Jesus?

Fra frykt til Frihet | Vitnesbyrd av Rakel Elise

Fra frykt til Frihet | Vitnesbyrd av Rakel Elise

Rakel Elise hadde hele livet hørt om hvem Jesus. Men det var først når hun…

Fundament i troen: Dåp – del 1

Dåp i vann er en bekjennelseshandling for alle som kommer til tro på Jesus. Ved…

Takknemlighet | Martin Ellingsen

Martin lærte at «Livet handler om å leve for noe større enn oss selv». Se…

Lengsel etter Gud | Sverre Olai Knardal

Lengsel etter Gud | Sverre Olai Knardal

Sverre er vokst opp i en kristne familie, men det var først når han var…

Vitnesbyrd av Steffen Birkeland

Vitnesbyrd av Steffen Birkeland

Steffen Birkeland deler sitt vitnesbyrd. Filmen er i samarbeid med Teologitavla.

It Is Finished | Jesus is Alive

It Is Finished | Jesus is Alive

When Jesus finished His ministry on earth, declaring that evil and sin no longer have…

Jesu gjenkomst: Blir du med til himmelen?

Er du blant dem som er litt usikker på hva som skal skje når Jesus…

Frihet og fred på dypet

Fram til i høst var det ganske stille på Sara Aryans sosiale medier. Men så…