Du leser:
Hva skjer med verden og hva er vårt kall?

Hva skjer med verden og hva er vårt kall?

Avatar photo

Kristne har et større kall enn å ha det behagelig, skriver Arnvid Løvbukten i denne superaktuelle artikkelen om å være våken i en tid som denne.

Som kristne ledere har vi et spesielt ansvar for å forstå oss på tiden vi lever i og handle ut i fra det vi ser.

I dag har jeg lyst til å dele noen få tanker jeg har om tiden som ligger foran med utgangspunkt i hvordan verden ser ut i dag, igjen sett med mine øyne.

Jeg begrunner ingen av mine utsagn. Da måtte jeg ha skrevet en bok.

Kristne må ikke snø inne

Hensikten her er å vekke opp en interesse for verden rundt oss og ikke snø inne i vår kristne boble. Jeg tenker at vi som kristne ledere har et spesielt ansvar for å holde oss orientert, forstå oss på tidene og handle ut i fra det vi ser. 

Det kan kreves utholdende bønn, proklamering av sannheten i Ordet, radikal giverinnsats, misjonssatsing over hele verden, uvanlig gjestfrihet overfor søsken i troen, osv.

Det kan kreves uvanlig gjestfrihet overfor søsken i troen.

I endetiden skjer tingene raskt og bare de endringsvillige blir innrullert i Guds hær som skal høste inn den store høsten før Herren kommer.

Hva skjer med krigen i Ukraina?

Stormakten Russland angrep Ukraina for å invadere og ta over landet. Det klarte de ikke og vil neppe klare det. Men heller ikke Ukraina kommer til å nå sine mål. Tusenvis blir drept på begge sider og grusomheter avdekkes. 

USA har vært suverent den største våpenleverandøren til Ukraina. Om ett år kan vi ha en president som trekker våpenhjelpen tilbake. Ikke bare det, men USA kan også trekke seg delvis ut av NATO.

Våpenlagrene til de europeiske landene er tømt, og forsvarsbudsjettene klarer ikke å gjenanskaffe raskt nok. Ytterligere hjelp til Ukraina kommer til å trappes ned og krav om våpenhvile vil sikkert  bli satt på dagsorden både i NATO og EU. 

Militært sett har de defensive tiltakene som russerne har bygget blitt veldig effektive. Og det er enkelt å vedlikeholde dette selv om de sliter med motivasjon, reservedeler og mange andre ting.

En form for fredsavtale kan være en mulighet så lenge det ikke fremstår som Russland tapte krigen. Men Russland har tiden på sin side. De vet om ukrainernes og NATO’s svakheter, så her må det mye bønn til for at krigen skal stoppe. Det vil ta lang tid før F-16 eventuelt kan bli effektive. 

Vil ukrainerne noen gang vende hjem for å bygge opp landet igjen? Hvilke land vil egentlig bidra når det kommer til stykke? Når regningen skal betales, vil nok konflikter oppstå, også internt i EU. 

Vil ukrainerne noen gang vende hjem for å bygge opp landet igjen?

Vi må prioritere våre brødre og søstre som har kommet til Norge og hjelpe de som har mistet alt og som fremdeles bor i landet sitt. Vekkelsen går frem som aldri før, nå er tiden inne til å satse på misjon i Ukraina og blant ukrainerne som har flyktet til Norge!

Matteus 24-tegnene øker i styrke

Det første og det viktigste for oss kristne er å forstå at verden oversvømmes av falske profeter og lærere som fører veldig mange vill. Slik har det alltid vært, men nå øker det kraftig i styrke.

Vi ser at de trauste, gamle kirkesamfunnene og organisasjonene plutselig bukker under for denne verdens gud. De begynner å bruke verdens språk for å forklare sine standpunkt i for eksempel radikal kjønnsideologi. Jesus har advart oss: «Pass på at ikke noen fører dere vill!»

Vi ser at trauste, gamle kirkesamfunn og organisasjoner begynner å bruke verdens språk for å forklare sine standpunkt i for eksempel radikal kjønnsideologi

Økende konflikt i verden

Vi ser også en sterk økning i konflikter og kriger. Ikke bare har vi Russland mot Ukraina og NATO, men det er en rekke konflikter som kan blusse opp til krig.

