Hva kjennetegner en god leder?

Sten Sørensen

De gode lederne etterlater seg to ting; et eksempel og en inspirasjon.

På talerstolen i Frikirken i Halden står det på en plate: «Vi vil se Jesus». Det er en viktig påminnelse for en predikant som skal bestige talerstolen.

Gordon Johnsen, grunnleggeren av Modum Bad, fortalte om ei dame som hadde gebursdag, og mannen sendte henne en hilsen fra Bibelen da han var bortreist på hennes dag. Hun leste den opp sammen med gode venner. Mannen skulle hilse med Hebr 13, 8, men byttet tallene med Hebr 8, 13 som lyder: «Idet Han sier «en ny pakt», har Han gjort den første foreldet. Det som er i ferd med å bli foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte.» 

Vennene lo over «trykkfeilen». Det er viktig med riktig skriftsted.

Gordon Johnsen var forresten en stor psykiater og kristenleder. Hans røtter var fra Feda i Kvinesdal. Hans kone Inga var fra Øye i Kvinesdal. Om sommeren ferierte de på Feda.

Gordon Johnsen ble syk og innlagt på Flekkefjord sykehus en sommerferie. Han kom ikke ut av sykehuset, men døde av hjertesvikt i 1983. Per Arne Dahl som da var sjelesørger ved Modum Bad besøkte sin overordnede og venn på sykehuset. Dahl var klar over at dette kunne være siste gang de møttes. De hadde en hjertegod samtale. Og de hadde blant annet en god bønnestund før de skiltes.

Med beina på jorda

Bønnen fortalte om Gordon Johnsens romslighet og økumeniske holdning. For han nevnte spesielt tre personer ved navn i sin bønn – de var på hver sin fløy i det kristne landskapet, nemlig professor Jacob Jervell, evangelist Aril Edvardsen og generalsekretær Gunnar Prestegård. Han bad spesielt om Guds velsignelse over dem. En vakker handling som viste et stort kristent sinnelag.

Etter bønnestunden og noen avskjedsord var Per Arne Dahl på vei ut døra, da ropte Gordon Johnsen spontant, og det var det siste han sa: «Du må hilse til kjøkkensjef Nelly og si til henne at hun fortsatt må servere kokekaffe og de gode saftige wienerbrødene til fredagssamlingene, for pulverkaffe og Mariekjeks er ikke fra Gud.» 

Så nær himmelen, han døde neste dag, og så med begge beina plantet på jorda.  

Hebr 13, 7 – 8. Her blir det i vers 7 fokusert på lederne i menigheten. De har talt Guds ord og vært forbilder. Vi skal etterfølge deres tro. 

Ikke følg hvem som helst

I dag finnes det rekordmange der ute som vil være ledere. De opptrer på sosiale medier og har sin egen blogg. Mange har store tilhørerskarer. Vi invaderes. Jeg vil advare deg: Lån ikke hjertet ditt til hva som helst. Mange sitter igjen med stor frustrasjon når det går opp for dem hvordan lederne egentlig var, og de føler seg lurt bak manipulerende ord.

Lån ikke hjertet ditt til hva som helst.

Hva kjennetegnes gode ledere: 

  • De er tydelige, de står for noe. De er gode veivisere som samtidig evner og vise respekt overfor andre synspunkter. De går midt på veien og holder seg unna det ekstreme.
  • Det følger god frukt i dere fotspor. De skaper ikke frykt og de er ikke skremmende.
  • De har stort hjerte og viser mye kjærlighet. De ønsker å samle og skaper ikke partier.

De gode lederne forkynner Kristus og leder mennesker til Ham.  Det var en som holdt en skoleandakt. En av ungdommene klarte ikke i ettertid å huske hva han het, men han sa: «Han viste meg Jesus.» 

Peker på Jesus, ikke seg selv

Hva sitter folk igjen med etter vår forkynnelse? 

Les også

De gode lederne formidler Kristus til menigheten. Jeg har hørt en flott definisjon på en hellig person: «Det er et menneske som Kristus lever om igjen i.» Viktigere enn å tale om Jesus er å vise hvem Jesus er gjennom sitt liv. 

Viktigere enn å tale om Jesus er å vise hvem Jesus er gjennom sitt liv. 

De gode lederne ofrer seg. De er villige til å leve og dø for Kristi sak. Jesus elsket sine like inn i døden. Jesu troskap stanset aldri på halve veien.

De gode lederne etterlater seg to ting; et eksempel og en inspirasjon. De gode lederne er selv ledet av Jesus Kristus. 

Så er det et viktig budskap Hebreerbrevets forfatter ønsker å fortelle i disse to versene: 

Alle jordiske ledere kommer og går. De har en rolle i livets drama, og så går teppe ned. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Vi er her i tiden en kort stund. Jesus er uforanderlig og alltid til stede gjennom alle generasjoner. 

Jesus er den samme i dag som han var den gang han gikk langs Genesaretsjøen. Han forkaster ondskapen og elsker menneskene. Han er fortsatt full av frelse! Han kom med nåden og sannheten. Den uforanderlige Jesus trenger folk å møte i dag! Og han går aldri ut på dato. Han er menneskenes redning!    

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!