Du leser:
Nehemjas visdom til moderne ledere

Nehemjas visdom til moderne ledere

Avatar photo

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på gode ledere i Bibelen, men en av mine favoritter er klart Nehemja.  Både hans sterke gudstro og gjennomføringskraft samtidig som han ser den enkelte, inspirerer meg veldig. 

Hans kall var ikke en «walk in the park», tvert i mot. Men vi kan lære mye av hvordan han takler alle utfordringer med Herrens hjelp. Nehemja var blant de bortførte jødene i Babylon, men hadde fått en meget høy og betrodd stilling hos kongen som munnskjenk. Han hadde nært fellesskap med sin Gud, og kjente godt skriftene. 

Så kom dagen hvor han skulle få sitt livs kall. Hans bror Hanani kom på besøk og fortalte hvordan det sto til i Jerusalem: De som hadde sluppet unna fangenskapet, levde i stor ulykke og vanære. Murene var brutt ned og portene brent opp. Alle fiender rundt utnyttet dem. Nehemja brant av medfølelse!

Slik er det med Guds kall til oss ledere. Det er svært viktig at vi brenner for det behov vi skal gjøre noe med. Hvis ikke er det umulig å få andre til å bli med og behovet blir aldri møtt. 

Bønnen

Nehemja la alt han hadde i sin bønn til Gud da han hadde fått behovet presentert. Han fastet og ba i flere dager og netter. Han stilte seg i gapet for sitt folk og ba slik som Moses ofte ba. Han siterte løfter som Gud hadde gitt dersom jødene vendte om og for de som ville frykte hans navn. Mens han ba hadde han fått sin strategiske plan (den som ber, han ser). Så til slutt ba han om velvilje hos kongen.

Våre kall innebærer også intense bønner til Herren. Ingenting i Guds rike kan vi gjøre i egen kraft. Endetidsbehovene krever et radikalt bønneliv for den som skal lede.

Presentasjon av kallet for nøkkelpersonen

Det var bare en som var nøkkelen til at Nehemja kunne gjennomføre planen: Kongen selv. Når han møtte sin sjef, var det klart for kongen at Nehemja gikk å bar på en tung byrde. Etter å ha fått forklart situasjonen i Jerusalem for jødene der, hadde det vært naturlig at kongen  ikke ville ha brydd seg om det.

Han hadde helt sikkert mange andre steder i sitt enorme rike som var viktigere for ham. Men han var tydeligvis glad i Nehemja og hadde stor tillit til ham. Denne fortroligten må ha blitt opparbeidet over tid. Samtidig vet vi at Herren bøyer kongers hjerter som vannbekker. Han skjønte at Nehemja brant etter å gjøre noe i Jerusalem. Derfor spurte han: «Hva ønsker du?» 

Etter en minibønn til Gud presenterte Nehemja planen for kongen som godtok alt og sendte han av sted med de nødvendige fullmakter og soldater.

Når vi skal gjennomføre en visjon som er fra Herren, trenger vi vanligvis overnaturlige ressurser. Vi mangler penger, folk, eiendommer etc i oss selv. Men får vi et kall fra Herren, må vi tørre å gå på vannet slik Nehemja gjorde her. For oss kan det se ut som et stort fjell, men for Herren er det bare en brødbit. Han elsker å teste oss, og han vil at vi skal hele tiden være avhengige av troen på hans løfter.

Gud elsker å teste oss, og han vil at vi skal hele tiden være avhengige av troen på hans løfter.

Mobiliseringen

Da Nehemja kom til Jerusalem, gjorde han tilsynelatende ingenting på tre dager. Jeg tipper at han ba om visdom til å gå riktig fram, for han visste at starten på et guddommelig prosjekt er viktig. Så inspiserte han muren grundig om natten så han fikk detaljkunnskap om oppgaven som ventet. Da først hadde han planen sin klar og kallte  alt folket sammen og forkynte sin plan. Det gjorde han med en slik myndighet og troverdighet at alle som en lot seg overbevise: «La oss gå i gang med å bygge!»