Kina truer med å angripe Taiwan hver dag. Kina har annektert Sør-Kina-havet og bygger hele øyer og anlegger festninger. De utfordrer USA samt alle land i omegn. Iran truer Israel med alle midler, snart inkludert atomvåpen, de sender daglige transporter av våpen fra Iran til Hezbolla-hæren i Libanon gjennom Syria som angripes av Israel.

I tillegg til Midt-Østen har vi konflikter mange steder i Afrika, India-Pakistan, Myanmar,  Nord-Korea, Balkan, Mexico, osv. Og Russland kan ta Moldova og andre land som de har i sine planer. Listen over potensielle kriger er lang og blir stadig lenger.

Men Jesus sier: «Frykt ikke!»

Det er ti ganger så mange som sulter i verden, sammenlignet med status for fem år siden. Flyktningetallene øker, og vi ser hver dag desperate forsøk for å komme inn i Europa. Hva kan vi gjøre? Bønn og gjestfrihet.

Sult og katastrofer

Det er ti ganger så mange som sulter i verden, sammenlignet med status for fem år siden

Jordskjelvene øker kraftig i styrke. Over 50.000 døde i Tyrkia/Syria, det er daglige skjelv rundt Stillehavet.

Pest og plager: 7 millioner døde av COVID så langt, en ny variant av viruset er på vei, 36 millioner døde av HIV/AIDS…

Forfølgelse av kristne: 360 millioner kristne lever under fysisk forfølgelse,  og det er 6000 martyrer hvert år (økende). Vi merker at de liberale i vesten blir mer intolerante og militante og vedtar lover som går mot ytringsfriheten.

Luk 21:19 Jesus: «Hold ut, så skal dere vinne livet!» 

Lovløsheten øker også, 125 000 barn drepes i mammas mage hver dag, vestens radikale liberalisme inntar mange land, korrupsjon brer seg også til vestens demokratier. Kjærligheten blir kald.

Vi må bevare kjærligheten varm!

Evangeliet forkynnes over hele kloden, det er vekkelser mange steder, men veldig mye gjenstår. Vi er 7,9 milliarder, men kanskje så mange som 3,4 milliarder har ikke hørt evangeliet i følge «The Joshua Project».

Vi må forvente en stor innhøsting i den kommende tiden!  Blir du med og gjør din del? Naboen, familien, jobben, på butikken, alle som Gud sender i vår vei.

Gog-Magog I

I Bibelen finnes det to Gog-Magog-kriger, en i Esekiel 38 og 39 og en i Åpenbaringen. Den første kan skje når som helst eller rett etter bortrykkelsen og før trengselstiden, mens den andre skjer rett etter 1000-års riket før den store hvite trone og dommen.

Jeg synes det er interessant at Russland, Tyrkia, Iran og  Syria  begynner å nærme seg hverandre politisk i våre dager, siden de fleste av dem (kanskje alle) skal være med i denne krigen. Gog er Russland, Magog er områdene rundt Kaukasus, Mesek og Tubal er Tyrkia, Perserne er ikke bare Iran, men også Afghanistan og Pakistan.

Hvor går USA?

USA har blitt polarisert til det ugjenkjennelige, sammenliknet med for 20-30 år siden. Det er nå skarpe politiske skillelinjer mellom demokrater og republikanere. 30 prosent av befolkningen har skytevåpen.

De fleste kristne befinner seg på den republikanske siden. I abortspørsmålet går delstatene enten i mer konservativ eller i liberal retning. De kristne verdier som landet er bygget på, er under sterke angrep. Polariseringen skjer også innenfor kirken, slik det gjør over hele den vestlige verden.

Et splittet USA kan bety et svakere USA. Kina står klar til å overta rollen som supermakt og har i årevis jobbet målrettet og strategisk for å få stor innflytelse på viktige råstoffleverandører, særlig i Afrika.

Kina står klar til å overta rollen som supermakt

Les også

Vi trenger å be for USA! Be om at en Jesus-vekkelse ennå en gang kan gå gjennom hver enkelt delstat og at de kristne verdier respekteres. 

Hva skjer med verdensøkonomien?

