Lederskap

Del 3:3: «Kvinner og menn til tjeneste»: Paulus’ kvinnesyn

Paulus’ kvinnelige medarbeidere både underviser og opptrer med kirkelig myndighet overfor menn. I denne artikkelserien…

Alvorspraten: Alvorspraten #59 Skandale og prevensjon

«Kan man velge bort å ha barn?» Lederen for en bibelskole har vært utro med…

Slik lykkes du som kristen teamleder

Å lede et team på en god måte er den viktigste ferdigheten en leder kan…

Navigere som leder i en krise (del 1) | John og Lisa Bevere med Craig Groeschel (eng)

It’s no secret that the last couple years have been a challenge. Through the turbulence…

Hva skjer med verden og hva er vårt kall?

Kristne har et større kall enn å ha det behagelig, skriver Arnvid Løvbukten i denne…

Del 2:3: «Kvinner og menn til tjeneste»: Kvinner kan med frimodighet tre inn i fulltidstjeneste

Kirkeledere bør legge til rette for at kvinner kan inneha alle slags ledertjenester, skriver John…

Nåden – lederens fundament

Hva er det gode liv? Det er skrevet utallige bøker og laget mange programmer om…

Kvinner i Guds rike: Hvem kan bli pastor?

Sten Sørensen, forfatter, pastor og styreleder i Troens Bevis, har nylig kommet ut med boken…

Hva vil du gi videre til neste generasjon?

Du er aldri for ung til å forvalte din arv. Hva vil du etterlate deg…

Nå trengs det disippelgjørings-vekkelse!

Ingen blir en disippel av Jesus ved å sitte på søndagsmøter og lytte til en…