Du leser:
Er lederkravene til Paulus gammeldagse?

Er lederkravene til Paulus gammeldagse?

Avatar photo

I mine 60 år som kristen kan jeg ikke huske at noen har talt om lederkravene som Paulus stiller. Betyr det at de har gått ut på dato?

Livet i de første menighetene var nok ganske annerledes enn i dag, ytre sett. Ingen lyd/lys-anlegg, små lokaler, ukomfortable sitteplasser, mange var fattige osv. Mye foregikk sikkert i friluft eller i husmøter. Men det åndelige livet overgikk det meste av det vi opplever i dag.

Alle nådegavene ble brukt, de var frimodige, de ble fysisk forfulgt for sin tro, folk ble allikevel frelst hele tiden, helbredelser og under var svært vanlig. Guds ord hadde sterk framgang, som i dagens Iran, Kina, og enkelte andre steder i verden. Bare ikke hos oss i Europa.

Dette vil vi gjerne ha tilbake 2000 år senere. Men hva skal til for at det skal skje? Det er naturlig å spørre: Hva gjorde de som vi ikke gjør? Og hvor viktige var lederne?

Lederne i den første menighet

I Johannes åpenbaring gir Jesus lederen for hver menighet ansvaret  for både det som var bra og dårlig med menigheten.  Vi ser også at lærere skulle få en strengere dom enn andre ledere (Jak 3,1).

Apostlene var nøye med å utnevne de riktige lederne i menighetene slik at de kunne vokse på en sunn måte. Normalt valgte Paulus veldig raskt ut lokale ledere når han plantet menigheter, slik at de ikke var avhengig av at han måtte være fysisk til stede for å vokse seg sterke i Herren.

Likevel ser vi at midt i all veksten og fremgangen finnes det avgudsdyrkelse, stridigheter, seksuelle utglidninger, baktalelser osv. Som vanlig er Bibelen veldig ærlig når den beskriver livet i menighetene. Men brevene gir oss et innblikk i hva apostlene ga  lederne i oppgave å jobbe med.

Som vanlig er Bibelen veldig ærlig når den beskriver livet i menighetene.

Hvilke krav ble satt til en leder?

Særlig Paulus, men også Peter, nevnte en rekke krav som de stilte til en eldste eller diakon, menighetsledere på forskjellige nivåer. Paulus skriver dette til både Timoteus og Titus. En samlet kravsjekkliste fra Paulus, Peter og de andre apostlene ser omtrent slik ut, med mine kommentarer og kontrollspørsmål lagt til:

 • Må ikke kunne anklages for noe

Er det noe som er uoppgjort fra fortiden? Har lederen virkelig bedt om tilgivelse dersom det er nødvendig? Er Guds kjærlighet levende? 

 • En kvinnes mann

Har den gifte mannen/kvinnen vært gift tidligere med en ektefelle som fremdeles lever? Eller har lederkandidaten giftet seg med en ektefelle som har vært gift tidligere og som fremdeles lever?

 • Nøktern, forstandig, høflig

I stand til å kommunisere med alle med respekt og visdom? Kontroll på sine ord? Forvalter sine penger og eiendeler etter Guds prinsipper? 

 • Gjestfri, godhjertet

Åpner ofte sitt hjem for mennesker, gir av seg selv, viser omsorg? 

 • Dyktig til å undervise, god til å veilede i den sunne lære, og vise til rette dem som sier i mot

Leder han/hun folk nærmere Kristus? Kjenner han/hun til de viktigste sider ved skriften og er i stand til å formidle det med egne ord og opplevelser?

 • Rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv

Jobber han/hun med seg selv, sin integritet og disiplin for å gjøre fremgang i helliggjørelse og gudsfrykt?

 • Forbilde for flokken, hyrde og ikke herre

Vil de fleste naturlig underordne seg når han/hun blir leder? Kan han/hun si: «følg meg slik jeg følger Kristus»? Ingen tendens til manipulering?

 • Ha tilsyn med flokken av fri vilje

Vil lederen prioritere sitt team/sin menighet og helhjertet lede dem på en klok måte?

 • Ikke drikkfeldig eller voldelig

Har lederkandidaten rusproblemer? Er det  bråsinne og  voldsproblemer?

 • Mild, ikke egenrådig eller bråsint

Har han/hun lært å styre sitt sinn og tale/tenke vel om andre? Tåler lederen å bli baksnakket? Søker han/hun makt, tar autoritet uten å ha blitt gitt det?

 • Uten stridslyst og pengebegjær

Ikke kranglete eller opptatt av å få mye rikdom til seg selv? Ikke tar til seg velsignelser og ære, men overlater det til Herren? Gavmild?

 • Leder sitt hus på en god måte, lydige, troende barn

Prioriterer sin egen familie? Er et eksempel på hvordan oppdra barn og elske sin ektefelle? (Når jeg har anledning til å velge ledere, er et hjemmebesøk alltid nyttig).

 • Ikke nyomvendt

Hvor lenge har han/hun vært frelst? Skal denne lederen ha ansvar for et team eller mer? Hos en nyfrelst kan fienden få for lett jobb.

Les også

 • Godt ord på seg blant de som står utenfor

Setter de fleste ufrelste arbeidskolleger og andre venner pris på vedkommende? 

 • Eier troens mysterium i en ren samvittighet

Har han/hun forstått det viktigste av hva troen på det Jesus gjorde på Golgata betyr? Er alle synder gjort opp?

 • Prøves først

En prøveperiode er normalt i en lederjobb i verden. Det bør være selvfølgelig hos oss som følger Jesus.

 • Kvinnene: hederlige, uten sladder, edruelige og pålitelige i alt

Ingen baktalelse, men stiller trofast opp og underordner seg greitt?

 • Fylt av ånd og visdom

Gjør alt som for Herren, lar seg fylle av Den hellige ånd hver dag og er foranderlig ettersom Herren gir visdom? Villig til å gjøre Guds ord?

Dagens ledere

Nå har det gått 2000 år siden disse lederkravene ble skrevet ned. Kan noe av dette egentlig brukes i dag? Jeg vil heller spørre motsatt: Hva er det her som ikke kan brukes? Men er ikke dette altfor høye krav? Da blir det jo nesten ingen igjen til å lede! 

Den nye generasjons ledere bør gå for originalen! Da vil vi i Europa igjen se menigheter hvor Guds nærvær manifesterer seg og mennesker blir frelst hver dag.

Kanskje vi her har funnet årsaken til at det kan være en stor forskjell på våre menigheter og den første: den åndelige temperaturen var høyere og kravene til lederne måtte settes høyt for å være troverdige. Alle apostlene hadde fått klar tale direkte fra Jesus. Dette ble formidlet videre til de som ble utvalgt til ledere i de nye menighetene. 

Samtidig ser vi at flere menigheter forvitret åndelig sett etter apostlenes generasjon. I Efesus hadde de mistet sin første kjærlighet og i Laodikea var det bare et reiligiøst skall igjen. Originalen er  bedre enn dårlige kopier. Vi har alle en vei å gå.

Den nye generasjons ledere bør gå for originalen! Da vil vi i Europa igjen se menigheter hvor Guds nærvær manifesterer seg og mennesker blir frelst hver dag. Guds ord er like virkekraftig og nyttig til veiledning. Det tåler 2000 år!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!