Du leser:
Gudsfrykt – lederens våpen mot sløvhet

Gudsfrykt – lederens våpen mot sløvhet

Avatar photo

Gudsfrykt må igjen forkynnes og vi må demonstrere med våre liv og ord hvor relevant det fremdeles er.

Det er sjelden å høre en preken om gudsfrykt. Hvorfor det? Fordi alt som er nøkler til et rikt liv med Herren, vil vår fiende forsøke å kamuflere, gjemme, latterliggjøre eller karaktirisere som gammeldags. Men sannheten er at gudsfrykt er en svært viktig komponent i vårt gudsliv.

Hvis vi tar en sveip gjennom ordspråkene, finner vi både oppskrift på hvordan frykte Gud og hvilke løfter som Han gir den som velger å gå denne veien. Vi som ledere må som vanlig vise vei, og Gud har gitt oss en klar veiledning i sitt ord. 

Hva er gudsfrykt i denne endetiden?

Gud er både kjærlighet og dommeren som skal straffe all synd. Nå har Jesus tatt all vår synd, så noen tenker kanskje at nå kan vi bare glemme domsdelen av Gud. Men tar vi en titt inn i himmelen sammen med Johannes, ser vi at Gud er fremdeles en hellig Gud som tilbes i tronsalen 24/7.

Han skal fremdeles gjennomføre en vredestid på syv år og en dom over all ondskap. En ekte ærefrykt for vår Far i himmelen er fremdeles absolutt på sin plass. Det gjelder å kunne ha to tanker i hodet samtidig: kjærlighet og dommer, for Gud er den han er.

I denne endetiden hvor ondskapen øker, er det viktig at vi som ledere ikke  sovner åndelig og blir sløve. Vi må vende oss bort fra det onde, ja, hate det onde. Vi må ikke la oss friste til å gå verdens krokveier når Gud har gitt oss en klar beskjed om hvor den sanne, rette vei går.

Hvorfor må vi frykte Gud?

Når jeg øver meg i gudsfrykt, kommer han nærmere meg, og jeg blir mer kjent med Gud. Han er min kilde, det vil si at hos han finnes alt det jeg trenger for å ha et godt liv her på jorden: trøst, beskyttelse, kjærlighet, glede fred, tro, utholdenhet, styrke, helbredelse osv. Gudsfrykt gir fred selv med lite eiendeler. Den fattige kan også ha et godt liv med fred.

Salme 33, 8: «La all jorden frykte for Herren, og alle dem som bor i verden, beve for ham! For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der. Herren omstyrter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet.»

Gud er den suverene skaperen av verden og av alt liv. Og Guds planer er helt annerledes enn verdens planer og tanker.  Alle som kommer i nærkontakt med ham, har samtidig fått erfare en god porsjon gudsfrykt. 

Jesus sier det slik: Luk 12, 5 :«Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte: Frykt ham som har makt til å slå i hjel og til deretter å kaste dere i helvete. Ja, jeg sier dere: Han skal dere frykte.» Gud er samtidig den eneste som kan tilgi synd når vi la Jesu blod rense oss ved at vi bekjenner våre synder. Det bør gi oss enda en grunn til å frykte Gud. Salme 130, 4: «Men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg». 

Hindrer oss å forlate Gud

Gudsfrykt hindrer oss også å forlate Gud: Jer 32, 38-40: «Da skal de vær mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem en vei til å frykte meg alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn etter dem. Jeg vil opprette en evig pakt med dem. Jeg vil ikke dra meg tilbake fra dem, men gjøre vel mot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke kan gå bort fra meg.»

Mange troende har gjennom historien fram til denne dag valgt å forlate livet med Herren og leve i verden, et liv i synd. Det er ikke smart, for å si det forsiktig. Gud er hellig og tåler ikke synd. (Hebr 10, 26-27) «Fortsetter vi å synde med viten og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. Forferdelig er det vi da har i vente: Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot.

Vers 29: Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trampet Guds Sønn under fot, vannhelliget paktens blod som han selv er blitt helliget ved og spottet nådens ånd?»

Men mange har angret sitt frafall fordi Jesus og vi ber for disse som faller fra. Og Gud er også nådens Gud som Jesus så sterkt forklarte i lignelsen om den fortapte sønnen (Luk 15, 11-32). Gud gjenoppretter og velsigner når vi vender om. Hans tålmodighet og kjærlighet overgår alt for dem som angrer sine synder.

Guds tålmodighet og kjærlighet overgår alt for dem som angrer sine synder.

En dag skal alle mennesker bøye kne for Herren. Og når Jesus setter sine føtter på Oljeberget sammen med alle de hellige, da har alle  ikke-troende virkelig en  grunn til å frykte ham. Salm 102, 16 «Hedningefolkene skal frykte Herrens navn, alle jordens konger din herlighet. For Herren skal bygge Sion opp igjen, Han skal åpenbare seg i sin herlighet.»

Hvordan kan vi frykte Gud?

Ordspr 3,17 sier at vi skal frykte Gud med iver. Hvordan gjør vi det i praksis? Egentlig er det mye av det samme som står skrevet om «helliggjørelse» og å «arbeide på vår frelse»:  Fil 2,12: «Arbeid på deres frelse med respekt og ærefrykt.»  Hebr 14, 12: «Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren.» 

