Bønnekonferanse i Haugesund: – Vil forløse Guds herlighet over landet

3-7 januar braker det løs med bønnekonferanse i Maritim hall i Haugesund. Da samles en…

Bare 20 prosent kristne er aktive i en kirke

Bare 20 prosent av medlemmene i kirkene står for 80 prosent av den jobben som…

Fra Bergen til Ål for å bli pastor

Sammen med mannen sin, Tobin, flyttet Martha Sletten denne høsten fra Bergen til Hallingdal for…

Del 3:3: «Kvinner og menn til tjeneste»: Paulus’ kvinnesyn

Paulus’ kvinnelige medarbeidere både underviser og opptrer med kirkelig myndighet overfor menn. I denne artikkelserien…

Del 2:3: «Kvinner og menn til tjeneste»: Kvinner kan med frimodighet tre inn i fulltidstjeneste

Kirkeledere bør legge til rette for at kvinner kan inneha alle slags ledertjenester, skriver John…

Kvinner i Guds rike: Hvem kan bli pastor?

Sten Sørensen, forfatter, pastor og styreleder i Troens Bevis, har nylig kommet ut med boken…

Serverer gudstjenestene åndelig mat så vi kan møte hverdagen med frimodighet?

Gudstjenestene må være mer enn relevante, skriver pastor og forfatter Sten Sørensen i denne artikkelen.…

Hvor mange ikke-troende når vi på våre mange sommerstevner?

Mer av stevnesommeren kunne vært flyttet ut på torg og idrettsanlegg hvor mennesker som ikke…

Husgrupper som hjelper oss til å leve som disipler

Det er midtuke. Atter en gang er jeg og Sissel på vei til husgruppa –…