Skole

Skal skolen være et sekularistisk drivhus?

Skal skolen være et sekularistisk drivhus?

Skal barn eksponeres for religion i skolen? Bør ikke skolen være et livssynsnøytralt læringsmiljø der…

Mindre ytringsrom for kristne studenter trigger frimodigheten

I januar ble Lagets studentundersøkelse 2024 lansert på arrangementet StudentFORUM i Trondheim. På Lagets egne…

I uke 6 er det fokus på seksualitet på skolen – hvordan kan du forberede barna dine?

Mange foreldre har berettigede bekymringer når det gjelder undervisningen i uke 6. Jeg håper at…

Skolens undervisning om kjønn – null problem?

Enkelte politikere viser liten vilje til å rette et kritisk blikk mot hva som undervises om kjønn i skolen.…

Løft blikket midt i eksamensperioden

Finn håp og trøst i Bibelens ord når eksamen stresser deg og gjør deg bekymret.…

Hans Nielsen Hauge grunnskoler: Der tro møter kvalitet

En god kristen skole vektlegger kvalitet i alle ledd der hvert barn skal bli sett…