Du leser:
Leder: Prioritér deg selv – men gjør det sunt!

Leder: Prioritér deg selv – men gjør det sunt!

Avatar photo

Prioriter deg selv på en sunn, bibelsk måte som leder. Da blir det mulig å fullføre det løpet som Herren kaller den enkelte av oss til å løpe.

Vi kommer alle til denne verden med forskjellige muligheter, forutsetninger og evner. Ingen av oss er akkurat lik en annen. Guds skaperverk er så uendelig kreativt. Han skaper hvert menneske i sitt bilde, vi ligner på ham. Samtidig har vi en fiende som ønsker å skade oss og helst ta livet av oss: Satan. Det farligste stedet er, som kjent, å være et foster i mammas mage. 

Ånd sjel og kropp

Bibelen lærer oss at vi består av både ånd, sjel og legeme. Alle tre delene er ment å utvikles fra Guds side. Men det pågår en krig på alle disse områdene: «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer» (1 Tess 5, 23).

Jesus kaller de evnene og mulighetene vi blir født med for talenter (Matt 25:14-30). Han har gitt oss en klar beskjed om at det er Guds vilje at vi bør utvikle og bruke det vi har fått. Hvis vi velger å ikke gjøre noe med det, kaller Bibelen oss dårlige og late. I verste fall blir vi unyttige i Guds rike. Ledere har et spesielt ansvar for å være lærevillige hele sitt livsløp og jobbe målrettet med både ånd, sjel og legeme.

Ånd

Vår ånd er drivkraften, motoren i vårt liv. Den er ikke synlig, men resultatene er veldig synlige. Alle blir skapt i Guds bilde med en ånd. Barna tilhører Guds rike. Men det kommer et punkt i livet hvor vi som barn eller ungdom får et valg om å overgi vår ånd til Jesus, la han overta styringen. Da vi Jesu stedfortreder, Den Hellige Ånd, flytte inn i vår kropp. Han er en person på samme måte som Jesus med følelser og vilje. 

Hvem er Herre i vårt liv?

Det finnes bare ett annet alternativ nemlig å følge denne verdens gud, løgnens far, Satan. De fleste velger dessverre denne brede vei bevisst eller ubevisst. Det er altså vår ånd eller vårt hjerte som Bibelen også kaller det, som er det viktigste i oss. Hvem er Herre i vårt liv? Det er bare to muligheter i dette livet og to utganger for evigheten: Jesus eller Satan, himmelen eller helvete.

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det» (Ordspr 4:23).

Også mange kristne ledere faller fra troen og lar djevelen få styre dem. Eller de lar seg påvirke av verden ved at Den Hellige Ånd ikke får virke slik Jesus hadde planlagt (synd, sløvhet, bekymringer og frykt, egoisme, penger, feil tidsprioriteringer, har lite daglig fellesskap med Herren, vitner sjelden osv).

De er frelst, Den hellige ånd har flyttet inn og de er på vei til himmelen, men de mangler kraft. Kraft til å være et Jesu vitne og gjøre hans gjerninger slik den enkelte av oss er kalt til: Det overnaturlige livet som er naturlig i Guds rike. Det skjer bare ved at vi som ledere lar oss døpe i Den hellige ånd og ild (Ap gj 1:8) og lar oss daglig fylle med Den hellige ånd (Ef 5:15-21).

Umulig uten Ånden

Uten Jesu Ånd er det umulig å fullføre det løpet vi kalles til. Vår utfordring er å ta sjansen på at Ånden kommuniserer direkte med vår ånd, uten å filtrere det gjennom vår fornuft som ofte tenker på verdens vis. Først da kan vi bære overnaturlig frukt (Gal 5:22-23), være tilgjengelig for Åndens gaver (1 Kor 12:4-11) og være gode ambassadører for Guds rike. 

Vi har også en tendens til å glemme at Den hellige ånd i oss er en person med følelser og vilje, akkurat som oss: «Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag» (Ef 4, 30).

