Du leser:
Du leder best når du er en tjener

Du leder best når du er en tjener

Avatar photo

Jesu lederskap består i både å øve innflytelse på mennesker så de blir permanent forandret, og samtidig i å betjene dem.

Tjenende lederskap er den andre måten Jesus demonstrerte lederskapet sitt på. Han underviste sine disipler grundig i dette og poengterte det da han vasket deres føtter: Joh 13:14-17 «Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. Nå vet dere dette. Og salige er dere når dere gjør det.»

Vi som ledere er kalt til å ha samme sinnelag som Jesus, det vil si å ikke bare tenke på vårt eget beste, men på de andres. Som Jesus kan vi se de som har store behov, og samtidig være villig til å møte behovene. Paulus skrev om dette til Fillipperne: Fil 2:4-8.

I Guds rike blir en leder større jo mere han/hun tjener andre, altså radikalt annerledes enn hvordan verden tenker lederskap. For meg er dette noe friskt og godt som jeg har forsøkt å leve opp til både hjemme, på jobben i Forsvaret og i menigheten. 

Forsvaret er en veldig hierarkisk organisasjon hvor sjefer har stor makt for å kunne være effektive i krig. Men jeg oppdaget at jeg var svært avhengig av tillit, også i krig. Og at det var smart å opparbeide den tilliten før en kom til krigsoperasjoner hvor jeg sendte folk på oppdrag som medførte økt fare for deres liv. En slik tillit kan jeg vanligvis få ved å vise at jeg bryr meg om den enkelte, også de som sliter på forskjellige måter. Det enkleste for meg hadde vært å lede på «gamlemåten» hvor sjefen sitter i sitt beskyttede tårn og gir ordrer, men har ingen kontakt med soldatene på bakken.

Tjenende lederskap gjør oss til en viss grad sårbare. Men gevinsten er veldig stor og kan ikke sammenliknes med den eksponeringen vi må tåle. Dessuten har vi alltid med oss Herren som beskytter oss, så vi behøver ikke å frykte noe. For meg har det vært viktig å la Kristi fred regjere i hjertet. Hvis ikke hadde jeg hatt mindre å gi eller tjene andre med.

Følger Jesu eksempel

Jesus sier at den som vil tjene meg, må følge meg. Og der hvor jeg er, skal også min tjener være. Så jeg ser etter hva Jesus gjør hvor for å kunne tjene der. Det er ofte det svakeste leddet i flokken jeg leder som trenger mest omsorg, og da opplever jeg at er det viktig å prioritere denne. Det går ofte på tvers av det jeg føler, fordi jeg er utålmodig av natur.

Alle som «står i veien» for rask fremgang er litt hår i suppa i følge min gamle natur. Men Jesus hjelper meg ofte gjennom sin hellige ånd og han bruker gjerne min kone Øydis til å skjønne hvordan Jesus prioriterer i de hverdagslige utfordringene.

Det er jo Jesu kjærlighet som er drivkraften bak Jesu tjenende lederskap. Og velsignelsene står ofte i kø i etterkant, men ikke alltid. Jeg lever ikke for å få anerkjennelse av mennesker, men av Herren. Han ønsker å teste oss, og gi oss noen utfordringer slik at vi kan vokse i modenhet og som ledere.

Samtidig er det viktig å finne den rette balansen mellom nåde og sannhet, slik at ingen utnytter min snillhet til å manipulere meg eller misbruke tid og andre ressurser. Jesus har veldig klar tale når noen kommer til ham med falske hensikter.

Radikalt annerledes

Jeg vet at Jesu lederskap både består i både å øve innflytelse på mennesker så de blir permanent forandret og samtidig i å betjene dem. Det samme ønsker han at vi som hans disipler skal gjøre. Tjenerdelen er ganske radikal i vår del av verden. I vårt samfunn læres vi opp til å tenke på oss selv, klare oss selv, bli viktige, få høyest mulig status, gjerne en tittel, lykkes i egen kraft og det er ofte akseptabelt med litt manipulering for å komme seg fram. Men i Guds rike skal den største leder være den laveste og alles tjener, altså stikk motsatt tanke. Jesus var radikal på dette området, også. Det viste han da han vasket Judas’ føtter rett før han forråtte Jesus. 