Guds visjoner er alltid større enn oss selv, så vi trenger også å mobilisere arbeidere og få dem til å ta eierskap til de oppgavene som leder til målet.  

En leder som kjenner sine arbeidere

På kort tid hadde Nehemja lært seg navnene på alle som ville arbeide og fordelt dem på den type arbeid de kunne klare. Det er imponerende lederinnsats Nehemja viser her i startfasen. Han fulgte også nøye med på hvordan de arbeidet.

Vi må også bygge relasjoner med de vi skal lede ved at vi virkelig bryr oss om den enkelte. Vi må ikke sette oss i et elfenbenstårn og dirigere, nei, vi må være der hvor arbeiderne er og kjenne på deres situasjon. Det skaper en tillit som vil betale seg i økt motivasjon og utholdenhet.

Ekstern motstand

Alle som skal gjennomføre en viktig oppgave i Guds rike, vil møte motstand. Slik var det også for Nehemja. Han måtte tåle spott fra rasende motstandere, trussel om fysisk angrep under hele byggeperioden inkludert drapstrusler, falske tilbud, løgner og falske profeter. Men Nehemja ba til Gud og fikk visdom til å nøytralisere alt dette.

I vår endetid må vi også regne med at det vil koste forfølgelse på forskjellige måter å stå opp for sannheten i Ordet eller gjennomføre et viktig prosjekt. Paulus erfarte også dette i rikt mål: Kol 1:24 «Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere, og det som ennå mangler i Kristi lidelser, det utfyller jeg med min egen kropp; jeg lider for hans kropp, som er kirken». 

Les også

I vår tid må vi regne med at det vil koste forfølgelse på forskjellige måter å stå opp for sannheten i Ordet eller gjennomføre et viktig prosjekt.

Intern motstand

Nehemja fikk også erfare utfordringer i egne rekker. Noen ble slitne og demotiverte: «De som bærer, har ikke mer krefter. Det er for mye grus. Vi makter ikke bygge på muren». Så var det klagerop fra en annen del av folket som sto i så stor gjeld at de var tvunget til å selge noen av døtrene sine som slaver.

Men Nehemja fikk visdom i sitt hjerte og klarte å takle dette på en elegant måte: «Hele forsamlingen sa «Amen», og de priste Herren. Siden gjorde folket som de hadde lovet».

De fleste ledere har erfart at konfliktløsning hører med til det å være teamleder. Særlig når forholdene blir fysisk eller psykisk krevende.  Gud kaller oss til å vise lederskap som overgår verdens lederskap for Han har løsninger på alt. Han kaller oss ikke til oppgaver som er umulige å gjennomføre. Derfor bør vi både studere og trene på konfliktløsning og lære oss til å lytte til hva Den Hellige Ånd bringer av visdom for det enkelte tilfelle.

Seier!

Muren ble fullført på 52 dager. Det blir stående i historien som et mirakel. Til og med fiendene innså at arbeidet var fullført med hjelp fra Gud. Det var også et minnesmerke på godt lederskap fra Nehemjas side. 

Men Nehemja stoppet ikke der. Han organiserte vaktholdet slik at Jerusalem kunne være en trygg by å bo i. Han plukket ut gudfryktige og pålitelige leder og ga dem en strategi.

Er vi klar til å gå på slik Nehemja gjorde? Er vi klare for å betale prisen? Han søkte fellesskap med Herren hver dag, kom ikke ut av klærne, han arbeidet selv på muren samtidig som han hadde omsorg for alle. 

Gud kaller oss til å lede mange arbeidere i Guds rike som vi ikke klarer i egen kraft. Vi er avhengige av Hans visdom og kraft. Vi er hans ambassadører til en verden som trenger å anerkjenne og se at Gud er med oss. At vi til og med lykkes med det umulige, sett med verdens øyne.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!