Du leser:
Har forkynnerne blitt feige?

Har forkynnerne blitt feige?

Avatar photo

Ullen og ufarlig forkynnelse er det siste vi trenger i dag, skriver Terje Berg i denne kommentaren.

De siste dagene har det utkrystallisert seg noen tanker i meg – noen tanker om forkynnelse. Med pietet vil jeg peke på noe som ikke bare jeg, men også andre observerer.

Det hender vi leser kritiske kommentarer om vår tids forkynnelse. På facebook-siden til «Norsk pinsehistorie», med kunnskapsrike Geir Lie og Rakel Ystebø Alegre som redaktører, blir mange tidligere forstandere og predikanter takket for sin rike Ordets forkynnelse.                                                                                                               

I forbindelse med en artikkel om Morgan Kornmo, har flere av oss rosende ord, for vi husker ham som en sterk Ordets forkynner, som ved sine medfødte oratoriske evner og Åndens salvelse kunne løfte menighetene opp til profetiske høyder.

Morgan Kornmos forkynnelse          

Jeg kan selv huske møter med Morgan Kornmo som desiderte høydepunkter i mitt kristenliv. Som tenåring hørte jeg ham i Filadelfia, Sarpsborg tale om «Lammet, som ble slaktet» (Åp 5),om «løven av Juda stamme» som hadde seiret og som dermed var kvalifisert til å bryte bokrullen og åpne seglene på den!

Eller da han i Sarons Dal i 1968 prekte om Rakel som «måtte dø», da hun fødte en sønn, hun hvisket navnet på før hun døde, Benoni, «min smertes sønn», men som Jakob, hans far, kalte Benjamin, «lykkens sønn» (1 Mos 35). 

I en kommentar til nevnte artikkel er det en som spør: «Hvem forkynner om dette i dag?»                     

Kommentatoren fortsetter, «Fram til urkristendommen bør være mer aktuelt i dag enn på T.B. Barrett sin tid.»                                                                                                  

Lutheraneren advarte pinsevennene                                     

Pastor Frank Erlandsen talte om dette temaet på en forkynnersamling i Filadelfia, Oslo for noen år siden og viste til Azusa Street, da pinsevekkelsen som fenomen oppstod i 1906 og nevnte en forutgående LED-samling i Vestfold der lutheraneren Martin Cave talte til 1.500 pinseledere. Han var radikal og forkynte med autoritet, «Dere må tilbake til Azusa Street! Gjør ikke den samme feilen som vi lutheranere, bli ikke lik oss – vend tilbake til Azusa Street!»        

Barratts «Fram til urkristendommen» og Caves «Tilbake til Azusa Street» uttrykker egentlig det samme: Det handler om å forkynne som apostlene gjorde (Apg 2,42).  

Selv ble jeg i samme konferanse utfordret til å undervise om Den hellige ånd og nådegavene, og hvordan Skriftens skildring av apostlenes praksis og teologi er forbilledlig for oss.

Vag og forsiktig

Den aktuelle spørsmålsstilleren repliserer deretter på følgende vis: «Bra. Men i min tid i Pinsebevegelsen har forkynnelsen blitt mer vag og forsiktig om temaer som tidligere ble talt om hver søndag. Hvor er det blitt av «den salte» forkynnelsen om vekkelse og omvendelse?»

Hvor er det blitt av «den salte» forkynnelsen om vekkelse og omvendelse?»

Dette skal vi ikke kimse av, det er livsviktige spørsmål.

Slik jeg oppfatter er dette et betimelig spørsmål. Hva forkynnelse betreffer, synes jeg å se et vannskille ved inngangen til det tredje millenniet.

Pastor Barratts livoppvekkende uttrykk, «Fram til urkristendommen» kunne gjerne hengt i glass og ramme på enhver forkynners kontor eller lønnkammer.

Har ilden sluknet?

Pinsepionerene hadde en ild i forkynnelsen som dessverre stedvis er sluknet. Det er med sorg Paulus konstaterer at hans yngre medarbeider, Timoteus, hadde tapt det radikale elementet i sin tjeneste og blitt «feig» (2 Tim 1,7). Men med faderlig kjærlighet, gir han håp til sin «ekte sønn i troen» (1 Tim 1,1): «Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse». 

Les også
Setting in Biblical Narrative

Feighet, motløshet, frykt! La oss passe oss! Si meg, hvem skulle vi frykte? Jeg håper ikke vi frykter oss selv, våre egne kolleger og egne menigheter og konferanser?    

Jeg håper ikke vi frykter oss selv, våre egne kolleger og egne menigheter og konferanser?                                                                                                                          

Vekkelse og omvendelse

Beveger vi oss i retning arnestedet, vil vi kjenne varmen!

Kommentatoren på den henviste facebook-siden savner tydelig forkynnelse «om vekkelse og omvendelse». Det skulle jo ikke savnes. Apostlenes gjerninger er gitt oss for å vise hva Gud er mektig til å gjøre når vi er tydelige i forkynnelsen. Det blir ingen fornyelse eller vekkelse ved det pinsehøvdingen Tom Erlandsen kalte dvask forkynnelse – den som er ullen, konturløs, rund, ufarlig og uprovoserende. Den fører ingen til syndserkjennelse, lengsel etter helliggjørelse eller åndsdåp.                          

I tillegg til Apostlenes gjerninger som «mønsterboken» for åndelig liv og aktivitet, har Gud også gjennom apostlene gitt oss den rikholdige brevlitteraturen hvor vi kan fordype oss i teologien, kristologien og pneumatologien. 

Har du noe salt å by på?

La oss være frimodige forkynnere – når det gjelder Golgata og korset, Jesu død og oppstandelse, Den hellige ånds kraft og nådegavene, Israel og det profetiske ord, forkynnelsen om menighetens bortrykkelse og Jesu gjenkomst, tusenårsriket og evigheten.

Kommentatoren brukte uttrykket «den salte forkynnelsen» – det klinger bibelsk og godt. Jesus sa: «Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene» (Matt 5). 

Dette får meg til å tenke på en av pionerene i pinsemenigheten Filadelfia, Elverum – Oddmund Engseth. Som ny forkynner, i 1971, bare litt over 20 år, besøkte jeg ofte denne menigheten. Før et møte sa han til meg, «Terje, jeg håper du har noe salt å by på i dag, skikkelig salt forkynnelse».                        

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!