Familie

Ragnhild Tomren Kristoffersen: – Jeg har tre barn. To av dem er i himmelen

I en fersk episode av det YouTube-baserte samtaleprogrammet PlussPrat forteller læreren og familiemoren Ragnhild Tomren…

Når sårene fra en far må bearbeides (eng)

No leader is perfect. Even godly leaders make mistakes. John distinguishes between a leader’s position…

How to build an entitlement free family (eng)

In a society where the pursuit of status and self-importance prevails, particularly with children exposed…

Gode foreldre lar barna stille gode spørsmål (eng)

Velkommen til en tankevekkende episode av «Hjemme hos Beveres». I en verden som flommer over…

Mammashjerte: Grensesetting

Behovet for å sette grenser møter vi i ekteskap, foreldrerolle, naboskap, arbeidslivet, ja, der det…

Parenting through the Teenage Trenches | Episode 25

Å navigere i foreldrerollen med tenåringsbarn (eng)

I dagens episode av Hjemme hos Beveres tar vi et dypdykk i foreldrerollen. Addison, Juli…

No Perfect Parents: My Sons Weigh In On How We Disciplined Them | Moms of Men | Lisa Bevere

Ingen perfekte foreldre: Mine sønner forteller om hvordan vi oppdro dem (eng)

When it comes to discipline, the why behind the what is crucial. In this discussion,…

«Fokus på familien»: Har barna dine grunn til å stole på deg?

Hva kan vi gjøre for å styrke tilliten mellom foreldre og barn? Den beste måten…

Del 8 «Familien i fokus»: Hvordan håndtere vanskelige følelser i familien

Er det tillatt å vise vanskelige følelser i ditt hjem? La oss snakke litt om…

Del 7 «Familien i fokus»: Lær å bygge gode relasjoner i familien

I mellommenneskelige relasjoner finnes livets kanskje viktigste utviklingsområde. Familien kan være en fantastisk øvingsarena for…