En slik leder er ikke opptatt av titler, rettigheter eller posisjoner. De overlater forfremmelser til Herren. De vet at det aldri lønner seg å jobbe seg fram til større autoritet i egen kraft. Autoritet må gis av Herren hvis den skal fungere effektivt i Guds rike. Hvis en mislykkes i verdens øyne med et oppdrag, kan lederen fortsatt kjenne seg velsignet fordi det er Herren som er autoriteten. Avhengigheten av Herren på dette nivået gjør at forfølgelser på forskjellige måter blir til glede og  velsignelse. Vi kan ta negativ kritikk på en positiv måte.

Sunn vekst

Tjenende lederskap som klarer å multiplisere seg, skaper en sunn vekst både i Guds rike og i samfunnet ellers. Det er ikke vanskelig å delegere til ledere som praktiserer dette. De får lett tillit i sine menigheter eller organisasjoner, også fordi de tror på den enkeltes frihet. Konseptet bidrar til økt motivasjon, samarbeid og kreativitet. I samfunnet har lederstilen et stort potensiale for å styrke det etiske og moralske fundament i tillegg til alle de andre positive bieffektene.

Les også

Jesus viste også at det behøver ikke være noen motsetning mellom det å være en tjener og samtidig være en tydelig og sterk leder. Andre eksempler på dette er Mor Theresa, Martin Luther King og Hans Nielsen Hauge.

Sårbar og ydmyk

En tjenende leder har ikke store problemer med sitt selvbilde, men er sikker nok på seg selv til å se og gjøre noe med de behovene som dukker opp. En slik leder tåler å være litt sårbar og lede på en transparent måte slik at folk kan både se hva som gjøres og hvorfor. Lederen kan også ydmykt ta imot tjenester fra andre fordi stolthet ikke kommer i veien. De er heller ikke opptatt av å gjøre karriere, men blir forfremmet av Herren.

En tjenende leder har kjærlighet til de som blir ledet, betingelsesløs kjærlighet også i vanskelige tider. Jeg har lagt merke til at vi gutta har lett for å bli egoistiske hvis vi blir slitne fysisk og/eller psykisk, mens jentene beholder ofte omsorgen for sine team mye lenger. Så vi trenger virkelig Den hellige ånds hjelp på dette feltet. Vi kan trene oss opp til å bli bedre når vi er klar over denne svakheten vi har i vår gamle natur. 

Det er mye lettere å være en tradisjonell leder, enn å være en tjenende tjener. Jeg tror at dette er umulig å utvikle riktig uten hjelp av Den Hellige Ånd. For en eldre tradisjonell leder er nok dette en stor utfordring, akkurat så vanskelig som for en rik å bli frelst. Men så vet vi at ingenting umulig for Gud. 

Trygg som leder

Lederen bør underordne seg Kristi ord på alle felt, inkludert bruken av den autoritet og makt som Jesus delegerer. Samtidig ønskes tilbakemeldinger fra de disippelgjøres. Noen gjør den feil at de blir tjenere for andres behov i stedet for å tjene Gud først og samråd med ham tjene andre. Her kan lett de som elsker å manipulere utnytte de «snille» ledere.  

Til slutt vil en slik leder ikke være opptatt av at folk ser eller merker at du utfører tjenester, men ønsker selv å gjøre tjenester villig som for Herren og ikke for mennesker (Kol 3:23). Han eller hun er sikker nok på seg selv at det er ikke behov for å få skryt av andre for sine tjenester. Derfor går det greit å gjøre tjenester i det skjulte.

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!