Du leser:
Frykt og kontroll hindrer Den hellige ånd

Frykt og kontroll hindrer Den hellige ånd

Avatar photo

– Vi kristne trenger å komme oss løs fra bekvemmelighet og kontrollbehov, og i stedet la Ånden få virke, sier Olof Edsinger.

Edsinger er generalsekretær for Svenska Evangeliska Alliansen samt lederskribent i avisen Världen idag

– Det er to forutsetninger for at Herren skal få plass i våre menigheter: For det første en evne til å vente, og for det andre ikke å begrense Åndens utgytelse etter en snever erfaringsmal. Den delen av kristenheten som jeg kommer fra ville gjøre det bra hvis man kunne snakke mer om profetier og tungetale – ikke mindre, skriver Edsinger i et debattinnlegg i svenske Dagen.

– Jesus selv sier: «Vinden blåser dit den vil, og du hører lyden, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den går. Slik er det med enhver som er født av Ånden» (Joh 3, 8). Personlig tror jeg at frykt og behov for kontroll er blant de vanligste årsakene til at Den hellige ånd ikke får den plassen han fortjener.

Frykt og behov for kontroll er blant de vanligste årsakene til at Den hellige ånd ikke får den plassen han fortjener.

Har liberalteologi ødelagt?

Har liberal teologi hatt innvirkning på frimodigheten og troen til Guds folk? Utvilsomt! Det er ikke bare min mening. Over hele verden går teologisk liberale kirkesamfunn bakover, mens teologisk konservative – og spesielt de med karismatisk åpenhet – går fremover.

Har kraften og styrken til den onde vokst over tid? Selv svarer jeg på det spørsmålet med både ja og nei. Min tro er at fiendens innflytelse har mye å gjøre med plassen vi mennesker gir ham å gjøre. Når den vestlige verden vender ryggen til sin Skaper, kan vi derfor forvente økt åndelig press.

Skriften taler også om vanskeligere tider når Jesu gjenkomst nærmer seg. Samtidig sier det seg selv at Jesus er den sterkeste parten. «Større er han som er i dere enn han som er i verden» (1 Joh 4, 4).

Gudløs kultur

Hva med den gudløse kulturen og synden i min menighet? Sistnevnte kan i hvert fall utvilsomt stå i veien for Den hellige ånds utgytelse. Jesus selv måtte i noen tilfeller nøye seg med å gjøre mindre enn han hadde ønsket fordi folket ikke ville tro. Og hvis vi studerer historien vår, så vidt jeg vet, har ingen av vekkelsene og fornyelsesbølgene som rammet Sverige i løpet av andre halvdel av 1900-tallet ikke blitt aktivt motarbeidet av deler av kristenheten.

Det virker vel rimelig at denne motviljen mot å motta Guds gaver «utenfor boksen» har hatt innvirkning på vårt lands åndelige klima – og på Guds vilje til å sende nye bølger? Husker også David Wilkersons profetiske preken i Filadelfia Stockholm om at «Gud har noe med den evangeliske kristendommen i Sverige å gjøre». Wilkerson pekte spesielt på apatien og tilbøyeligheten til Guds folk til å følge strømmen i det sekulariserte Sverige.

Les også

Puss støvet av profetiene

Sannheten er også at det er nok av kirker og menigheter i Sverige som til forskjellige tider har fått tilsendt profeter, som enten har blitt avvist eller ikke tatt på alvor. Kanskje det er på tide å børste støvet av disse hilsenene fra Herren og be om tilgivelse for de gangene vi av en eller annen grunn ikke lyttet? Skriften lærer oss at «Gud Herren gjør ikke annet enn å åpenbare sin hemmelighet for sine tjenere profetene» (Amos 3:7).

Noe av det som Gud tydeligvis gjør i disse dager, er at han sender misjonærer til Sverige. Og ikke hvilke som helst misjonærer, men menn og kvinner som legemliggjør det motsatte av apatien som David Wilkerson tok opp i sin preken: kompromissløs tillit til Guds Ord. Kan det være at disse søsknene fra det globale sør i det minste er en del av svaret på hva Guds Ånd kan tenkes å gjøre i vår tid?

Selvransakelse

Uansett er det tydelig at vi er mange som trenger selvransakelse. Selv trenger jeg det definitivt. Hvordan har mitt behov for kontroll, min trøst og min synd gjort Den hellige ånd bedrøvet?

I ydmykhet og bekjennelse – og bare der – er det håp. Tross alt er og forblir Gud den som «gir Ånden uten grenser» (Joh 3,34), skriver Edsinger i svenske Dagen.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!