Samfunn

Del 2 «Kampen om hvem jeg er»: Når følelsene tar over

Hva skjer når vårt eneste styringsverktøy har blitt meg selv og mine egne følelser om…

Kulturkrigen live: Å tenke kristent i en pluralistisk verden

Live-episode fra Jesusfellesskapets konferanse 25-28 januar med fokus på tjenestegavene. Vi har med oss Ronald…

SaraPodden: Hvordan være kristen i dagens samfunn

Er man kristen om man er døpt og konfirmert? Hvilke praktiskekonsekvenser har troen for livet?…

Kulturkrigen: Virkelighetsforståelsen definerer hva som er greit

Måten vi ser virkeligheten på avgjør hvordan vi kommuniserer den virkeligheten vi ser. Alvorlighetsgraden i…

Skolens undervisning om kjønn – null problem?

Enkelte politikere viser liten vilje til å rette et kritisk blikk mot hva som undervises om kjønn i skolen.…

Israel: Propaganda trengs bare når sannheten ikke strekker til

Det er vanskelig å ikke bli følelsesmessig engasjert når man hører og ser hva som…

«Jeg ønsker meg forsoning til jul»

Vi har blitt dårligere på forsoning og tålmodighet med hverandre, og eksperter på å erklære…

Økumenisk fredsgudstjeneste under fredsprisutdelingen

I forbindelse med utdelingen av Nobels fredspris til Narges Mohammadi søndag inviterer Norges Kristne Råd…

HLT-podcasten: «En bedre verden» med Dag Inge Ulstein

Vi har fått besøk av Dag Inge Ulstein, stortingspolitiker og tidligere statsråd fra KrF, og…

Stephan Christiansen: Troserklæring om ekteskapets hellighet

Kristne ledere, menigheter, predikanter og teologer som forlater Guds ord om ekteskapet og skaperordningen har…