Fryktbasert ledelse

Avatar photo

Frykbasert ledelse er ingen modul i noen lederutdanning, men det er en høyst reel virkelighet i dagens Norge for kristne ledere. 

Frykten for hva mennesker skal si. Frykten for hva mennesker skal mene. Frykten for å ta upopulære avgjørelser. Frykten for å havne i «google galgen» dersom man sier eller gjør noe som er mediemat. 

Frykten for å si noe som kan oppleves konfronterende. Frykten for å støte noen hvis man forkynner noe fra Guds Ord som oppleves «kontroversielt» i vår tid. Frykten for å mislykkes hvis man satser på en ny ide. Frykten for økonomien. 

Frykt ut – kjærlighet inn

De gode nyhetene er at «frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten» (1. Johannes 4.18).

Ledere som begynner å ta avgjørelser basert på frykt, tar fort irrasjonelle beslutninger. Man trenges inn i et hjørne av hensyn, forsiktighet og bekymring.

Til slutt leder man ikke lenger. Man er leder i navnet, men ikke i gavnet. Mr. Frykt har blitt virksomhetens leder. 

Gud ga oss ikke fryktens ånd, sier 2. Timoteus 1, 7. Det sier noe om fryktens opphav.

Fryktens ånd har gode vilkår

Fryktens ånd er fast medlem av mange lederteam.

Fryktens ånd har fått gode vilkår i Norge. Fryktens ånd har fast plass rundt mange styrebord. Fryktens ånd er fast medlem av mange lederteam. Fryktens ånd har det med å bli med på planleggingsmøter og budsjettmøter.

Les også

Fryktens ånd har ofte blitt en så naturlig del av inventaret at vi ikke lenger tenker over at «han» er der. 

Kjærligheten, tilliten til Gud, troen på Guds Ord og hans løfter, jager frykten på døren. 

Ikke gi etter

La oss sørge for at fryktbasert ledelse ikke er noe vi lenger gir etter for i våre liv. 

Mange seire og store velsignelser for menneskeheten venter der frykten ikke lenger har noe grep om vårt lederskap. 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!