Teologi

Gud ønsker å ha et partnerskap med deg (eng)

The Bible’s main way of talking about God’s relationship to humanity is the image of…

Betydningen av og hensikten med salvelse i Bibelen (eng)

What is the purpose of anointing? Watch our theme video to understand this ritual throughout…

Hvis du ennå ikke vet hvilke nådegaver du har, er det fordi du ikke har oppdaget dem

I Instituttet til Naturlig Menighetsutvikling (NaMu) ble det foretatt en undersøkelse blant 1200 aktive kristne…

Byens betydning i Bibelen og Guds plan med den (eng)

Utforsk temaet «byer» gjennom hele Bibelens historie – fra den første byen Kain bygde til…

Terje Berg: Hvis forkynnelsen om endetiden forsvinner, kan fremmed lære få rom

Å vite at Jesus kommer igjen må ikke gjøre oss ikke passive, men i stedet…

Overblikk: Apostlenes gjerninger 1-12

Overblikk: Apostlenes gjerninger 1-12

Se oversiktsvideoen vår om Apostlenes gjerninger 1-12 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående…

Overblikk: Lukas 10-24

Overblikk: Lukas 10-24

Se oversiktsvideoen vår om Lukas 10-24 som forklarer den litterære oppbygningen og de gjennomgående tankene…

Del 2:3: «Kvinner og menn til tjeneste»: Kvinner kan med frimodighet tre inn i fulltidstjeneste

Kirkeledere bør legge til rette for at kvinner kan inneha alle slags ledertjenester, skriver John…

Et lys i mørke: Verdens viktigste veileder

Jeg bøyer meg for Bibelens autoritet. Nettopp i vår tid trenger vi å minne hverandre…

You Can Understand the Old Testament (2 Simple Ideas Help!)

Du kan forstå Det gamle testamentet (2 enkle ideer hjelper!) (eng)

This session is from the BibleProject Classroom class Introduction to the Hebrew Bible taught by…