Du leser:
Beruset av lederskap?

Beruset av lederskap?

Avatar photo

En sunn leder motiveres ikke av å bygge sin egen posisjon eller status, men av å tjene og å gjøre noe for andre.

Gud kaller mennesker til lederskap i sitt rike. Det er et stort ansvar som krever mye ydmykhet og sunn selvinnsikt.

Som kristne har vi alle en plass å fylle i Guds fantastiske plan. Det er et privilegium å få leve for noe større enn seg selv. Å stå opp hver dag og vite at det er en hensikt med mitt liv som kan bety noe for andre, er motivasjon nok til å leve og å kjenne på at man er verdt noe i denne verden. 

Ulike tjenester

I Guds rike kan vi tjene i alle slags oppgaver. Gud kaller politikere, teknikere, sjelesørgere, leger, forkynnere, åndelige fedre og mødre. Tjenestene er utallige og behovene like mange.

Vi tjener ut i fra de gaver vi har fått enten fra naturens side eller åndelige gaver. Noen på heltid, andre tjener som en integrert del av sitt arbeidsliv. Noen reiser til utlandet, andre drikker kaffe med naboen og deler sitt personlige gudsliv med mennesker på bussen. 

«Hva kan jeg gjøre for deg?»

Noen må være ledere. Gud kaller mennesker med lederegenskaper og utrustning til å gå foran i lederskap. Slik må det være. Pastorer, misjonsledere, samfunnsreformatorer, kirkeplantere. Ofte er de mer synlige enn andre, noe de må være, og vi leser og hører mer om dem, naturlig nok, fordi de står i en framskutt lederposisjon som påvirker mange. 

Som leder i Guds rike er det utrolig viktig å ha et ydmykt sinn. Bibelen snakker om tjenende lederskap. Den største lederen av alle, Jesus, bøyde seg ned og vasket disiplenes føtter. I møte med mennesker spurte han· Hva kan jeg gjøre for deg?» 

Han kunne også være myndig og tydelig. Men i sin tjeneste som verdens frelser var Jesus alltid opptatt av å tjene, å betjene, å løfte andre mennesker opp.

Beruset av makt

Vi er bare mennesker, og lederskap kan være berusende. Det finnes altfor mange eksempler på ledere som begynte bra, men som falt underveis, fordi makten og lederposisjonen ble en beruselse og en besettelse.

Denne usunne holdningen kom kanskje snikende etterhvert som man oppdaget hvor enkelt det var å utøve makt og etterhvert utnytte den for å skape seg en posisjon. Eller hvor deilig det var å kose seg i folks oppmerksomhet og nyte privilegier rundt lederskapet. 

I dag gir sosiale medier kristne ledere god drahjelp når det gjelder å markedsføre seg selv. Man når langt ut hvis man skriver eller filmer og melder visdomsord og rapporter om sin virksomhet, og responsen gir en god følelse av at man er godt kjent og når langt med sitt lederskap. 

Det er lett å avsløre hvor fokuset ligger når kristne ledere eksponerer seg i sosiale medier.

Sosiale medier

Det er lett å avsløre hvor fokuset ligger når kristne ledere eksponerer seg i sosiale medier. 

Vi trenger ledere og vi trenger tydelig lederskap. Også på sosiale medier. Men ikke i form av ledere som markedsfører seg selv og sin egen ministry mer enn å ha fokus på evangeliet. Det er nok besnærende å bruke sosiale medier til å selge sin siste bok eller vise til antall tv-opptredener, framfor å ha fokus på evangeliet.

Dagens Facebook, Instagram og tiltok, flyter over av glitrende portretter av kristne ledere som hver gang de skal melde noe fra tjenesten sin, må vise ansiktet sitt. Hva med å tone ned personfokuset og heller bruke den unike talerstolen som sosiale medier er, til å bringe åndelig mat til folket?

Modenhet

Lederskap krever modenhet og ydmykhet. Det skal mye visdom til å takle makt og lederroller. Det krever en god porsjon selvinnsikt og ydmykhet å vite at det lederskapet man forvalter må skje med varsomhet, forsiktighet og stor respekt for andre. Faller man, bør man trekke seg tilbake og få hjelp.

Å etablere en ny instagram-profil og fortsette som før når livet eller tjenesten har fått en knekk, som om ingenting har hendt, er ikke troverdig lederskap. Tvert imot viser det hvor lite egnet til lederskap man i virkeligheten er. Syretesten er alltid i hvilken grad man er i stand til å tenke sant om seg selv og vise respekt for dem man påvirker og leder.

En leder er en tjener

En leder påvirker andre, ikke bare med ord, men med sitt liv. Disse andre trenger troverdige og autentiske ledere som ikke er opptatt av å sole seg i glansen av sitt eget lederskap, sitt forfatterskap, sine posisjoner eller resultater, men som lever med føttene godt plantet i den hverdagslige virkeligheten. 

Les også

En leder som har et sunt forhold til både sine gode og svake sider, har større forutsetninger for å stå støtt og beholde bakkekontakten når lederskapet øker. 

En leder er en tjener. Og en leders fremste oppgave er ikke å framheve seg selv, men å peke på Jesus og trene andre til å blomstre og utvikle seg i ulike tjenester i Guds rike. 

En leders fremste oppgave er ikke å framheve seg selv, men å peke på Jesus og trene andre til å blomstre og utvikle seg i ulike tjenester i Guds rike. 

De andre, ikke meg

Som journalist i over 40 år der jeg har møtt både store ledere og de usynlige Guds tjenere, har det slått meg hvor enorme resultater i Guds rike som kan spores tilbake til et helt ukjent navn, en anonym hverdagshelt, som ikke er kjent av mange.

Ved å investere i andre har disse usynlige heltene fått påvirke tusener og satt store spor etter seg i Guds rike. Vi vet ikke hvem de er. Og de er selv heller ikke interessert i at andre skal vite hvem de er. De har fokuset på oppdraget, ikke seg selv.

Ikke alle kan operere bare i det usynlige. Dette er ikke et innlegg i mot synlig lederskap. Det er et innlegg om sunt lederskap.

En tjenende leder vil nemlig ikke være motivert av å bygge sin egen posisjon eller status, men av å tjene og å gjøre noe for andre. En slik leder jobber for at medarbeiderne utvikler seg og vokser.

Tjenende ledere handler og leder med andre ord ut fra et perspektiv der de ser etter andre menneskers beste, ikke primært hva som tjener dem selv og deres egne behov.

Det handler om de andre, ikke om meg. Det handler om Guds rike.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!