Alt starter med en lengsel og tørst etter å bli tent i brann, etter et nært, daglig fellesskap med Herren og hans ord.

Men alt starter med en lengsel og tørst etter å bli tent i brann, etter et nært, daglig fellesskap med Herren og hans ord. Han lengter etter at vi omvender oss fra det sløve livet vi lever i denne verden og begynner den radikale, daglige vandringen med Jesus, fyllt av Den Hellige Ånd.

Sjel

«Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn. Velsign Herren min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør.» Salm 103:1-2

Her har vi David som nærmest kommanderer sin sjel til å velsigne Herren. Sjelen består av viljen, fornuften, følelsene, tankene, alt dette som lever i vår kropp uten at det er fysisk. 

Kampen om vår frelste ånd begynner i sjelen. Bibelen beskriver denne kampen ofte som kampen mellom vårt kjøtt eller det gamle mennesket og Guds vilje med oss i Ordet. Særlig brevene er fulle av formaninger om å la oss forandre slik at vi kan være til behag for Gud. Denne forandringen av vår sjel kalles helliggjørelse. Det er viktig, for uten helliggjørelse skal ingen se Gud (Hebr 12:14).

I praksis må vi holde fokus på Herren, slik David sa for ikke å bli et lett bytte for fienden. Vi tar urene tanker til fange (2 Kor 10,4-5) og vi gjør det vi vet er riktig og godt selv når vi ikke føler for det.

Vi gjør det vi vet er riktig og godt selv når vi ikke føler for det.

Les også

Hver dag kan vi bestemme oss for å ta på oss en skikkelig god rustning tilpasset behovet slik det også står på en militær dagsordre. For oss bør det bety: Leve i sannheten/lyset, klar til å fortelle vårt vitnesbyrd til alle som Herren sender i vår vei, ikke slippe til tvilstanker om vår frelse og rettferdighet og meditere på Ordet gjennom dagen. Da blir dagen bra! Og sjelen blir fri til å glede seg i Herren!

Vi som gode ledere kan da si som Paulus: følg meg slik jeg følger Kristus! Og hvis du ikke er der, så bestem deg for å komme dit med din sjel. Da slipper du all verdens frustrasjon over alt det som ikke fungerer for deg og du får oppleve det gode livet med Herren som din bestevenn.

Legeme

Mange kristne synes ikke kroppen er så viktig fordi ånd og sjel er viktigere. Men altfor mange avslutter sitt liv her på jorden altfor tidlig fordi de ikke prioriterte å holde kroppen i orden. Jeg tenker at vi bør forvalte den kroppen vi har fått på en god måte. Bibelen sier at kroppen er et tempel for Den Hellige Ånd; Derfor synes jeg at det å holde templet i orden er viktig. Som ledere er vi eksempler også på dette området. 

Mitt store forbilde her er Kaleb som hadde like mye kraft i sin kropp da han var 85 år som da han var 40 (Josv 14,6-15). Så da inntok han fjellandet Hebron.

Det er i 40-årene vi bestemmer mye hvordan alderdommen skal være. God form kommer ikke dalende ned fra himmelen. Min erfaring er at det må jobbes målrettet med dette og få pulsen opp minst 3 ganger i uka.

Jeg sier ikke dette for å fordømme, men for å oppmuntre. Om du har mye eller lite igjen å leve, så går det nesten alltid an å komme i bedre form. Det er også en form for gudstjeneste: «Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud» Rom 12:1. 

Helhet

Til slutt vil jeg minne om at vi er skapt som en helhet, med ånd, sjel og legeme. Alt henger sammen, og vi er satt til å forvalte den fantastiske skapningen som den enkelte av oss er! La oss alle jobbe med alle tre delene til ære for vår Skaper og fullføre løpet med stil!

«Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og ha det godt, like godt som du har det åndelig» (3 Joh 2).

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!