Den viktigste måten å frykte Gud på synes jeg er å ta onde eller unyttige tanker til fange når de kommer: 2.Kor 10:4-5 «Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus». 

Den viktigste måten å frykte Gud på synes jeg er å ta onde eller unyttige tanker til fange når de kommer

Vi lar oss av og til friste der vi er svakest i oss selv.  Vår motstander løgnens far er ekspert på å sende både tanker og situasjoner som passer inn. Men vi må bestemme oss for å hate det som vår svakhet elsker.

Ordspr 8,13: «Å frykte Herren er å hate det onde.» I verden lærer vi at vi skal tenke og gjøre det vi føler for. Da blir vi i realiteten slaver av det onde. Men vi er kalt til å være slaver av frihetens Gud. Derfor går det ikke an å leve på verdens vis og samtidig følge Herren.

Dette er noe jeg prøver å øve meg på hver dag. Noen ganger er jeg for sløv og lar meg friste til å gi plass til det gamle menneske i meg. Resultatet blir alltid dårlig: feil bruk av tiden min eller gjerninger/ord som jeg angrer på og må be om tilgivelse for. Målet må jo være å tenke Guds tanker som fører til de gjerninger som Gud har lagt ferdige foran meg hver dag.

Les også

Et ydmykt sinn

Å frykte Gud er også å ha et ydmykt sinn, som alltid gir Herren ære for all fremgang og seier. Jeg har vært prøvet i dette mange ganger i livet fordi jeg har lykkes med veldig mange ting både i Forsvaret og i familien. Men jeg vet veldig godt at Herren har brukt det som ingenting er i menneskers øyne til å bli en leder både i verden og i Guds rike.

Det er lett å misunne verdens ledere som ser ut til å ha stor fremgang på alt de gjør. De har gjerne overflod av fysisk rikdom, de kan ha talegaver som overgår de fleste, de lykkes med det meste de gjør osv. Men vi vet at på baksiden av fasadene befinner det seg mennesker som virkelig trenger frelse.

Vår gudsrfykt kan gi dem noe som de egentlig lengter etter. Da må vi ikke misunne, men la Gud vise oss hva nøkkelen til deres sjel er.

Salm 40,4: «Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.» En lovsang fra hjertet kan skape viktige ting: Gudsnærvær ved fylde av Den Hellige Ånd, tro  og gudsfrykt. Det er jo en grunn til at det er så mye sang i himmelen. Paulus minner oss om å stadig bli fylt med Ånden ved å synge (Ef 5, 18) og takke Gud for alle ting. Det gjelder også for oss som ikke har den perfekte sangstemmen 😊.

Løfter knyttet til gudsfrykt

Løftene er mange for den som frykter Gud. Det viktigste synes jeg er å få fortrolig fellesskap med Herren: Salm 25:14 «Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og hans pakt skal bli dem kunngjort». David sier det slik: Salm 84:11 «En dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre. Å ligge ved terskelen til min Guds hus er bedre enn å bo i lovløses telt». Nærhet til Herren holder oss på sporet i alle faser av livet.

De fleste av oss ber Gud om visdom av og til fordi vi skjønner at vår egen visdom ikke strekker til. Og veien til verdens mest verdifulle visdom og kunnskap går gjennom gudsfrykt. Ordsp 1:7 «Å frykte Gud er begynnelsen til kunnskap». Ordsp 9:10  «Å frykte Herren er opphav til visdom».

Det gode liv for en som frykter Herren er radikalt annerledes enn verdens liv og Herren belønner oss. Ordspr 10:27 «Å frykte Herren forlenger livet». Ordsr 22:4 «Å være ydmyk og frykte Herren gir rikdom, ære og liv». Salm 34:10 «Frykt Herren, dere hans hellige! De som frykter ham, mangler ikke noen ting.» Salm 103:13 «Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham.»

Et vern

Gudsfrykt er et vern ikke bare for oss, men også for våre barn.  Han velsigner både store og små. Ordspr 14, 26: «Å frykte Herren er et sikkert vern, der kan også barna søke tilflukt». Jer 32, 38-39: «Da skal de være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem en vei til å frykte meg alle dager, så det må gå dem vel, dem selv og barna deres etter dem.»

Det er viktig for en leder å ha en indre fred og ro for å kunne utøve et sikkert og trygt lederskap i alle situasjoner. Verden prøver seg på alle slags metoder som mindfullness og yoga, men dette er bare Satans dårlige etterligninger av Guds veier. Vi må ikke la oss lure! Vi må gå for Guds fred som overgår all forstand. Den går gjennom gudsfrykt. Ordspr 19:23 «Å frykte Herren gir liv, mett kan en gå til nattens hvile og være trygg for det onde.»

Verden prøver seg på alle slags metoder som mindfullness og yoga, men dette er bare Satans dårlige etterligninger av Guds veier.

Demonstrer gudsfrykt

Gudsfrykt må igjen forkynnes og vi må demonstrere med våre liv og ord hvor relevant det fremdeles er. Endetidsmenigheten som står opp for sannheten i alt Guds ord, skjønner at dette er en viktig del av vårt gudsliv. Den skjønner også hvordan både kjærlighet og gudsfrykt skal prege oss.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!