Omtrent alle land har blitt avhengig av en stabil utvikling i sin økonomi for å kunne gi arbeid og sosial trygghet til sine innbyggere.

De fleste land handler med andre land i mye større grad enn før. USA har vært en økonomisk hovedmotor i vesten. Nå er det i ferd med å endres fordi USA har opparbeidet seg verdens største gjeld.

I 2008 fikk vi en liten oppvekker på hva som skjer hvis en viktig bank går konkurs: Hele nettverket av banker verden over får problemer, folk mister sine verdier, arbeidsløsheten skyter i været og det blir stor sosial uro over alt inkludert folkevandringer.

Det kan fort skje igjen, og løsningen ligner mer og mer på en Antikrist-løsning: En felles valuta hvor hver person får sin tildelte kode og en kontroll som likner dagens Kina.

Norge har verdens største fond for å sikre fremtiden for egen befolkning og kåres til et av de beste land i verden. Men oljen og gassen er svært sårbar for svingninger i markedet og det er enkelt å sette dette ut av spill, militært sett. Også oljefondet kan fort forsvinne i en verdensvid økonomisk krise.

Det viktigste denne nasjonen kan bidra med av verdi til en verden i krise er Guds ord om evangeliet. Det må vi som kristne ledere forberede oss på, leve i fellesskap med Herren og organisere det som skal til for å hjelpe i vårt nærområde eller ute i verden, ettersom Herren kaller.

Menighetens økonomi utfordres

Er vi klar for å miste statlig støtte for vårt menighetsarbeid? Til å begynne med kan det hende at bare de som ikke vil kompromisse på sannheten i Ordet mister støtten. Men alle våre kristne barnehager, skoler av alle slag og selve menighetene som får støtte, er utsatt. Hva er Guds plan midt i dette? Bygge flere kristne barnehager, skoler og menigheter!

Er vi klar for å miste statlig støtte for vårt menighetsarbeid?

I Jesus Church startet vi akkurat nå opp to grunnskoler i Oslo og Nordre Follo, Hans Nielsen Hauge grunnskole, til tross for politisk motstand. Ingenting er umulig for Gud!  

Vi kalles til radikal givertjeneste og enklere livsstil. Dette er noen valg som nesten er utenkelige for mange i dag. Vi ledere har ansvaret for å forberede våre brødre og søstre på det som kommer.

Vi kalles til radikal givertjeneste og enklere livsstil

Israel: fiskere og jegere 

Det har vært mye av jødeforfølgelse opp gjennom hele historien, helt fra år 70 og fram til i dag, med en foreløpig topp gjennom Hitlers Holocaust der 6 millioner jøder ble gasset i hjel. I 1948 fikk de landet sitt delvis tilbake, og mange vendte «hjem».  Men fremdeles bor halvparten rundt omkring i verden (USA, UK, Frankrike, Øst-Europa osv). Gud sender «fiskere og jegere» for å samle alle i Israel (Jer 16:15-16). Norge har vært for det meste på jegersiden.

Vi har i dag nesten tømt landet for jøder. Det får konsekvenser. Vårt lederansvar er nå å fortelle sannheten om Israel til neste generasjon, konfrontere verdens media og ikke minst be for Guds folk.

Vi har i dag nesten tømt landet for jøder. Det får konsekvenser.

Hva er viktigst nå?

I dagens endetid kaller Jesus oss til å våke og be. Det er lett å sovne åndelig når vi foreløpig har det så godt.

Men vi har et større kall enn å ha det behagelig, vi som tilhører Guds rike. Målrettet, enhetlig og utholdende bønn forandrer verden rundt oss og er det eneste som kan forberede vekkelsen og opprykkelsen. Det holder oss på sporet når verden rundt oss blir mer og mer kaotisk.

En slik bønnebevegelse er i gang over hele verden allerede, men trenger å forsterkes kraftig. Det må skje på tvers av tradisjonelle, religiøse skillelinjer for Gud er større enn kirkesamfunn.

Vi må begynne å tenke Guds tanker, vi må altså ut av vår religiøse boks. Og det må starte med vårt personlige bønneliv. Det må ligge i bunn for det vi kan utrette sammen.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!