Du leser:
Skjelver vi for Ordet?

Skjelver vi for Ordet?

Avatar photo

Serie: Guds menighet og LHBTQ del 3

Man kan tenke at LHBTQ er et isolert tema som kan diskuteres for seg, men sannheten er at det berører alt som har med vår tro å gjøre.

Det berører vårt gudsbilde, våre tanker om skaperordningen, ekteskapet som bilde på Kristus og menigheten, overføring av troen til neste generasjon, hvilket budskap vi skal gi til nasjonene, og Ordets autoritet. Derfor er det så dyptgripende. 

Når man skal si noe om Guds menighet og LHBTQ, blir det avgjørende hva man tenker om Bibelen som Guds ord. Predikanter kalles for «Ordets tjenere» (Luk 1. 2), og apostlene uttalte at de ville «holde fast ved i bønnens og Ordets tjeneste» (Ap Gj 6.,4). Man skriver Ordet med stor O, fordi Jesus Kristus er Ordet «personifisert.» «Ordet er Gud», sier Joh 1. 1, og Jesu Kristi ankomst til verden beskrives som at «Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss» (Joh 1. 14). 

På kollisjonskurs med Ordet

Guds Ord om homofil og lesbisk livsstil er ikke vanskelig å forstå, selv om enkelte mener at versene som omhandler dette ikke betyr det står i vår tid. Man kan påberope å ha et «konservativt skriftsyn» samtidig som man mener at trofaste samlevende homofile og lesbiske kan være aktive medlemmer i en menighet, men man befinner seg umiddelbart på kollisjonskurs med han som er Ordet, Jesus Kristus. 

«Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal slett ikke forgå», sier Jesus i Matt 24, 35. Ettersom han ER Ordet, inkluderer det alt bibelen sier, ikke bare de ordene som Jesus uttalte selv. Salme 119, 89 erklærer: «Til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen.» Det står fast til alle tider. Det som var sant for 2000 år siden, er fortsatt sant i dag, og det er sant om 2000 år.

Ordet er sannhet

Hellige dem i sannhet! Ditt ord er sannhet» sa Jesus i Joh 17, 17. Guds Ord er sannhet. Som en kristen, en disippel, en etterfølger av Jesus, som er født på ny, et lem i hans kropp som er menigheten, og en borger av Guds rike, er jeg forpliktet til å underordne meg Jesus Kristus og Guds evige ord. Jesus Kristus er min Herre! Han bestemmer over mitt liv, og det Ordet sier, er derfor avgjørende i livets ulike situasjoner. 

En borger av Guds rike, er jeg forpliktet til å underordne meg Jesus Kristus og Guds evige ord

Etisk relativisme

Noen vil kunne innvende at kristne alltid har sett ulikt på ting, og at én tolkning av skriften, ikke er bedre enn en annen. Visst finnes det ulike teologiske oppfatninger i ulike spørsmål, men det handler ikke om grunnleggende troslærer, slik som forståelsen av at ekteskapet som hellig, innstiftet av Gud, og for mann og kvinne. (For veldig kort tid siden ville man knapt hatt evne til å forstå at man skulle ha behov for å argumentere for at et kristent ekteskap var begrenset til å gjelde en mann og en kvinne). 

Den type argumentasjon er grunnet i en etisk relativisme som er fjern fra bibelens ånd.  

Hva er vårt forhold til Guds Ord? «Jeg har bøyd mitt hjerte til ditt ord», sier Salme 119, 112. 

Gudsfrykt

Det beskriver en indre holdning av gudsfrykt. Fordi Ordet er Gud, skjelver jeg for ordet. (De vi kaller ortodokse jøder, kaller forresten seg selv «Haredim» – «de som skjelver!») «Vel gjort du gode og tro tjener», er ord som kristne lengter etter å få høre sin Herre si når vi en dag står innfor hans ansikt. Det inkluderer å være tro mot Guds Ord.    

Les også

Et hjerte som er bøyd for Guds ord, underordner seg Ordet, selv om det går imot tidsånden. Det har nemlig Guds levende ord alltid gjort! Profeten Jesaja sier: «Hør hva Herren sier, dere som skjelver for hans ord (66, 5).

Det finnes tydelige paralleller til frafallstiden under Israels konger, som til slutt førte til nord-rikes bortføring og oppløsning. «De vandret etter skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn, og etter de skikker som Israels konger hadde innført. Og Israels barn tildekket Herren sin Gud med ord som ikke var rette» (2 Kong 17, 8-9).

Kjærlighet, toleranse og inkludering er fine ord, men kristendommen blir redusert til en slags religion der «Jesus er så snill, og jeg gjør som jeg vil»

Forvaltere

Med falske forklaringer av Herrens ord, ga de folket et falskt bilde av ham, sier Norsk Bibel i en kommentar. Kjærlighet, toleranse og inkludering er fine ord, men kristendommen blir redusert til en slags religion der «Jesus er så snill, og jeg gjør som jeg vil.» 

Han som er far, frelser og hyrde, er også Israels hellige, all verdens dommer og vår Herre. Og vi som forvalter Guds hellige ord for hans menighet må leve i bevisstheten av Jakob 3, 1: «Mine brødre! Ikke mange av dere må bli lærere! For dere vet at vi skal få desto strengere dom.» 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!