «kjønn og likhet.»

Det er trolig kun et spørsmål om tid før trossamfunn og ungdomsorganisasjoner som skal kvalifisere for offentlige midler, må akseptere «statens credo.» Her befinner vi oss i et interessant landskap. Straffeloven § 185 slår fast at «Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av personens gruppebaserte tilhørighet.»

Det er trolig kun et spørsmål om tid før trossamfunn og ungdomsorganisasjoner som skal kvalifisere for offentlige midler, må akseptere «statens credo».

Her er det en overhengende fare for misbruk, slik rettsaken mot Päivi Räsenen i Finland viste oss. Hun var selv med på å vedta en tilsvarende lov som siden ble brukt imot henne. Hun tvitret et bilde av Romerbrevet 1 og mente – adressert til sin kirke, at man ikke skulle delta i «Pride» når bibelen kaller denne livsstilen for «Shame.» Dette ble oppfattet som en generell hatefull ytring mot en folkegruppe.

Les også

I en digital tidsalder henvender vi oss både til spesifikke målgrupper, samtidig som «alt er tilgjengelig for alle.» Det er selvsagt ikke enkelt i et stadig trangere offentlig rom. Like fullt må den offentlige propagandaen mot barn og unge bekjempes, samtidig som vi taler Guds ord til menigheten. 

Den offentlige propagandaen mot barn og unge bekjempes, samtidig som vi taler Guds ord til menigheten. 

Individet 

Den forrige likestillingsministeren Anette Trettebergstuen ga ut boken «Homo – for deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo.» Man kan altså bli homo hvis man har lyst. Men om man ikke lenger har lyst til å være homo, og trenger hjelp, veiledning eller forbønn fra en kristen (eller dine foreldre!), så kan man få opptil seks år i fengsel.

Den såkalte konverteringsterapiloven som hun var arkitekt for, har skapt en vanskelig situasjon både for den som er usikker og som søker kristen veiledning omkring sin seksualitet, og for den pastor eller åndelige veileder som blir oppsøkt. Hva er personens egentlige grunn med å oppsøke meg? Ønsker vedkommende å «få meg i saksa?»

Guds Ord som sier at «man skal lyde Gud mer enn mennesker», gjelder også her, men at loven oppnår sin hensikt ved å kneble friheten i forbønn og veiledning er åpenbart. Ingen skal bokstavelig talt ha lov til å mene at det bibelen sier om ekteskap, seksualitet og synd er sant, i møte med et enkeltindivid som selv ønsker veiledning.

Vi har fått et meningsdiktatur av historiske dimensjoner, der staten bestemmer hva det er lov til å be om. At loven gikk igjennom ved et bredt politisk flertall, er en skam for vårt demokrati.

Meningsdiktatur

Statlig kontrollert religion er kjennetegn på diktaturer og totalitære stater. En lov som griper inn i forbønn og veiledning i kirker og familier, der enkeltindivider selv oppsøker hjelp, minner oss om kommunistiske regimer gjennom historien. Der kunne kirker, pastorer og prester bli avlyttet for å avdekke om de bedrev regime-kritisk virksomhet. Det er knappest noe vi ønsker å sammenlignes med?!

Ethvert menneske skal møtes med verdighet og respekt og vi skal være vennlige mot alle mennesker. Alle mennesker er skapt i Guds bilde med uendelig verdi. Samtidig skal Guds menighet altså dømmes (1 Kor 5,13), det politiske systemet må påvirkes og ethvert menneske trenger å la seg frelse. 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!