Du leser:
Hvorfor så stille? 

Hvorfor så stille? 

Avatar photo

Guds menighet og LHBTQ del 2

Mange pastorer fortier bevisst alt som har med LHBTQ å gjøre fra prekestolen, samtidig som man fastholder et klassisk kristent syn på ekteskapet. Hvorfor denne stillheten? 

Et grunnleggende problem er at vi som kristne ledere i Norge har mange «unnlatelsessynder» når det gjelder forkynnelsen av Guds Ord.

Vi kvier oss gjerne for å skulle si noe som kan oppfattes som kontroversielt, så et av vår tids store spørsmål blir stort sett forbigått med stillhet i menighetene. Man har sin grunnleggende teologi i orden – på papiret – men underviser sjelden eller aldri om hva Guds Ord sier om seksualitet. Det er en farlig og ugjennomtenkt strategi.

Mange pastorer fortier bevisst alt som har med LHBTQ å gjøre fra prekestolen, samtidig som man fastholder et klassisk kristnet syn på ekteskapet. Hvorfor denne stillheten? 

Her er noen grunner: 

1. Det er ubehagelig 

Det er enklere å forkynne og å forberede seg til et budskap som «alle blir glade for å høre.»

2. Man har en hang til «positivisme» 

Resonnementet er at man for all del skal fokusere på det som er oppbyggelig i forkynnelsen og sørge for at folk forlater møtet «gladere enn de var da de kom». For da kommer de kanskje tilbake igjen?! Det som kan oppfattes som negativt, bør vi holde oss unna. (Apostelen Paulus ville fått store problemer i våre sammenhenger, med alle sine formaninger og befalinger). 

3. Den søkervennlige menighetstenkningen har «infiltrert» mange sammenhenger 

At søkeren skal ha en positiv opplevelse, kan paradoksalt nok ha vært med på å gjøre kirken til en sekulariserende faktor. Når «den som ikke tror» ender opp med å få «definisjonsmakten» for hva man skal forkynne om på søndagen, ender man fort opp med å kutte ut det som kan oppleves ufordelaktig for den som skal vinnes for evangeliet.

Midt i alle gode intensjoner, forsvakes menigheten fordi den ikke får høre forkynnelse som utfordrer tidsånden og tar i tu med tankebygninger som reiser seg mot kunnskapen om Kristus. 

At søkeren skal ha en positiv opplevelse, kan paradoksalt nok ha vært med på å gjøre kirken til en sekulariserende faktor

4. Google-galgen! 

Det er en unik tid i verdenshistorien når hvem som helst kan gjøre opptak av hva som helst og publisere det i samme øyeblikk! Dersom predikanten preker noe som oppfattes som kontroversielt, kan det gå ut over menighetens gode navn og rykte. For når menigheten eller pastoren googles, hva kommer da opp for allmenheten?

Den moderne medievirkeligheten kan være en effektiv sordin for forkynnere, som i stedet for å «si det som det er» pakker budskapet inn i bomull.

Google-galgen kan også, i motsetning til tradisjonelle galger, være «evigvarende.» Hvem vil at menigheten i bygd eller by skal oppleves som intolerant og ute av takt med tiden, når man så inderlig søker å bygge bro med lokalsamfunnet?   

5. Frafall

Hvis jeg opplever at jeg synes det er vanskelig å være tydelig i min forkynnelse på noe som bibelen er tydelig på, er det rett og slett et tegn på et begynnende frafall i mitt liv.  

6. For lite inntak av Guds ord

Forkynnere kan paradoksalt nok være så travle som ledere for «AS menighetsvirksomhet» at de ikke får brukt nok tid i Guds ord. Er man til stadighet full av Ordet, gjør det noe med forkynnelsen. Det skaper en tro, en frimodighet og en overbevisning som ingenting annet kan erstatte.

Den som taler, tale som Guds Ord, er skriftens befaling til sine tjenere. Daglige, rikelige inntak av Guds Ord, som finner sted uavhengig av prekenforberedelser, må til for at forkynnere skal våge å formidle sannheten. 

Les også

7. Svakt bønneliv

Her gjelder samme prinsipp som med Guds ord. Apostelen Paulus ba i Efeserbrevet om forbønn for frimodighet! Det kunne flere av oss trenge. Det å be om å få ord og tale med all frimodighet, er en viktig bønn for ledere av Guds menighet, som kalles for «sannhetens støtte og grunnvoll!» 

8. Det familiære

En lokal pastor kan oppleve det utfordrende å forkynne i troskap mot Guds Ord, fordi han kjenner «sine får.» Han vet ofte ulike ting om forsamlingens relasjoner, ekteskap, bakgrunner og slekt, så med en gang man kommer inn på ting som er krevende (ekteskap, skilsmisse, samboerskap, samliv, homofili) så kan man knebles av det minefelt av erfaringer eller relasjoner som er representert (kanskje barnebarnet til eldstebroren er ei jente som lever med ei annen jente). Da kan det være en ide å invitere en profet! Om jeg søkte å være mennesker til lags, var jeg ikke en Krist tjener, sa Paulus. Det er ord vi bør ta til oss. 

En lokal pastor kan oppleve det utfordrende å forkynne i troskap mot Guds Ord, fordi han kjenner «sine får»

9. Manglende overskudd og energi

Fordi pastorer generelt alltid har mye å gjøre, og som regel befinner seg på etterskudd med sine gjøremål, blir den svært så aktuelle LHBTQ saken nok en ting man skal forholde seg til å sette seg inn i. Det krever kanskje mer forforberedelse, og man vet at det kan komme reaksjoner på ulike vis, så man har ikke ork til å gå på en enda en ting.

Man synes det dumt at barn og ungdom i skolene utsettes for konstant propaganda, man får til tider en «nok er nok» opplevelse i møte med medienes hardkjør, men henfaller raskt tilbake til resignasjonens søte søvn. Det krever for mye.

Fristelsen til å tie er for stor. Prisen for å tale blir for høy. Landets predikanter forties, forstummes og ender opp med å bli et kollegium av forsagte forkynnere, mens den onde arbeider på høygir med å forføre en hel generasjon. 

Landets predikanter forties, forstummes og ender opp med å bli et kollegium av forsagte forkynnere, mens den onde arbeider på høygir med å forføre en hel generasjon.

Må Gud fornye, fylle, styrke og oppmuntre sine tjenere, og må menighetene forenes i bønn om at deres forkynnere skal være frimodige, sterke og fulle av åpenbaring, slik at de ikke skyr noen emner, men med frimodighet forkynner Guds fulle råd! 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!