Du leser:
Hvem tjener jeg egentlig?

Hvem tjener jeg egentlig?

Avatar photo

Vi sier gjerne at det er Herren vi tjener. Hva er da grunnen til at vi gir oss eller blir bitre når mennesker skuffer oss?

Ingenting er sikrere enn at vi vil møte skuffelser i liv og tjeneste, men hvordan vi møter skuffelsene er avgjørende.

Skuffelser har det med å ville krype inn i sjelens innerste irrganger og forbli der. Hvis de får lov til å få en permanent bolig i vårt sinn, vil resten av våre liv kunne preges av det. 

Se opp for bitterhet

Motgang, prøvelser, lidelser, vanskeligheter, utfordringer og skuffelser er en del av det vi møter som arbeidere i Guds vingård. Vi møter på ledere som mangler modenhet, eller som er for travle til å ta inn over seg hva vi går igjennom, vi føler oss misforstått, oversett eller neglisjert.

Det kan være høyst reelt, og man har egentlig en legitim grunn til å reagere med oppgitthet, skuffelse eller resignasjon. I dette nabolaget kommer bitterheten ofte på besøk. Alt som ikke ble som det skulle, som gikk galt, som ble annerledes enn forventet, blir som et tungt anker som vil sette seg fast i sjelens dyp, dersom vi gir det lov til det. 

«For som han tenker i sin sjel, slik er han», sier Ordspråkene 23, 7. «Som en ødelagt by med nedrevet mur er en mann som ikke kan styre sitt sinn», fortsetter Ordspråkene 25, 28. 

Kan vi styre vårt sinn? Bestemme hvilke tanker som skal få prege oss? Det gir bibelen oss et klart løfte om.  

Kan vi styre vårt sinn? Bestemme hvilke tanker som skal få prege oss? Det gir bibelen oss et klart løfte om.

Overlate til Gud

Herren svikter aldri. Det er ikke alltid vi forstår ham. Det skjer ting i livene våre som vi sliter med å finne gode forklaringer på. Men vi kan velge å overlate det vi ikke forstår til Herren. Vi kan bestemme oss for at ytre omstendigheter ikke skal få prege oss på en feil måte. 

I møte med kristne fra land som har en levestandard svært langt unna vår, i møte med mennesker som har opplevd lidelser, eller har blitt forfulgt for sin tro, har det ofte slått meg hvor glade og takknemlige de har vært, sammenlignet med troende her hjemme. Her står man selvsagt i fare for å generalisere, men de utfordringer vi opplever her, blir små, sammenlignet med hva mange mennesker går igjennom. Hvilke referanser vi har er ikke uviktige. 

Under arrangementet «Bønn for Norge» i Markus kirke i september, framførte Alv Magnus en gripende forestilling om Hans Nielsen Hauges liv. Der jeg satt, tenkte jeg for meg selv: «Hvis jeg noen gang synes at jeg har det vanskelig, skal jeg tenke på det jeg har hørt denne kvelden.» Hans fangenskap og hans lidelser er kjent for mange, men det er lett for oss å glemme. 

Gud sier til Abraham i 1. Mosebok 15. «Jeg er ditt skjold. Din lønn skal være meget stor.»

New King James oversetter verset slik: « I am your shield, your exceedingly great reward.»

Herren er vår belønning

Betydningen blir at det er Herren selv som er hans «belønning.» Ingenting annet kommer i nærheten. Hvis det er Herren jeg lever for, hvis det å elske Gud og la seg elske av ham er livets endemål, blir perspektivet på tilværelsen så annerledes.

Vi er hans sønner og døtre og vi vet selv hvor avhengige vi er av hans nåde, tilgivelse og kjærlighet. Vår utfordring ligger i å vise den samme nåde overfor andre, som vi selv trenger så mye av.

Når Jesus ber oss om å be for dem som forfølger oss og å velsigne dem som taler ille om oss, har han også vårt eget beste i tankene. Der jeg møter andre med nåde, helbredes også mitt eget indre. Våre egne hjerter kan ikke bli harde hvis vi velger velsignelsens og tilgivelsens vei. 

Når Jesus ber oss om å be for dem som forfølger oss og å velsigne dem som taler ille om oss, har han også vårt eget beste i tankene

Livets skuffelser munner ikke ut i et «hvorfor Gud», snarere i et «men, Gud!» Gud er like fullt Gud. Han sitter på tronen, han er Herre, og alle skal vi en dag stå til regnskap innfor ham.

Les også

Mennesker svikter men Gud er trofast

Livet er for dyrebart til å la skuffelser sette agendaen for resten av våre liv. Er det Herren vi tjener, kan ingen negativ erfaring definere vår framtid. Mennesker svikter oss og vi svikter oss selv, men Herren er alltid trofast.   

Et svært dramatisk eksempel på dette er Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego i Daniel 3.16-18. 

De er Kong Nebukadnbesars betrodde medarbeidere i Babylon, men nå har de fått et ultimatum: Tilbe billedstøtten han har laget, eller bli kastet i ildovnen. De svarer med stor frimodighet: «Nebukadnesar! Vi behøver ikke å svare et ord på dette. Vår Gud, som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen og fra din hånd, konge, vil han frelse. Men hvis ikke, så skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gullbildet du har stilt opp.»

De satte sin lit til Herrens frelse. De visste at han var mektig til å utfri dem. Men om han ikke kom til å gjøre det, forandret det ingenting ved deres gudsbilde.

Det kom ikke på tale å fornekte Gud!  

Kristus er mitt liv, ikke hva mennesker mener

For meg er livet KRISTUS, og døden en vinning, sier Paulus i Filipperbrevet 1. 

Kristus er mitt liv! Ikke tjenesten, ikke menneskers oppfatning av meg, ikke om jeg synes eller usynlig, behandles fantastisk, eller kanskje det motsatte. Jesus er livet! 

Vi overlater oss til han som er større enn alt, og livet får tilbake sin sang. 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!