Vekkelseshistorie

Vekkelseshistorie: Fulton Street og New Quay

Vekkelseshistorie: Fulton Street og New Quay

I løpet av de første fem minuttene av bønnemøtet er det seks menn som reiser…

Mannen som endret en nasjon: Hans Nielsen Hauges arv i dagens tjeneste

La Hans Nielsen Hauges iver for menneskers omvendelse og frelse være et forbilde for egen…

Vekkelseshistorie: The Second Great Awakening

Kristne var i stor grad medvirkende til at slavehandelen opphørte. To generasjoner etter The Great…

Vekkelseshistorie: The Great Awakening

Vekkelsen kan kanskje ha skånet England for en blodig revolusjon Midt i en periode av…